ปกป้องท้องทะเลสีครามไข่มุกงามของไทยจากหายนะน้ำมันรั่ว

English version is here.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่ว รัฐบาลไทยต้องทบทวนนโยบายพลังงานแห่งชาติ อย่าปล่อยให้บริษัทน้ำมันทำลายท้องทะเลและอนาคตของเราอีก 

หนทางเดียวที่หยุดยั้งมิให้หายนะน้ำมันรั่วเกิดขึ้นอีกคือ การลดละเลิกพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
กรีนพีซเรียกร้องให้

  1. บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทำการศึกษาประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลอย่างรอบด้านและโปร่งใส และรับผิดชอบค่าเสียหายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมด
  2. รัฐบาลไทยทบทวนนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยยกเลิกสัมปทานขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซในอ่าวไทย และเสริมสร้างนโยบายพลังงานหมุนเวียนมีความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่างแท้จริง
 

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย(*)

โปรดแก้ไขช่องด้านล่าง

ปกป้องท้องทะเลสีครามไข่มุกงามของไทยจากหายนะน้ำมันรั่ว

 
info

ชื่อเต็มของคุณ

info

Email

info

เลือกประเทศ

info

วันเกิด

info

โทรศัพท์

สามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้โดยตรงจากการคลิกลิงค์ในอีเมล