บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ฉบับที่ 10 - พฤศจิกายน 2551

หน้า - กุมภาพันธ์ 9, 2553
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่งเป็นฉบับที่ 10 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมี และการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง

6.9

โนเกีย - ได้รับคะแนนสูงสุดเพราะมีโครงการรับสินค้ากลับคืนโดยสมัครใจที่ครอบคลุมสินค้าทุกรุ่น

5.9

โซนี อีริกสัน - ได้หลายคะแนนเพราะมีการรับประกันด้านสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการรับสินค้ากลับคืน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น ทุกประเทศ

5.9

โตชิบา - ขึ้นสู่อันดับที่ 3 เพราะได้คะแนนพิเศษในหลักเกณฑ์ด้านพลังงาน ปัจจุบันโตชิบาใช้พลังงานหมุนเวียน

5.9

ซัมซุง -  มีนโยบายที่ดีในเรื่องสารเคมีมีพิษและพลังงาน แต่แย่มากเรื่องการรีไซเคิล

5.7

 ฟูจิตสึ-ซีเมนต์ -  ได้คะแนนดีด้านพลังงาน แต่ต้องปรับปรุงเรื่องขยะอิเ็ล็กทรอนิกส์

5.7

แอลจี -  คะแนนดีขึ้นเรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน

5.3

โมโตโรลา - ปรับปรุงนโยบายพลังงาน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ การรีไซเคิล

5.3

โซนี -  ยังต้องปรับปรุงด้านนโยบายพลังงาน

5.1

พานาโซนิค - ได้คะแนนสูงสุดด้านพลังงาน แต่ยังได้คะแนนแย่ในหลักเกณฑ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์

4.9

ชาร์ป -  มีนโยบายที่ดีด้านสารพิษ แต่ได้คะแนนแย่ด้านนโยบายประสิฺทธิภาพทางพลังงานของผลิตภัณฑ์


4.7

เอเซอร์ -  ต้องปรับปรุงนโยบายการรีไซเคิล และการใช้สารพิษ

4.7

เดลล์ -  ถูกตัดคะแนน เนื่องจากเพิกถอนพันธะในการกำจัดพลาสติกพีวีซี และสารหน่วงไฟโบรมีน (BFRs) ภายในพ.ศ. 2552

4.5

เอชพี - ยังต้องปรับปรุงเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์

4.3

แอปเปิ้ล - ไอพอดรุ่นใหม่ๆ ปราศจากทั้งสารพีวีซี และสารหน่วงไฟโบรมีน (BFRs)

4.1

 ฟิลิปส์ -  ได้คะแนนดีด้านสารพิษและพลังงาน แต่ได้ศูนย์คะแนนในหลักเกณฑ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์

3.7

 เลอโนโว -  ได้คะแนนดีเรื่องสารเคมีมีพิษ แต่ได้คะแนนแย่เรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน

2.9

ไมโครซอฟท์ - ยังคงได้คะแนนแย่มากเรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน

0.8

นินเทนโด - ได้ศูนย์คะแนนในหลักเกณฑ์ส่วนมาก ยกเว้นการจัดการสารเคมีและพลังงาน

_________________________________________การจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551 | มิถุนายน 2551 | กันยายน 2551

อธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 2 ข้อของกรีนพีซต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน 

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว

(3) ลดผลกระทบที่มีต่อภูมิอากาศ ในการผลิต และในผลิตภัณฑ์

การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

คลิกที่ลิงก์ด้านข้างชื่อบริษัทแต่ละแห่งเพื่อดูรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคะแนนของแต่ละบริษัท

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คะแนนดูได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดตารางคะแนนที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่ จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 10 คู่มือนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นอันดับของบริษัทผู้ผลิตสินค้าจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม หากกรีนพีซพบว่าบริษัทใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานต่างระดับ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทนั้นจะถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด

หมายเหตุสำคัญ

การจัดทำคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวนี้ มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การทำเหมือง และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

หมวด