Protect Paradise

ร่วมกันโทรไปหา พีแอนด์จี ตอนนี้

ร่วมส่งข้อความผลักดันพร้อมกับหลายแสนคนทั่วโลกเรียกร้องให้บริษัทยุติการทำลายป่าไม้ ด้วยการเป็นอีกหนึ่งพลังเสียง #Call4Paradise

โทรเลย!

Thailand: 00 66 2664 9000

US: 1 888 918 6672

เรื่องราวที่จะคุย:

ฉันไม่ต้องการให้น้ำมันปาล์มที่มาจากการทำลายป่าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำทุกวัน แต่คุณกำลังซื้อน้ำมันปาล์มจากบริษัทที่ทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยผู้บริโภคและลูกค้าหลายแสนคนจากทั่วโลกกำลังกังวลและต้องการรณรงค์ให้ยุติเรื่องนี้ ขณะนี้เสือสุมาตราหลงเหลือในป่าเพียง 400 ตัวเท่านั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่บริษัทของคุณจะมุ่งมั่นดำเนินการนโยบายยุติการทำลายป่าให้ได้เร็วที่สุด

ตัวอย่างคำตอบสำหรับพูดคุยกับพีแอนด์จี:

“เราต้องการยุติการทำลายป่าอย่างจริงจัง”
ตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มที่คุณทำธุรกิจด้วยกำลังพัวพันกับการทำลายป่า ได้แก่ บริษัท KLK, Musim Mas และ BW Plantation ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในงานวิจัยล่าสุดของกรีนพีซ, ความลับสกปรก.

"เรามุ่งมั่นจัดหาน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน 100% ภายในปี 2558”
เป้าหมายของมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) นั้นยังไม่ดีพอ เนื่องจากไม่มีการห้ามน้ำมันปาล์มจากการทำลายป่าไม้ และไม่รับรองว่าห่วงโซ่การผลิตของคุณนั้นปลอดจากการทำลายป่า แม้แต่บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มของคุณที่ทำลายป่าเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืน

“เรากำลังทำงานอย่างหนักร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม”
คุณกำลังทำงานล้าหลังบริษัทอย่าง เนสท์เล่ ยูนิลิเวอร์ และลอรีอัล ผู้ที่ได้นำนโยบายยุติการทำลายป่ามาใช้ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) และเราอยากให้บริษัทของคุณปฏิบัติด้วยเช่นกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.greenpeace.org/dirtysecret.

บอกเล่าประสบการณ์ของคุณ เกี่ยวกับ #Call4Paradise