“มหกรรมพลังงานชุมชนคนเมืองเหนือ ตอน ซื้อยะหยัง แป๋งพลังงานใจ๊เองดีกว่า”

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554 พบ จัดขึ้นโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ และเครือข่ายพลังงานภาคเหนือ เพื่อจุดประกายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพึ่งพาตนเองด้าน พลังงานของจังหวัดในภาคเหนือของไทย

พบกับการนำเสนอและสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกหลากหลายรูปแบบเรียน รู้ แลกเปลี่ยน“ขุมพลังข้างบ้าน” พลังงานท้องถิ่นของชาวเหนือ เข้าร่วมอบรมผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านพลังงาน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน และทางออกพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

บัญญัติ จอมใจ อบต.ป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย จากช่างซ่อมรถสู่ช่างพลังงานชุมชน

“ผมเข้าร่วมอบรมการทำพลังงาน ตอนแรกมีคนเข้าร่วมกว่า 20 คน หลังจากนั้นเหลือคนเดียวก็ยังตั้งใจผลิตพลังงานใช้เองอยู่ คนทำเกษตรอย่างพวกเราจะเอาแกลบทิ้งทำไม เตาแก๊สพลังแกลบตัวแรกถูกออกแบบมาให้ใช้กับแกลบอย่างเดียว ต่อมามีการผสมเปลือกแมกคาเดเมียและพืชที่หาได้ในชุมชน สามารถใช้เตาแก๊สยาวติดต่อกันนานถึง 3 ชั่วโมง เสียค่าไฟเดือนละประมาณ 4.50 บาท จากปกติต้องจ่ายค่าแก๊สถังละ 300 กว่าบาท

    ชาวมลาบรีหรือชนเผ่าตองเหลืองของบ้านห้วยห้อม 30 ครัวเรือนพร้อมด้วยสมาชิกชุมชนกว่า 150 คน จากที่เคยรอคอยไฟฟ้าจากรัฐส่งเข้าไปพร้อมบิลค่าไฟประมาณ 50 บาททุกเดือน

บุญธรรม ใจโต ชุมชนที่แปลงกลิ่นเหม็นเป็นพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ -- “เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมเริ่มต้นจากการเอามูลสัตว์มาหมักก๊าซชีวภาพโดยใช้ถุงพลาสติก เป็นวิธีง่ายๆที่ดูจากรายการโทรทัศน์ จากนั้นเกิดกลุ่มเล็กๆ ของคนที่สนใจผลิตพลังงานใช้เองเหมือนกันจึงได้ติดต่อเพื่อขอเข้าอบรมต่อ เนื่องกับทางรายการ ที่ฟาร์มมีนกกระทาประมาณ 3,000 ตัว เก็บขี้นก 3 วันครั้ง ใช้พลังงานที่ได้มาต้มไข่นกกระทาวันละ 4,000-5,000 ฟอง บางครั้งต้องต้มไข่ถึงวันละหมื่นฟอง ลงทุนเริ่มต้นที่ 2,000 บาท เทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายแก๊สถัง 7 ถัง แต่ต้นทุนก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้นี้สามารถใช้ได้นานถึง 3 ปีแล้วค่อยเปลี่ยนถุงหมักหากถุงเก็บก๊าซเต็ม