บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ฉบับที่ 8 - มิถุนายน 2551

หน้า - กันยายน 20, 2551
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งเป็นฉบับที่ 8 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมีและการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง

 

คู่มืิอฉบับเต็ม และ หลักเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลง ในฉบับที่ 8 ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

5.1

โซนี อิริคสัน - เป็นผู้นำ โดยมีคะแนนเกือบสูงสุดในเรื่องการกำหนดเวลาเลิกใช้สารเคมีมีพิษ แต่มีนโยบายการรัไซเคิลที่แย่

5.1

โซนี - มีคะแนนสูงในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีมีพษร้ายแรงที่สุด และมีพันธะที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.8

โนเกีย - ถูกตัดคะแนนสำคัญ เนื่องจากมีารปฏิบัติด้านการรับสินค้ากลับคืนที่แย่ในอินเดีย มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในปรมาณสูง

4.5

ซัมซุง - ทำคะแนนได้ดีในเรื่องหลักเกณฑ์สารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทำคะแนนได้แย่ในประเด็นพลังงาน

4.5

เดล - ทำคะแนนดีในเรื่องสารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้คะแนนต่ำในประเด็นพลังงาน

4.3

โตชิบา - ได้คะแนนีในเรื่องสารเคมีมีพิษ แต่ได้คะแนนต่ำในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน

4.3

เอเซอร์ - มีพันธะในการกำหนดเวลาเลิกใช้สารเคมีมีพิษ แต่ได้คะแนนโดยรวมที่แน่ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน

4.3

พานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งปราศจากสารเคมีมีพิษ และมีนโยบายประสิทธิภาพางพลังงานที่ดี แต่ได้คะแนนที่แย่ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์

4.3

โมโตโรลา - ได้คะแนนปานกลางในเรื่องสารเคมีมีพิษ ขยะอิเ็กทรอนิกส์ และ พลังงาน

4.3

HP - ได้คะแนนดีเรื่องปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ถูกรีไซเคิล และมีพันธะที่จะลดกาปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.1

แอปเปิ้ล - มีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีมีพิษร้ายแรงที่สุดเพิ่มขึ้น ได้คะแนนต่ำในเรื่องพลังงานยกเว้นด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน ซึ่งทำได้ดี

3.9

ชาร์ป - ทะคะแนนดีในเรื่องสารเคมีมีพิษและประสิทธิภาพทางพลังงาน แ่่ต่แย่มากในเรื่องการรีไซเคิล

3.9

เลอโนโว - ได้คะแนนเพิ่มเล็กน้อยในเรื่องพันธะการกำจัดสารเคมีมีพิษ แต่ได้คะแนนดีในเรื่องประสิทธิภาพทางพลังงานของผลิตภัณฑ์

3.7

ฟิลิปส์ - ได้คะแนนสูงสุดในเรื่องพลังงาน แต่ได้ศูนย์คะแนนในเรื่องนโยบายและการปฏิบัิติด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์

3.7

ฟูจิตสึ-ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์บางรุ่นปราศจากสารเคมีอันตรายร้านแรงที่สุด แต่ได้คะแนนแย่ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนกส์และพลังงาน

3.3

LG - ได้คะแนนเพิ่มเล็กน้อยในเรื่องสารเคมีมีพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้ศูนย์คะแนนในเรื่องพลังงาน

2.15

ไมโครซอฟท์ - มีพันธะในเรื่องการกำหนดเวลาเลิกใช้สารเคมีมีพิษ แต่ได้คะแนนแย่ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน

0.8

นินเทนโด - ปรับปรุงเล็กน้อยในเรื่องสารเคมีมีพิษ และมีพันธะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 2 ข้อของเราต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ของตน เพื่่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน

ข้อเรียกร้อง 2 ข้อนี้เกี่ยวเนื่องกัน การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านสารพิษ

การใช้สารอื่นทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะป้องกันคนงานจากการได้รับสารพิษเหล่านี้ระหว่างการทำงาน และป้องกันสารพิษปนเปื้อนในชุมชนทิ่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิต การเลิกใช้สารพิษ เช่น สารทนไฟที่ทำจากโบรมีน (BFRs) ในผลิตภัณฑ์ ยังช่วยป้องกันผู้บริโภคจากการได้รับสารพิษเหล่านั้นระหว่างการใช้งาน และยังทำให้การนำเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างปลอดภัย 

การใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำให้สารพิษคงอยู่อย่างถาวรในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต บริโภค และ การจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว หรือเมื่อกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลก็จะทำให้สารพิษที่อยู่ในขยะเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

การรีไซเคิลอย่างปลอดภัยไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากไม่เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้ คะแนนที่ให้ในส่วนนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทด้านสารเคมีจึงมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ด้านการรีไซเคิล  (5 เกณฑ์ย่อย และคะแนนเพิ่ม 1 เท่าสำหรับเกณฑ์ว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ปลอดสาร PVC และ BFRs วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว) เนื่องจากหากไม่มีการเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ กระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษจะไม่มีทางเป็นไปได้

สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์การจัดอันดับสามารถดูได้ ที่นี่ี่

คู่มืิอฉบับเต็ม และ หลักเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลง ในฉบับที่ 8 ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

-----------

หมายเหตุ: คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นอันดับของบริษัทผู้ผลิตสินค้าจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม หากกรีนพีซพบว่าบริษัทใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานต่างระดับ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทนั้นจะถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด

การจัดทำคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวนี้มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การใช้พลังงาน และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

_________________________________________

คู่มือการจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551