บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ฉบับที่ 12 กรกฎาคม 2552

หน้า - กุมภาพันธ์ 9, 2553
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนมิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นฉบับที่ 12 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมี และการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง

7.5

โนเกีย - ได้รับคะแนนสูงสุดเพราะเป็นผู้นำบริษัทอื่นในด้านการกำหนดเวลาการเลิกใช้สารพิษ

7.1

ซัมซุง - คงอยู่อันดับที่ 2 โดยมีพันธะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มที่

6.5

โซนี อีริคสัน -ไต่ขึ้น 2 อันดับ เพราะมีการรายงานด้านประสิทธิภาพทางพลังงานที่ดีขึ้น

5.7

แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ -  ขึ้นมา 2 อันดับ แต่จำเป็นต้องกำจัดสารเคมีอันตรายร้ายแรงออกจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 

5.5

โิตชิบา - ขึ้นมา 2 อันดับ โดยได้คะแนนพิเศษ เพราะให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5.5

โมโตโรล่า - ได้คะแนนสูงกว่าเดิม 2 อันดับ เพราะใช้พลังงานหมุนเวียน

5.3

ฟิลลิปส์ - ตกจากอันดับ 4 สู่อันดับ 7 และจำเป็นต้องมีพันธะในด้านการนำนโยบายการรีไซเคิลไปใช้ปฏิบัติ

5.3

ชาร์ป -ก้าวจากอันดับ 9 สู่ 7 ร่วมกับฟิลลิปส์ เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน

4.9

เอเซอร์ - มีจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ 16 รุ่น ที่เกือบปราศจากสารเคมีอันตรายร้ายแรง และไต่ขึ้น 2 อันดับ จากอันดับ 11 สู่ 9 แต่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องสายไฟ

4.9

พานาโซนิค - ก้าวขึ้นจากอันดับ 12 สู่ 10 เพราะมีนโยบายด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน และมีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาพีวีซี แต่ยังมีนโยบายที่แย่ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์

4.7

แอปเปิ้ล - ตกลง 1 อันดับ สู่อันดับที่ 11 โดยมีคะแนนคงเดิม แต่ได้รับคะแนนนิยมเพราะมีแล็ปท๊อป "แม็คบุ๊ค" ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.5

โซนี - ดิ่งลงจากอันดับ 5 สู่ 12 เพราะมีพันธะไม่เพียงพอเรื่องการกำจัดสารเคมีอันตราย นโยบายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3.9

เดล - คงที่ ณ อันดับ 13 เพราะ ก้าวถอยหลังในด้านการกำหนดเวลาเลิกใช้สารพิษ 

3.5

เอชพี - คงอยู่อันดับที่ 14 และไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในตลาดที่ปราศจากสารพิษ

2.5

ไมโครซอฟท์ -ถูกตัดคะแนน เพราะมีนโยบายการรีไซเคิลที่แย่ แต่คงเดิมที่อันดับ 15

2.5

เลอโนโว - ตกลง 2 อันดับ เพราะไม่ได้กำหนดเวลาเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น

2.4

ฟูจิตสึ - เป็นครั้งแรกที่อยู่อันดับรองสุดท้าย เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์รุ่นใดที่ปราศจากสารเคมีอันตรายร้ายแรง 

 1  นินเทนโด -คงที่ ณ อันดับสุดท้าย โดยมีความหวังเล็กน้อย ที่จะมีเครื่องเล่นเกมที่ปราศจากพีวีซีบางส่วนการจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551 | มิถุนายน 2551 | กันยายน 2551 | พฤศจิกายน 2551 | มีนาคม 2552

อธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกรีนพีซต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน 

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว

(3) ลดผลกระทบที่มีต่อภูมิอากาศ ในการผลิต และในผลิตภัณฑ์

การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

คลิกที่ลิงก์ด้านข้างชื่อบริษัทแต่ละแห่งเพื่อดูรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคะแนนของแต่ละบริษัท

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คะแนนดูได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดตารางคะแนนที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่ จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ฉบับปัจจุบันตีพิมพ์วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

หมายเหตุสำคัญ

"คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว" ของกรีนพีซ มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การทำเหมือง และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

หมวด