วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ

หน้า - เมษายน 4, 2560
การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่ยใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา

วิธีการทำปุ๋ยน้ำ

ส่วนผสม
1. ผลไม้ หรือ ผัก 3 ส่วน
2. กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน
4. น้ำสะอาด 10 ส่วน

วิธีทำ
1. ใส่ผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด
2. ละลายน้ำและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากัน และเติมลงในภาชนะใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ คนให้ทั่ว
4. ปิดฝาให้สนิทเก็บให้มิดชิดในที่ร่ม
5. ทิ้งไว้ 3 เดือน และเปิดใช้งาน

*สัดส่วนการใช้
1/500 : สำหรับไม้ที่มีใบบาง
1/200 : สำหรับไม้ที่มีใบหนา หรือไม้ผล
1/200 : ปรับปรุงบำรุงดิน
1/100 : ไล่แมลงวัน
1/10 + เกลือ : ฆ่าหญ้า
แบบเข้มข้น : ราดชักโครงหรือพื้นห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล


วิธีการทำปุ๋ยแห้ง

ส่วนผสม
1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
3. รำ (ถ้ามี)
4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

วิธีทำ
1.คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก
2.โรยรำ (ถ้ามี) และปุ๋ยน้ำผสมน้ำ (1/200)  คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้นๆไม่ต้องแฉะ
3.ปิดคลุมทิ้งไว้ 3 สัปดาห์
4.กลับกองปุ๋ย ทำ 3ครั้ง
5.เมื่อครั้งที่ นำเข้าพักไว้ในที่ร่ม เพื่อคลายความร้อน


 

วิธีการทำปุ๋ยแห้ง (สูตรแม่โจ้)

ส่วนผสม
1.อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
2.มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
3.รำ (ถ้ามี)
4.น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

วิธีทำ
1.เทอินทรีย์วัตถุสลับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก จนได้ความสูงกองประมาณ 90 ซม.
2.เจาะกองปุ๋ยโดยเอาไม้แทงลงไปในกอง เพื่อเติมอากาศและน้ำเพื่อช่วยในการย่อยสลาย
3.ทุก ๆ 15 วัน เจาะจุดใหม่เติมน้ำและอากาศเพิ่ม
4.ทำทั้งหมด 6 ครั้ง (ประมาณเดือนที่ 4 ใช้งานได้)

 


 

ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่