บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว

หน้า - กุมภาพันธ์ 9, 2553
เราเผยแพร่ “คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว” ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งเป็นฉบับที่ 11 โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมี และการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง

7.5

โนเกีย - ได้รับคะแนนสูงสุดเพราะมีเป้าหมายใหม่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไำดออกไซต์

6.9

ซัมซุง - ขยับขึ้นมา 2 อันดับ โดยมีนโยบายชัดเจนที่สนับสนุนการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

5.7

โซนี อีริคสัน - ตกลง 1 อันดับ เพราะต้องดำเนินการเพิ่มเติมด้านการรีไืซเคิล

5.7

ฟิลิปส์ -  ขยับอันดับขึ้นมากที่สุดถึง 11 อันดับ เำพราะปรับปรุงนโยบายการรีไซเคิลอย่างมาก

5.5

 โซนี -  ไต่ขึ้น 2 อันดับ โดยมีการรายงานด้านประสิทธิภาพทางพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

5.5

แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ -  เสียคะแนนเพราะเลื่อนเวลาการเลิกใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น

5.3

โตชิบา - ถูกตัดคะแนน เพราะมีเป้าหมายต่ำด้านการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน

5.3

โมโตโรลา -  ตกลง 1 อันดับ เพราะยังต้องปรับปรุงนโยบายขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน

4.9

ชาร์ป - อยู่ในอันดับเดิม โดยได้รับคะแนนเพิ่มเพราะมีแผนการรีไซเคิลใหม่ในสหรัฐอเมริกา และเสีย 1 คะแนน เพราะมีพันธะที่อ่อนแอในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในระดับโลก

4.7

แอปเปิ้ล -  เพิ่มสูงขึ้น 4 อันดับ เพราะมีนโยบายที่ดีในการกำจัดสารพิษและการรีไซเคิล แต่ยังมีนโยบายที่แย่ด้านพลังงาน


4.5

เอเซอร์ -  คะแนนลดลงเล็กน้อย โดยถูกตัดด้านนโยบายขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ดีนัก

4.31

พานาโซนิค -  ตกลง 3 อันดับ เพราะมีนโยบายที่แย่เกี่ยวกับหลักการการป้องกันไว้ก่อน และการรายงานด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน

3.7

เดล - ยังตกอันดับลงต่อเนื่อง โดยถูกตัดคะแนนสำคัญเพราะเลิกล้มพันธะในการเลิกใช้สารพิษภายในสิ้น พ.ศ. 2552

3.1

เลอโนโว - ไอพอดรุ่นใหม่ๆ ปราศจากทั้งสารพีวีซี และสารหน่วงไฟโบรมีน (BFRs) ถูกตัดคะแนนสำคัญ เพราะเลิกล้มพันธะในการเลิกใช้สารพิษภายในสิ้นพ.ศ. 2552

2.7

ไมโครซอฟท์ -  คะแนนตกต่ำลง เพราะมีการดำเนินการด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แย่

2.7

เอชพี -  ถูกตัดคะแนนสำคัญ เพราะเลิกล้มพันธะในการเลิกใช้สารพิษภายในสิ้นพ.ศ. 2552

0.8

นินเทนโด - ยังอยู่อันดับสุดท้ายเช่นเดิม คะแนนไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุบริษัท ฟูจิตสึ ซีเมนต์ คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ถูกจัดอันดับในคู่มือฉบับนี้ เพราะจะเปลี่ยนเป็นบริษัท ฟูจิตสึ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ฟูจิตสึจะถูกประเมินในคู่มืิอฉบับต่อไปในเดือนมิถุนายน 2552

_________________________________________

การจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551 | มิถุนายน 2551 | กันยายน 2551 | พฤศจิกายน 2551

อธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 2 ข้อของกรีนพีซต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน 

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว

(3) ลดผลกระทบที่มีต่อภูมิอากาศ ในการผลิต และในผลิตภัณฑ์

การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

คลิกที่ลิงก์ด้านข้างชื่อบริษัทแต่ละแห่งเพื่อดูรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคะแนนของแต่ละบริษัท

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คะแนนดูได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดตารางคะแนนที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่ จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 คู่มือนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นอันดับของบริษัทผู้ผลิตสินค้าจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม หากกรีนพีซพบว่าบริษัทใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานต่างระดับ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม บริษัทนั้นจะถูกตัดคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด

หมายเหตุสำคัญ

การจัดทำคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวนี้ มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การทำเหมือง และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

หมวด