ชุดอุปกรณ์ง่ายๆ สำหรับกิจกรรม “Global Lego-lution”

หน้า - มิถุนายน 27, 2557
เลโก้ เป็นของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กมายาวนาน เรียกได้ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่เลโก้กลับกลายเป็นบริษัทที่ภาพพจน์เลวร้ายเมื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเชลล์

Lego-lution

เลโก้ เป็นของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กมายาวนาน เรียกได้ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่เลโก้กลับกลายเป็นบริษัทที่ภาพพจน์เลวร้ายเมื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเชลล์

ถึงเวลาแล้วที่เลโก้จะต้องตระหนักถึงภาระและบทบาทที่ตนมีต่อเยาวชนคนรุ่นหลังและต่อโลกของเรา ด้วยการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเชลล์ และหันมาร่วมปกป้องอาร์กติกกับเรา

คุณสามารถเข้าร่วมรณรงค์ด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆ และส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับโลก เพื่อเรียกร้องให้เลโก้ยุติสายสัมพันธ์กับเชลล์

เราจะมาร่วมกันรณรงค์ด้วยการใช้หุ่นตัวต่อจิ๋ว สร้างสรรพสัตว์แห่งอาร์กติกร่วมกันกับครอบครัว เด็กๆ และเหล่าเลโก้แฟนทั้งหมด พร้อมกับทำการติดสติกเกอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับโลกที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียกร้องครั้งนี้ได้

ชุดอุปกรณ์สำหรับร่วมรณรงค์
วิธีการทำ
Volunteer toolkit
โปสเตอร์
ปรินท์ภาพ
Poster
ป้ายรณรงค์สำหรับหุ่นจิ๋ว
ปรินท์ภาพ
Placards and Banners
แผ่นพับ
ปรินท์ภาพ
Leaflet
ฐานสำหรับตั้งหุ่นจิ๋ว
ปรินท์ภาพ
Baseboard Paper
ฐานสำหรับตั้งหุ่นจิ๋ว
ปรินท์ภาพ
Baseboard Paper
สติกเกอร์
ปรินท์ภาพ
Stickers
สติกเกอร์
ปรินท์ภาพ
Stickers