บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ฉบับที่ 7 - มีนาคม 2551

หน้า - กันยายน 20, 2551
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งเป็นฉบับที่ 7 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมีและการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง

 

ซัมซุง 7.7 คะแนน

ได้รับคะแนนที่ดีในเรื่องนโยบายสารเคมี เสียคะแนนในเรื่องการรับสินค้ากลับคืนที่ไม่สมบูรณ์

โตชิบ้า 7.7 คะแนน

มีการปรับปรุงที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านนโยบานขยะอิเล็กทรอกนิกส์และการรีไซเคิืล

โนเกีย 7.3 คะแนน

แข็งแกร่งด้านนโยบายการกำจัดสารเคมีมีพิษ แต่ถูกตัดคะแนนเพราะยังมีข้อบกพร่องเหลืออยู่ด้านการรับสินค้ากลับคืน

โซนี 7.3 คะแนน

มีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพีวีซีมีพิษมากขึ้น และปรับปรุงการรายงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการรับสินค้ากลับคืน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

เดล 7.3 คะแนน

ไม่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แล้ว โดยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ปราศจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่สุด

เลอโนโว 7.3 คะแนน

ยังคงเหมือนในคู่มือฉบับที่แล้ว โดยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ปราศจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่สุด

โซนี่ อิริกสัน 6.7 คะแนน

ตกลงมา 6 อันดับ โดยเสียคะแนนด้านนโยบายและการปฏิบัติด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์

LGE 6.7 คะแนน

ตกลงมา 2 อันดับ เสียคะแนนด้านการรายงานการรีไซเคิล

แอปเปิ้ล 6.7 คะแนน

ไต่อันดับขึ้นอย่างคงที่ โดยคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ลดการใช้สารเคมีมีพิษ แต่โครงการรับสินค้ากลับคืนควรต้องครอบคลุมทั่วโลก

ฟูจิตสึ-ซีเมนส์ 6.7 คะแนน

กำลังตกอันดับลง โดยจำเป็นต้องกำหนดเวลาเลิกใช้สารพิษ และมีการรายงานจำนวนผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลที่ดีขึ้น

HP 6.7 คะแนน

กำหนดระยะเวลาในการกำจัดสารเคมีมีพิษร้ายแรงที่สุด แต่ไม่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และยังต้องปรับปรุงการรับสินค้ากลับคืนให้ครอบคลุมมากขึ้น

โมโตโรลา 6.3 คะแนน

ถูกตัดคะแนนเพราะนโยบายการรับสินค้ากลับคืนซึ่งแย่อยู่แล้วถูกยกเลิกไป และยังไม่กำหนดเวลากำจัดสารเคมีมีพิษร้ายแรงที่สุด

เอเซอร์ 5.7 คะแนน

กำลังตกอันดับลง โดยยังคงไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ปราศจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่สุด และต้องมีนโยบายรับสินค้ากลับคืนที่ครอบคลุมมากกว่านี้ และควรมีรายงานสินค้าที่นำกลับคืนที่ดีขึ้น   

ชาร์ป 5 คะแนน

Someได้คะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะกำจัดสารพิษ และปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติด้านการรับสินค้ากลับคืน

พานาโซนิค 4.7 คะแนน

ถูกจัดอันดับเป็นครั้งที่ 2 ได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้านการกำจัดสารพิษ แต่มีนโยบายและการปฏิบัติด้านการรับสินค้ากลับคืนที่แย่

ไมโครซอฟท์ 4.7 คะแนน

ปรับปรุงกำหนดระยะเวลาการกำจัดสารเคมีมีพิษ (ภายในพ.ศ. 2553) แต่มีนโยบายและการปฏิบัติเรื่องการรับสินค้ากลับคืนที่แย่

ฟิลิปส์ 4.3 คะแนน

กำหนดวันที่จะกำจัดสารเคมีมีพิษ แต่ได้รับ 0 คะแนนเรื่องการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

นินเทนโด 0.3 คะแนน

ปรับปรุงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังตามหลังอยู่มากอธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 2 ข้อของเราต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ของตน เพื่่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน

ข้อเรียกร้อง 2 ข้อนี้เกี่ยวเนื่องกัน การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 30 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านสารพิษ

การใช้สารอื่นทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะป้องกันคนงานจากการได้รับสารพิษเหล่านี้ระหว่างการทำงาน และป้องกันสารพิษปนเปื้อนในชุมชนทิ่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิต การเลิกใช้สารพิษ เช่น สารทนไฟที่ทำจากโบรมีน (BFRs) ในผลิตภัณฑ์ ยังช่วยป้องกันผู้บริโภคจากการได้รับสารพิษเหล่านั้นระหว่างการใช้งาน และยังทำให้การนำเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างปลอดภัย 

การใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำให้สารพิษคงอยู่อย่างถาวรในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต บริโภค และ การจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว หรือเมื่อกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลก็จะทำให้สารพิษที่อยู่ในขยะเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

การรีไซเคิลอย่างปลอดภัยไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากไม่เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้ คะแนนที่ให้ในส่วนนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทด้านสารเคมีจึงมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ด้านการรีไซเคิล  (5 เกณฑ์ย่อย และคะแนนเพิ่ม 1 เท่าสำหรับเกณฑ์ว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ปลอดสาร PVC และ BFRs วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว) เนื่องจากหากไม่มีการเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ กระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษจะไม่มีทางเป็นไปได้

สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์การจัดอันดับสามารถดูได้ ที่นี่ี่

-----------

หมายเหตุ: คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นอันดับของบริษัทผู้ผลิตสินค้าจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม หากกรีนพีซพบว่าบริษัทใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานต่างระดับ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทนั้นจะถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด

การจัดทำคู่มือ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวนี้มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การใช้พลังงาน และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

_________________________________________

คู่มือการจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550

หมวด