Greenpeace - ล้างสารพิษบนแคทวอล์ก

สำรวจล้างสารพิษบนแคทวอล์ก
Menu
ล้างสารพิษบนแคทวอล์ก ถึงเวลาแล้วที่จะค้นหาว่า บริษัทเสื้อผ้าแบรนด์ใดที่ได้ดำเนินการปฏิบัติล้างสารพิษและร่วมก้าวไปสู่อนาคตปลอดสารพิษตามที่ได้ให้คำมั่นประกาศไว้จริงหรือไม่

กว่า 24 เดือนที่ผ่านมา นักกิจกรรม ผู้นำแฟชั่น บล็อกเกอร์ และผู้บริโภคหลายแสนคนร่วมกันเรียกร้องให้เกิดแฟชั่นที่ปลอดจากการก่อมลพิษ และจากการท้าทายทีละเล็กทีละน้อยไปจนถึงโหมข่าวในสื่อทางสังคมแบบทำลายสถิติที่เคยมีมา ในที่สุดพลังมวลชนก็ทำให้บริษัทสิ่งทอยักษ์ใหญ่ 18 บริษัท ให้คำมั่นสัญญาเรื่องการล้างสารพิษได้สำเร็จ คุณสามารถติดตามได้ใน ลำดับเหตุการณ์ “ล้างสารพิษ”

ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาดูกันว่าใครที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ด้วยการสร้างเทรนด์ล้างสารพิษใหม่ขึ้นในวงการ ใครที่เป็นตัวถ่วงพวกเราด้วยเพียงแค่การลงนามร่วมมือในกระดาษและคำสัญญาเพียงเพื่อการสร้างภาพ และใครที่รั้งท้ายในกลุ่มโดยไม่ยอมเลิกใช้สารพิษและไม่มีความมุ่งมั่นที่จะล้างสารพิษด้วย

ติดตาม “ล้างสารพิษบนแคทวอล์ก” เพื่อดูว่าบริษัทใดที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างโปร่งใส ล้างสารพิษตลอดห่วงโซ่การผลิต และได้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายออกจากกระบวนการผลิตเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทใดที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงด้วยการปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ผู้นำ - บริษัทผู้ให้คำมั่นในการล้างสารพิษ นับเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไปสู่อนาคตปลอดสารพิษ ภายใต้ระยะเวลาที่น่าเชื่อถือและการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

พวกสร้างภาพ – บริษัทที่ให้คำมั่นในการล้างสารพิษแต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่ให้ไว้ และปกปิดการดำเนินการที่ไร้ประสิทธิภาพด้วยสัญญากระดาษและคำมั่นที่ไร้ความหมาย

กลุ่มรั้งท้าย – พวกที่ยังเสพติดสารพิษโดยไม่ให้คำมั่นล้างสารพิษ ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อการใช้สารพิษของพวกเขา แต่ให้คำมั่นอย่างน่าเชื่อถือด้านสารพิษภายในประชาสัมพันธ์และนโยบายภายในบริษัทตัวเอง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสารพิษที่น่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทและหลักเกณฑ์การประเมิน “ล้างสารพิษบนแคทวอล์ก” คุณสามารถกดเข้าไปดูได้ใน หลักพื้นฐานของแคทวอล์กแฟชั่นปลอดสารพิษ.

แฟชั่นที่ปลอดสารพิษภายในปีพ.ศ. 2563

เพื่อให้โลกแห่งอนาคตปลอดสารพิษ เราเรียกร้องให้แต่ละบริษัทยอมรับและดำเนินการตามแนวทางล้างสารพิษ และให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการใช้และการปล่อยสารเคมีอันตรายในห่วงโซ่การผลิตและในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้ได้ ภายในปีพ.ศ. 2563

หลักพื้นฐานของแคทวอล์กปลอดสารพิษ 3 ประการดังนี้:

 • 1. การป้องกันและข้อควรระวัง
  ดำเนินการเชิงป้องกันในการกำจัดสารเคมีที่เป็นอันตรายในภาวะที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์
 • 2. สิทธิในการรับรู้
  ดำเนินการอย่างโปร่งใสในนามของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ปล่อยของเสีย และผู้บริโภคที่มีสิทธิรับรู้เรื่องราวของสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้ำของพวกเขา
 • 3. การยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย
  ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายที่ถูกปล่อยออกมานั้น ต้องระลึกว่าไม่มีระดับที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องยกเลิกการใช้ตั้งแต่ต้นทาง
TAKE ACTION
Spread the word and share the Detox Catwalk.
หลักเกณฑ์
คำอธิบายของการล้างสารพิษบนแคทวอล์ก

หลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการล้างสารพิษบนแคทวอล์กนั้น ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของความมุ่งมั่นในการล้างสารพิษของบริษัทและการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามที่ตั้งไว้ บริษัทที่มีความมุ่งมั่นแยกเป็นกลุ่มตามคำมั่นสัญญาและการดำเนินการภายใต้เกณฑ์สามข้อ ได้แก่ หลักการที่สำคัญ ความโปร่งใส และการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย

หลักการที่สำคัญ – หลักการที่เปรียบเสมือนเสาหลักของความมุ่งมั่นของบริษัท ได้แก่ “หลักการป้องกันไว้ก่อน” “คำนิยามของการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” “ความรับผิดชอบของผู้ผลิต” และ “สิทธิในการรับรู้”

ความโปร่งใส – สิทธิในการรับรู้ของสาธารณะว่าสารเคมีประเภทใดที่ถูกใช้และปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงตำแหน่งสถานที่ที่แน่นอนที่มันถูกใช้และปล่อยออก

การยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย – การจัดทำตารางเวลาที่เคร่งครัดสำหรับการยกเลิกการใช้สารเคมีในกลุ่มสารเคมีอันตรายที่สำคัญ 11 ประเภท และมีระบบเพื่อระบุและยกเลิกใช้สารเคมีอันตรายอื่นๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

กรีนพีซสากลประเมินการล้างสารพิษของเสื้อผ้าทุกแบรนด์ ยกเว้นกลุ่มรั้งท้ายเนื่องจากบริษัทในกลุ่มนี้ยังไม่มีความมุ่งมั่นล้างสารพิษของตัวเองที่น่าเชื่อถือได้ กรีนพีซสนับสนุนให้แบรนด์เหล่านี้มีความมุ่งมั่นต่อแนวทางในการล้างสารพิษและทำให้ห่วงโซ่การผลิตของพวกเขาสะอาดตามเกณฑ์เหล่านั้นด้วย

รายละเอียดของเนื้อหา หลักเกณฑ์และบทบาทของการล้างสารพิษบนแคทวอล์กแสดงในไฟล์ PDF

download pdf
แบรนด์

เอกสารด้านล่างแสดงรายละเอียดความก้าวหน้าของแต่ละแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่นทั้ง 18 แบรนด์ที่จะทำให้ได้ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้
เอกสารนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่กรีนพีซสากลค้นพบ

กรีนพีซสากลมิได้ประเมินบริษัทในกลุ่มรั้งท้ายเนื่องจากยังไม่มีความมุ่งมั่นในการล้างสารพิษของตัวเองที่น่าเชื่อถือได้

download pdf
กลุ่มธุรกิจเบเนตอง (BENNETTON GROUP)
เมื่อเป็นเรื่องการล้างสารพิษ เบเนตองก็ได้แสดงเจตจำนงค์และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในเรื่องการใช้สี

นับตั้งแต่ได้ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะล้างสารพิษเบเนตองก็ได้ดำเนินการล้างสารพิษออกจากห่วงโซ่การผลิตของตน และประสานการทำงานร่วมกับกรีนพีซ และ สถาบันการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Institute for Environmental Affairs) (1) เพื่อให้ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับผู้จัดหาวัตถุดิบที่มาจากจีนและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่จัดหาวัตถุดิบให้ตน บริษัทแฟชั่นแห่งอิตาลีนี้ได้เปิดเผยตัวต่อสาธารณะว่ามีความตระหนักอย่างจริงจังที่จะ “ปล่อยของเสียออกมาเป็นศูนย์” (zero discharge) และใช้หลักการ “การป้องกันไว้ก่อน” (precautionary) พร้อมทั้งจะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ในการระบุและกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษ

เราขอให้เบเนตองยกระดับของอุตสาหกรรมประเภทนี้ให้ดีขึ้นโดยเรียกร้องให้อุตสาหกรรมแฟชั่นใช้แต่สิ่งที่ดีและปลอดภัยที่สุดเท่านั้นเพื่อเดินหน้าสู่แฟชั่นที่ปราศจากสารพิษ และให้ใช้วิธีการที่มีคุณภาพสูงสุดที่มีอยู่ในขณะนี้ในการเลือกสารเคมี (2). อ่านเพิ่มเติม.

 • 1. สถาบันการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Institute for Environmental Affairs: IPE) ซึ่งเป็นองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยสารเคมีของโลกที่น่าเชื่อถือในขณะนี้
 • 2. ในขณะนี้ วิธีการในการเลือกใช้สารเคมีซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือ Greenscreen
ข้อมูลบริษัท

เจ้าของแบรนด์: United Colours of Benneton, Undercolours of Benneton, Sisley, Playlife

ประเทศ: อิตาลี

กำไรสุทธิ (2554): 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตัวเลขประมาณการ)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท CSR: ““เราดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อธุรกิจและสังคม โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในการอยู่ร่วมในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” จากนายอเลซซานโดร เบเนตอง ประธานกลุ่มธุรกิจเบเนตอง

TAKE ACTION
Tell Bennetton to stay on trend
c&a
C&A is walking the Detox talk, matching its words with concrete actions.

