รายละเอียดกิจกรรม

หน้า - มิถุนายน 10, 2556
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปกป้องทะเลไทยจากภัยคุกคามต่างๆ และความเร่งด่วนในการผลักดันให้มีการร่วมกันหาทางออกเพื่อฟื้นชีวิตทะเลไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และด้วยการมาเยือนของเรือกรีนพีซที่ชื่อว่า “เอสเพอรันซา” หรือที่แปลว่า “เรือแห่งความหวัง” เพื่อมารณรงค์ปกป้องทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า ““ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา”

วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

วันเวลา กิจกรรมจังหวัดสงขลา สถานที่
15 มิถุนายน    
6:00-6:30 เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่รวมตัวที่ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด และร่วมปั่นไปยังแยกสำโรง สงขลา หาดใหญ่
7:30-9:00 นายกเทศมนตรีนครสงขลาปั่นจักรยานนำเครือข่ายจักรยานทั้งจากหาดใหญ่และสงขลา รณรงค์รอบเมืองสงขลาจนถึงหาดสมิหรา สงขลา
9:15 นายกเทศมนตรีนครสงขลาและเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ร่วมกันขึ้นเรือเอสเพอรันซา เพื่อต้อนรับกัปตันเรือ และแลกปลี่ยนธงสัญลักษณ์พิทักษ์รักษ์ทะเลกับของที่ระลึก  
10:00 นายกเทศมนตรีนครสงขลา เครือข่ายประมงพื้นบ้าน กัปตัน และลูกเรือ เดินทางถึงฝั่ง โดยมีการแสดง “รำโนราห์” ต้อนรับ  
  - กรีนพีซกล่าวแถลงถึงโครงการรณรงค์ “ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา”  
  - นายกเทศมนตรีนครสงขลา สมาคมรักษ์ทะเลไทย สงขลาฟอรั่ม และชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ประกาศเรียกร้องรัฐให้ยุติภัยคุกคามทะเลไทย  
  นายกเทศมนตรีนครสงขลาเปิดงานและนิทรรศการ โดยการ “ตัดอวน”  
10.30-17.00 กิจกรรมภาคเช้า สงขลา
  - นิทรรศการ “แลเล แลหาด”  
  - เครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาประกาศ ปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องหาดสมิหลา  
  - การแสดงปฏิมากรรมทราย  
  - เข้าชมเรือเอสเพอรันซา (โดยขึ้นเรือประมงพื้นบ้าน)  
  - กิจกรรมต่างๆ  
  กิจกกรรมยามเย็นถึงค่ำ  
  - แสดงดนตรีจากวงดนตรีจากสงขลา  
18.00-20.00 งานเสวนา “กู้วิกฤตพื้นที่ผลิตอาหาร (ทะเลไทย)”  
  ผู้เข้าร่วมเสวนา  
  1. นายกเทศมนตรีนครสงขลา คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี  
  2. ประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  
  3. นักวิชาการ รศ. ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  
  4. นักวิชาการ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผอ. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  
  5. ภาคประชาชน คุณบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย  
  6. ภาคประชาชน คุณสะมะแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  
  7. ภาคประชาชน คุณกิติภพ สุทธิสว่าง ผู้ประสานงาน ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน กลุ่มเคลื่อนไหวอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่อาหาร เครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ  
  ดำเนินรายการโดย  
  คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม  
16 มิถุนายน    
9.00น. เรือเอสเพอรันซา เดินทางออกจากสงขลาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความสวยงามของทะเลไทย และมุ่งหน้าสู่ จ. ประจวบฯ สงขลาวันเวลา กิจกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่
21 มิถุนายน    
9:00-10:00 เรือเอสเพอรันซาเดินทางถึงและทอดสมอบริเวณทะเลหน้าอ่าวประจวบฯ
เจ้าหน้าที่กรีนพีซ และลูกเรือเอสเพอรันซา เข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ 9
ปีการเสียชีวิตของ เจริญ วัดอักษร
ผู้ต้องแลกชีวิตเพื่อปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการรุกรานของ
อุตสาหกรรมสกปรก โรงไฟฟ้าถ่านหิน
อ่าวประจวบฯ
10.00-12.00 กลุ่มเยาวชนและอาสาสมัครร่วมกิจกรรม “One Hour for the Ocean” ร่วมปลูกป่าบริเวณที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์คลองชายธง ต.บ่อนอก
13.00-14.00 การเสวนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต.บ่อนอก
15.00-17.00 เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน 14 ชุมชนเยี่ยมชมเรือ อ่าวประจวบฯ
     
