คู่มือหัวใสใช้พลังงานกู้วิกฤตสภาพภฺมิอากาศ

หน้า - สิงหาคม 31, 2553

“หัวใส ใช้พลังงาน (Smart Power)”
คือคู่มือการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น
โดยการ ลด ละ เลิก การใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง

เนื้อหาประกอบด้วย

  • แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซ -- หน้า24
  • ทำไมต้อง หัวใสใช้พลังงาน -- หน้า38
  • ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ -- หน้า50
  • หัวใจใส ใช้พลังงาน ทำน้อยได้มาก -- หน้า66
  • ทางเลือกของสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองด้านพลังงาน -- หน้า90
  คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือหัวใสใช้พลังงาน