สื่อ

บันทึกถ่านหิน Coal Diary 2555

ถ่านหินอาจเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีราคาถูกที่สุดในตลาด หากแต่ราคาตลาดของถ่านหินนั้นยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจน ราคาที่เป็นตัวเลขนั้นรวมไปถึงปัจจัยต่างๆ นับตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองแร่และการค้าปลีก ไปจนถึงภาษีที่จ่ายให้กับรัฐบาล และแน่นอนได้รวมกำไรไว้ด้วย แต่สิ่งที่ไม่ได้นำมาคำนวณในต้นทุนจริงของถ่านหินนั่นก็คือความเสียหายต่อ มวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีการนำต้นทุนจริงของถ่านหินที่มีต่อรัฐบาลและประชาชนทั่วโลกมาสะท้อนให้ เห็นในราคาตลาดของถ่านหินแล้ว แผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะมีเพิ่มมากขึ้น อาจจะแตกต่างไปจากปัจจุบันจากหน้ามือเป็นหลังมือ

...ถ่านหิน สกปรกเมื่อขุดมาใช้ !
...ถ่านหินเปื้อน เลือดเมื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน !
...ถ่านหิน ก่อหายนะเมื่อนักการเมืองยัดเยียดให้ประชาชน !

จำนวนหน้า : 25 บันทึกถ่านหิน 2555


ก่อน "กลาย" เป็นอื่น

จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก

ชายทะเลที่ทอดยาวระหว่างสิชลกับท่าศาลาเป็นผืนน้ำและแผ่นดินเรียงยาวประมาณ ๓๐ กม.บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นที่อาศัยของชีวิตคนหลายพันครัวเรือน ร่วมหมื่นชีวิตแต่ละครอบครัวชีวิตล้วนผูกพันอยู่กับผืนน้ำและหาดทรายตลอดจน ธรรมชาตินานาชนิด ที่นี่คือ จิตวิญญาณของพวกเขา ผืนน้ำคือจิตวิญญาณ ชายหาดคือจิตวิญญาณ ป่าละเมาะและป่าชายเลนคือจิตวิญญาณ และองค์ประกอบที่คนภายนอกเห็นเป็นเพียงความสวยงามทางทัศนียภาพ เเต่สำหรับคนที่นี่ ทั้งหมดคือชีวิต

ร้อยความคิด พันเสียง หมื่นปากคำผ่านงานเอชไอเอชุมชน
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน สิชล
ท่าศาลา นครศรี

 

 

 

 

 

ถ่านหิน สกปรกเมื่อขุดมาใช้ !
ถ่านหินเปื้อน เลือดเมื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน !
ถ่านหิน ก่อหายนะเมื่อนักการเมืองยัดเยียดให้ประชาชน !
© GREENPEACE 2012