Share
กลับหน้าหลัก   | 

จดจำอุบัติภัยนิวเคลียร์ฟูกูชิมา... อย่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ในเดือนมีนาคมเมื่อ 1 ปีก่อน เหตุธรณีพิบัติและคลื่นยักษ์สึนามินำไปสู่การรั่วไหลของกัมมันตรังสี หลังจากที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4 แห่ง ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะเกิดความร้อนสูงและหลอมละลาย ประชาชนนับหมื่นถูกให้อพยพออกจากพื้นที่ และจากนี้ไปอีกยาวนานเพียงใด มิอาจรู้ได้เลยว่า จะมีผู้คนและสัตว์จำนวนมากเท่าใดที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากโรคมะเร็งและความผิดปกติด้านพันธุกรรมซึ่งส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไป สภาพแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าก็ยังคงปนเปื้อนกัมมันตรังสีไปอีกนับพันปี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกูชิมาไดอิจิ บริเวณทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ แต่เกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลญี่ปุ่น คณะกรรมการกำกับดูแลพลังงานนิวเคลียร์และอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ สาระสำคัญจากรายงานฉบับนี้ก็คือความร้ายแรงของอุบัติภัยนิวเคลียร์นี้เกิดจากมนุษย์และอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีกที่ใดก็ได้ในโลกที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และผู้คนหลายล้านคนจึงต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

เราขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมกับกรีนพีซเพื่อเรียกร้องอย่างจริงจังให้ผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนลงมือทำ โดยเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟูกูชิมา ผู้นำอาเซียนควรยุติโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ปลอดภัยซึ่งมีอยู่อย่างมหาศาลในภูมิภาคนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

จดจำอุบัติภัยนิวเคลียร์ฟูกูชิมา อย่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
นิทรรศการภาพถ่าย shadowland
รายงานบทเรียนจากฟูกูชิมา