เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

งาน - กันยายน 28, 2554
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมกับเสนอทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกคืนความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยบนโลกนี้

การรณรงค์ของกรีนพีซสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการทำงาน ”เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” ได้สร้างผลงานในการระดมทุนทำให้ ปัจจุบันนี้ กรีนพีซได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อมกว่า 3 ล้านคน และมีสำนักงานกระจายอยู่ 43 ประเทศทั่วโลก

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรีนพีซมีนโยบายไม่รับเงินทุนสนับสนุน จากทางหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรเอกชนใดๆ เพื่อให้กรีนพีซสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ และเป็นกลาง การสนับสนุนของทุกคนเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ภาระกิจในการปกป้องโลกของเราดำเนินต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน
 
หากคุณเป็นคนหนึ่ง......ที่ห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อเมืองไทย และโลกของเรา อีกทั้งชอบในงานที่ท้าทาย และต้องการโอกาสเพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทย

ลักษณะงาน

ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระดมเงินทุนแบบรายเดือนต่อเนื่องจากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม และต้องการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ

คุณสมบัติ

  • ใจรักสิ่งแวดล้อม
  • รักอิสระ ชอบเดินทาง  
  • ชอบในงานท้าทาย และไม่จำเจ 
  • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ

  • เงินเดือนประจำ
  • โบนัส(ตามความสามารถ)
  • โปรแกรมฝึกอบรม-พัฒนาศักยภาพ
  • ประกันสังคม และตรวจสุขภาพประจำปี
  • มีโอกาสได้ร่วมงานกับกรีนพีซสากล

การอบรม และสนับสนุน

อบรมก่อนปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้งานรณรงค์ของกรีนพีซ ตลอดจนเสริมทักษะในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ เมื่อลงสู่ทีมในการทำงาน เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงคอยดูแล สอนงานในภาคสนาม

หมายเหตุ : สามารถทำงานประจำพื้นที่ สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ), ภาคเหนือ(เชียงใหม่),         
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น), ภาคตะวันออก(ชลบุรี) และภาคใต้(สงขลา)


งานนี้ คือ โอกาสที่คุณจะได้ร่วมปกป้องโลกของเรา
ทำงานกับองค์กรสากลด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก

 

ผู้สนใจสมัครงานได้โดยส่งใบสมัคร ประวัติการทำงานและการศึกษาที่

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1371 อาคารแคปปิตอล ชั้น G 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครงานได้ที่
โทรศัพท์: 02-3571921 ต่อ 113 (ฝ่ายบุคคล)
อีเมล:
เว็บไซท์: www.greenpeace.or.th

คุณสามารถสมัครงานตำแหน่งนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางที่นี่