บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว

หน้า - พฤศจิกายน 24, 2551
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนกันยายน 2551 ซึ่งเป็นฉบับที่ 9 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมี และการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง7

โนเกีย - เป็นผู้นำอย่างเห็นได้ชัด หลังปรับปรุงการรับสินค้ากลับไปรีไซเคิลในอินเดีย

5.7

ซัมซุง - ทำคะแนนได้ดีในหลักเกณฑ์สารเคมีและขยะอิเล็กทรอนิกส์

5.5

ฟูจิตสึ-ซีเมนส์ - มีกำหนดเวลาครั้งใหม่ในการกำจัดสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFRs) และ พีวีซี แต่ได้คะแนนต่ำในเรื่องการรีไซเคิล

5.3

 โซนี อิริกสัน - ได้คะแนนดีในเรื่องสารพิษและพลังงาน แต่ได้คะแนนแย่มากในเรื่องการรีไซเคิล

5.3

โซนี - ได้คะแนนดีเรื่องสารพิษ ต้องปรับปรุงเรื่องพลังงาน

4.9

แอลจี - ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน

4.7

โตชิบา - นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศดีขึ้น แต่ไม่ดีเรื่องการรีไซเคิล

4.7

เดลล์ - ตกอันดับเพราะได้คะแนนต่ำด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศ

4.7

HP - คะแนนดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพิษส่วนใหญ่

4.5

เอเซอร์ - มีนโยบายสารเคมีที่ดี แต่ไม่ดีเรื่องนโยบายพลังงาน

4.5

พานาโซนิค - ต้องปรับปรุงเรื่องการรีไซเคิล และปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน

4.3

ฟิลลิปส์ - เป็นบริษัทที่แย่ที่สุดเรื่องการรีไซเคิล และถูกตัดคะแนนสำคัญเพราะผลักดัน​ไม่​ให้​มีกฏหมาย​ความ​รับผิดชอบของ​ผู้​ผลิต​ใน​สหภาพยุ​โรป

4.1

แอปเปิ้ล - ก้าวหน้าเรื่องการกำจัดสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ต้องปรับปรุงนโยบายรีไซเคิลและพลังงาน

4.1

เลอโนโว - มีแบบแผนการรับสินค้ากลับคืนใหม่ในสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีร้ายแรง

3.7

โมโตโรลา - เป็นบริษัทขายโทรศัพท์แห่งเดียวที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเลิกใช้สารเคมีร้ายแรง

3.1

ชาร์ป - ถูกตัดคะแนนส่วนมากเรื่องสารพิษ ทำคะแนนแย่เรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน

2.2

ไมโครซอฟท์ - ได้คะแนนแย่มากเรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน

0.8

นินเทนโด - ได้ศูนย์คะแนนในหลักเกณฑ์ส่วนมาก ยกเว้นการจัดการสารเคมีและพลังงานอธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 2 ข้อของเราต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ของตน เพื่่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน

ข้อเรียกร้อง 2 ข้อนี้เกี่ยวเนื่องกัน การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านสารพิษ

การใช้สารอื่นทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะป้องกันคนงานจากการได้รับสารพิษเหล่านี้ระหว่างการทำงาน และป้องกันสารพิษปนเปื้อนในชุมชนทิ่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิต การเลิกใช้สารพิษ เช่น สารทนไฟที่ทำจากโบรมีน (BFRs) ในผลิตภัณฑ์ ยังช่วยป้องกันผู้บริโภคจากการได้รับสารพิษเหล่านั้นระหว่างการใช้งาน และยังทำให้การนำเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างปลอดภัย 

การใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำให้สารพิษคงอยู่อย่างถาวรในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต บริโภค และ การจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว หรือเมื่อกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลก็จะทำให้สารพิษที่อยู่ในขยะเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

การรีไซเคิลอย่างปลอดภัยไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากไม่เลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้ คะแนนที่ให้ในส่วนนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทด้านสารเคมีจึงมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ด้านการรีไซเคิล  (5 เกณฑ์ย่อย และคะแนนเพิ่ม 1 เท่าสำหรับเกณฑ์ว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ปลอดสาร PVC และ BFRs วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว) เนื่องจากหากไม่มีการเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ กระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษจะไม่มีทางเป็นไปได้

สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์การจัดอันดับสามารถดูได้ ที่นี่ี่

-----------

หมายเหตุ: คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นอันดับของบริษัทผู้ผลิตสินค้าจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม หากกรีนพีซพบว่าบริษัทใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานต่างระดับ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทนั้นจะถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด

การจัดทำคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวนี้มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การใช้พลังงาน และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

_________________________________________

คู่มือการจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551 | มิถุนายน 2551

หมวด