22 มิถุนายน กิจกรรมรณรงค์ “ยืดอายุทะเลไทย” ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบฯ
  ภาคเช้า  
9.00น. ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรีและเครือข่ายประมงพื้นบ้านประจวบ ร่วมกันขึ้นเรือเอสเพอรันซา เพื่อต้อนรับกัปตันเรือ และแลกปลี่ยนธงสัญลักษณ์พิทักษ์รักษ์ทะเลกับของที่ระลึก  
10.00-17.00 ผู้ว่าราชการ เปิดงาน โดยการ “ตัดอวน” นำเครือข่ายจักรยานรณรงค์รอบเมืองประจวบฯ เปิดให้ชมเรือเอสเพอรันซา การแสดง “เพลงฉ่อยพิทักษ์รักษ์ทะเลไทย” (30นาที)
และการแสดง พิทักษ์รักษ์ทะเลไทย จากเยาวชนคั่นกระได (30 นาที)
 
17.00-19.00 งานเสวนา “กว่าจะได้มา...เขตอนุรักษ์ 3 ไมล์ทะเล”  
  ผู้เข้าร่วมเสวนา  
  1. ประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  2. ภาคประชาชน ตัวแทนจากสมาคมรักษ์ทะเลไทย คุณสะมะแอ เจ๊ะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  
  3. คุณ ปิยะ เทศแย้ม ตัวแทนประมงพื้นบ้าน นายกสมาคมประมงบ้านทุ่งน้อย  
  4. คุณ จิระศักดิ์ มีฤทธิ์ ตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได  
  5. ตัวแทนนักวิชาการ ผศ.ประสาท มีแต้ม อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ  
  8. ตัวแทนนักวิชาการ ดร. สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน  
  ดำเนินรายการโดย  
  คุณ ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ  
19:00- กิจกรรมดนตรี และหนังกลางแปลงจากกรีนพีซและสมาคมรักษ์ทะเลไทย  
23 มิถุนายน    
9.00-10.00 กิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ “ประกาศเขตอนุรักษ์ทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  
  เรือเอสเพอรันซา และเรือประมงพื้นบ้านจาก 14 ชุมชน 14 ทุ่นจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมนับร้อยลำ ประดับด้วยธงรณรงค์ เดินหน้ามุ่งสู่เส้นเขต 3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งของแต่ละชุมชนรวมระยะทางยาว 33 ไมล์ทะเล (59.4 กิโลเมตร) วางทุ่นลอยติดธง และทุ่นธงวางแนวเขตตลอดความยาว 33 ไมล์ทะเล (59.4 กิโลเมตร) เป็นแนวรั้วทะเล เพื่อประกาศเป็นแนวเขตอนุรักษ์ห้ามการใช้เครื่องมือทำประมงแบบทำลายล้าง และเดินทางสู่กรุงเทพฯ อ่าวประจวบวันเวลา กิจกรรมกรุงเทพฯ สถานที่
25 มิถุนายน    
13.00-18.00 กิจกรรมรับเรือเอสเพอรันซาสู่ท่าเรือคลองเตย  
  1. กองเรือทุ่นระเบิดส่งสัญญาณนกหวีด และสมาคมประมงพื้นบ้านสมุทรปราการโบกธงต้อนรับ สมุทรปราการ
26 มิถุนายน กรีนพีซเตรียมงานเปิดเรือ กทม
27-29 มิถุนายน    
10.00-17.00 งานฟื้นชีวิตทะเลไทยกับเรือเอสเพอรันซา  
  1. วีดีทัศน์ผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล (Ocean defender)  
  2. นิทรรศการจากเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน  
  3. การออกร้านอาหารทะเลจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน  
  4. งานศิลปะรักษ์โลก  
  5. เกมแสนสนุกต่างๆ กทม
27-29 มิถุนายน    
08:00-10:30 ขบวนจักรยาน "ปั่นไปรักษ์ทะเล" เริ่มจากสวนลุมพินีสู่สนามหลวงก่อนจะเข้าสู่ท่าเรือคลองเตย  
10.00-17.00 งานฟื้นชีวิตทะเลไทยกับเรือเอสเพอรันซา  
  1. วีดีทัศน์ผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล (Ocean defender)  
  2. นิทรรศการจากเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน  
  3. การออกร้านอาหารทะเลจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน  
  4. งานศิลปะรักษ์โลก  
  5. เกมแสนสนุกต่างๆ กทม