บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ฉบับที่ 6 - ธันวาคม 2550

หน้า - กันยายน 20, 2551
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมีและการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง คู่มือฉบับที่ 6 ได้ขยายการประเมินไปยังผู้ผลิตผู้ผลิตโทรทัศน์เครื่องและเล่นเกมส์เป็นครั้งแรกนอกเหนือจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ไมโครซอฟท์ (XBOX) นินเทนโด (Wii) ฟิลิปส์ และ ชาร์ป ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมถูกประเมิน ถูกจัดอยู่ในสามอันดับสุดท้ายที่มีคะแนนน้อยที่สุด โดยนินเทนโดเป็นบริษัทแรกที่ได้รับ 0 จาก 10 คะแนน ฟิลิปส์และไมโครซอฟท์ดีกว่าเล็กน้อย โดยได้รับคะแนน 2 และ 2.7 ตามลำดับ โซนี่-อิริคสัน ช่วงชิงอันดับต้นไปจากโนเกีย ในขณะที่ซัมซุงและโซนี่พุ่งสูงขึ้นสู่อันดับ 2 และ 3โซนี่ อิริคสัน 7.7 คะแนน

เป็น ผู้นำรายใหม่เนื่องจากได้ปรับปรุงการรายงานการรับสินค้ากลับไปรีไซเคิล         และมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ที่ปราศจากสารพีวีซี แต่ล้มเหลวในการดำเนินการรับผลิตภัณฑ์กลับไปรีไซเคิล

ซัมซุง 7.7 คะแนน

ได้ ปรับปรุงครั้งใหญ่โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีมีพิษร้ายแรงที่สุดมาก ขึ้น  แต่ถูกตัดคะแนนเพราะมีการดำเนินการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลที่ไม่สมบูรณ์

โซนี่ 7.3 คะแนน

มีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพีวีซีมากขึ้น และมีรายงานการรีไซเคิลและการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

เดลล์ 7.3 คะแนน

ยังคงเหมือนในคู่มือฉบับที่แล้ว โดยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ปราศจากสารเคมีอันตราย

เลอโนโว 7.3 คะแนน

ยังคงเหมือนในคู่มือฉบับที่แล้ว โดยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ปราศจากสารเคมีอันตราย

โตชิบา 7 คะแนน

มีการปรับปรุงในเรื่องสารเคมีอันตรายที่ดีขึ้น แต่ยังมีนโยบายการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลที่ล้าหลัง        

LGE 7 คะแนน

ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แล้ว โดยต้องมีการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์

ฟูจิตสึ-ซีเมนส์ 7 คะแนน

ยัง คงไม่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แล้ว โดยต้องมีกำหนดเวลาในการกำจัดสารเคมี ปรับปรุงการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลให้ครอบคลุมมากขึ้น และการรายงานจำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปรีไซเคิล

โนเกีย 6.7 คะแนน

ตกลง มาหลายอันดับทีเดียว โนเกียมีนโยบายหนักแน่นด้านสารเคมีมีพิษ แต่ถูกตัดคะแนนเนื่องจากมีข้อด้อยในเรื่องการดำเนินการนำสินค้ากลับไปรีไซ เคิลในประเทศไทย  รัสเซีย และ อาร์เจนตินาในระหว่างการทดสอบของเรา

HP 6.7 คะแนน

ใน ที่สุดก็ได้จัดทำกำหนดเวลาในการกำจัดสารเคมีอันตรายแม้ว่าไม่ได้กำหนดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับปรุงการนำสินค้ากลับไปรัไซเคิลให้ครอบคลุมมากขึ้น        

แอปเปิ้ล 6 คะแนน

ปรับปรุงขึ้นเล็กน้อย โดย iMac แล ipod บางรุ่นได้ลดการใช้สารเคมีอันตราย         แต่ต้องปรับปรุงโครงการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิล

เอเซอร์ 5.7 คะแนน

ไม่ เปลี่ยนแปลงจากคู่มือฉบับที่แล้ว โดยต้องปรับปรุงการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลให้ครอบคลุมมากขึ้น  และการรายงานจำนวนสินค้าที่นำไปรีไซเคิล

พานาโซนิค 5 คะแนน

ไม่ เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แล้ว โดยการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลควรต้องครอบคลุมให้มากขึ้น และการควรมีการรายงานจำนวนสินค้าที่นำไปรีไซเคิล

โมโตโรลา 5 คะแนน

ดิ่งตกลงมากเนื่องจากถูกตัดคะแนนเพราะมีการดำเนินการนำสินค้ากลับไปรีไซเคิลที่ไม่ดี

ชาร์ป 4.7 คะแนน

เพิ่งถูกจัดอันดับในครั้งนี้ ได้รับคะแนนมากขึ้นเพราะมีการกำจัดสารเคมีมีพิษ แต่มีนโยบายและการดำเนินการนำสินค้ากลับไปรีไซคิลที่แย่

ไมโครซอฟท์ 2.7 คะแนน

เพิ่ง ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลาการกำจัดสารเคมีมีพิษ (ภายในพ.ศ. 2554) แต่มีนโยบายและการดำเนินการการรับสินค้ากลับไปรีไซเคิลที่แย่

ฟิลิปส์ 2 คะแนน

เพิ่ง ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ไม่มีกำหนดเวลาการกำจัดสารเคมีมีพิษ และได้รับ 0 คะแนนสำหรับนโยบายการการดำเนินการด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์

นินเทนโด 0 คะแนน

เพิ่งได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกแบรนด์แรกที่ได้รับ 0 คะแนนเมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดอธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 2 ข้อของเราต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ของตน เพื่่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน

ข้อเรียกร้อง 2 ข้อนี้เกี่ยวเนื่องกัน การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 30 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านสารพิษ

การใช้สารอื่นทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะป้องกันคนงานจากการได้รับสารพิษเหล่านี้ระหว่างการทำงาน และป้องกันสารพิษปนเปื้อนในชุมชนทิ่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิต การเลิกใช้สารพิษ เช่น สารทนไฟที่ทำจากโบรมีน (BFRs) ในผลิตภัณฑ์ ยังช่วยป้องกันผู้บริโภคจากการได้รับสารพิษเหล่านั้นระหว่างการใช้งาน และยังทำให้การนำเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างปลอดภัย 

การใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำให้สารพิษคงอยู่อย่างถาวรในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต บริโภค และ การจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว หรือเมื่อกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลก็จะทำให้สารพิษที่อยู่ในขยะเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

การรีไซเคิลอย่างปลอดภัยไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากไม่เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ คะแนนที่ให้ในส่วนนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทด้านสารเคมีจึงมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ด้านการรีไซเคิล  (5 เกณฑ์ย่อย และคะแนนเพิ่ม 1 เท่าสำหรับเกณฑ์ว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ปลอดสาร PVC และ BFRs วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว) เนื่องจากหากไม่มีการเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ กระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษจะไม่มีทางเป็นไปได้

สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์การจัดอันดับสามารถดูได้ ที่นี่ี่

-----------

หมายเหตุ: คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นอันดับของบริษัทผู้ผลิตสินค้าจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม หากกรีนพีซพบว่าบริษัทใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานต่างระดับ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทนั้นจะถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด

การจัดทำคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวนี้มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การใช้พลังงาน และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

_________________________________________

คู่มือการจัดอันดับฉบับเต็มที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550