ยืนยันการสมัคร

หน้า - สิงหาคม 31, 2553

เราได้ส่งจดหมายไปทีอีเมลของท่านแล้ว

กรุณากดยืนยัน ที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติการใช้พลังงานของประเทศไทย กับโครงการ "ถอดปลั๊ก ถอดนิวเคลียร์"

ขอบคุณค่ะ