Right to Clean Air - The Art Exhibition
ขออากาศดีคืนมา

รู้จักกับฝุ่นให้ชัดกว่าที่ตาเห็น
16-28 มกราคม 2561 ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“อากาศที่เราหายใจอันตรายแค่ไหน? และระดับไหนถึงเรียกว่ามลพิษที่คุกคามต่อสุขภาพ”

จากความสงสัยข้างต้นและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของกรีนพีซได้นำมาสู่แรงบันดาลใจสร้างสรรค์งานศิลปะ ภายใต้หัวข้อ “Right to Clean Air - The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา” นิทรรศการศิลปะจัดวางและภาพถ่ายนำเสนอภัยคุกคามของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่รังสรรค์ขึ้นจากฝุ่นหลากหลายแหล่งที่มาโดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้จับฝุ่นมาเป็นผลงานศิลปะ ที่จะนำมลพิษทางอากาศที่เรามองข้ามมาทำให้กลายเป็นงานศิลปะที่แฝงด้วยความเศร้าแต่สวยงาม

นิทรรศการ “Right to Clean Air - The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา” มุ่งขยายการรับรู้ และความเข้าใจต่อผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่เรียกว่า “ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)” ที่เราสูดหายใจเข้าไปทุกวัน และเพื่อเรียกร้องกรมควบคุมมลพิษให้ใช้ค่าเฉลี่ยฝุ่นพิษ PM2.5 ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วน

เราขอเชิญชวนทุกคนมารู้จักกับ “ฝุ่น” ให้ชัดกว่าที่ตาเห็นได้ที่งาน Right to Clean Air - The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 16 - อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น.

เปิดงาน “Right to Clean Air - The Art Exhibition”

โดย ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
14.00-17.00 น.

เรื่องใหญ่ๆ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก

วิเคราะห์สถานการณ์มลพิษฝุ่นละออง PM2.5 ปี พ..2560 ในเมืองต่างๆ ของไทย โดย จริยา เสนพงศ์  ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ต้นทุนชีวิตของคนไทยจากมลพิษทางอากาศ โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คำถามถึงสิทธิการมีชีวิตอยู่ในอากาศที่ดี โดย สมบัติ เมฆวิลัย และ พิกุล เจตกสิกร ตัวแทนชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ จังหวัดนครสวรรค์

มลพิษทางอากาศกับศิลปะปั้นฝุ่น โดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน

ผู้ดำเนินรายการ กิตติชัย ไพโรจน์ไชนกุล 
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 15.00-17.00 น.

Livable City ยุค 4.0 หรือ 0.4?

เมืองเดินได้ ปั่นได้ ชีวิตใหม่ของคนเมือง โดย ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ Urban Design and Development Center

คนรุ่นใหม่กับระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับคนเมือง โดย กลุ่ม Mayday กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ร่วมแก้ไขระบบขนส่งสาธารณะ

Smart City คำตอบของเมืองที่มีความสุขของขอนแก่น โดย กังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง หรือ เคเคทีที (KKTT) 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 16.00-18.00 น.

ชวนคุยเรื่องมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Transboundary air pollution in Southeast Asia)” โดย

  • เพ็ญโฉม แช่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ฮินดุน มูไลกา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อินโดนีเซีย)
  • วันชัย พุฒทอง ช่างภาพอิสระ
  • รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ศูนย์ Climate Change Data Center - CCDC
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 14.00-16.00 น.

เบื้องหลังงานศิลปะปั้นฝุ่น : Dust Talk - Behind the Scene of Polluted Places โดย

  • เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน
  • Jorge Lareau ผู้ถ่ายทำสารคดี Right to Clean Air
  • รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ หัวหน้าโครงการ Right to Clean Air: ขออากาศดีคืนมา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาร่วมงาน 30 ท่านแรก จะได้รับเสื้อวิ่งดีไซน์เฉพาะงาน Right to Clean Air และของที่ระลึกสุดพิเศษจากกรีนพีซ ลงทะเบียนที่นี่

*** ขอสงวนสิทธิ์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น (รับของที่ระลึก ณ จุดลงทะเบียนในวันงาน โดยแสดงหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับของที่ระลึก)

ข้อมูลล่าสุด

 

เราอยากให้คุณเห็นมลพิษทางอากาศ

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | มกราคม 18, 2561

อะไรอยู่ในอากาศที่เราหายใจ เราทำให้มลพิษทางอากาศที่มองไม่เห็นนั้นชัดเจนมากขึ้น ที่งานนิทรรศการ Right to Clean Air - The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา มลพิษทางอากาศคือภัยที่ยากแก่การมองเห็น และสำหรับคนทั่วไปแล้วอาจจะไม่สัง...

นิทรรศการ Right to Clean Air – The Art Exhibition (16 ม.ค.2561)

แกลเลอรี่ภาพ | มกราคม 17, 2561

ประติมากรรม “Memory” (Behind the Scene)

แกลเลอรี่ภาพ | มกราคม 16, 2561

1 - 3 ของ 25 ผล