The company is showing all the signs of a Detox pioneer on the elimination of hazardous chemicals, demonstrating a real willingness to phase out perfluorinated compounds (PFCs) (1) from its supply chain ahead of schedule. Reacting to the wave of global consumer pressure, the company has already upgraded its individual Detox action plan and is instigating a transparency revolution in its supply chain.

While C&A has shown real initiative, it can still go further to become a true Detox hero. The company should demonstrate its toxic-free credentials by integrating a precautionary approach to chemical use, achieving full supply chain transparency and continuing to work towards the zero discharge of hazardous chemicals by 2020. Find out more.

 • 1. PFCs - Perfluorocarbon / Polyfluorinated Compounds; PFCs include polyfluorinated compounds, such as fluorotelomers, that can serve as precursors that degrade to form perfluorinated carboxylic acids, e.g. PFOA
company information

Brands owned: C&A, Angelo Litorico, Yessica, Your Sixth Sense, Westbury, Canda, Clockhouse, Baby Club, Palomino, Here & There, Rodeo Sport

Country of Origin: The Netherlands

Net Profit: Not found

CSR: “Protecting the environment is always in vogue at C&A.” C&A, Our Responsibility

TAKE ACTION
Tell C&A to go all out for Detox
coop
Coop remains true to its winning form, staying ahead of the game when it comes to toxic-free fashion.

Since coming out on top in the battle of the Swiss retailers, the company has proven its cooperative spirit, working with Greenpeace and the Institute for Environmental Affairs (1) to implement transparency revolution across its supply chain. It has recognised the urgency of the toxic problem and is actively using its Detox commitment to inform decisions across its clothing supply chain.

Surely not a company to rest on its laurels, we urge Coop lead where others follow by continuing to implement its commitment to apply the best current technology for screening and selecting chemicals in its supply chain. Find out more.

 • 1. Ipe footnote
company information

Brands owned: Coop, Naturaline, nulu, feelyou, Sergio

Country of Origin: Switzerland

Net Profit: (2012) USD 500 Million (Est.)

CSR: “Living and breathing credible sustainability has been our aspiration for 20 years now. We have already achieved a good deal and have no intention of letting our efforts flag in the future!” 2012 Sustainability Report

TAKE ACTION
Urge Coop to stay on trend
esprit
Esprit has the potential to become a true Detox leader.

The company has shown it is committed to cleaning up its act and ensuring its supply chain is free of hazardous chemicals. The well-known casual wear company has started a critical process to come clean on its chemical discharge data, agreeing to upload this information to the credible Institute for Environmental Affairs platform (1).

Esprit has also agreed to always apply the best current technology available for setting detection limits and for chemical screening methodology. Meanwhile, Esprit has shown its Detox spirit by using crucial principles to inform its daily decision-making process and is taking progressive steps towards the complete elimination of toxic chemicals.

Esprit is showing the signs of a Detox leader but needs to ensure it meets its commitments and goes all out in the name of toxic-free fashion. Find out more

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: Esprit, Falke

Country of Origin: Germany / Hong Kong

Net Profit: (2012) USD $151 Million (Est.)

CSR: “Today we are striving to make a difference by adopting an eco-conscious way of thinking – and outing it into action.” ESPRIT, Sustainability in Practice

TAKE ACTION
Tell Esprit to go all out for Detox
G-Star Raw
Dutch denim giant G-Star is on the road to becoming a Detox hero.

On toxic transparency G-star is ahead of the game, recognising the critical right of consumers and local communities to know what is being released into our water. Matching its words with credible actions, the company has begun to disclose its supply chain discharges via the Institute for Environmental Affairs platform. (1)

G-Star will also ensure it uses the best current technology to identify toxic chemicals in its discharge and products (for both detection limits and screening methodology), a critical step towards the complete elimination of hazardous chemicals.

We call on G-Star to stay on top and continue to demonstrate its raw talent as a Detox champion. Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: G STAR RAW

Country of Origin: The Netherlands

Net Profit: Not found

CSR: “Only when taking our responsibility towards society and the environment are we able to maintain our position as a forward looking company that anticipates the future.” RAW Responsibility

TAKE ACTION
Tell G-Star to be a Detox hero
h&m
H&M is matching its commitment with fashion-forward action.

H&M proved that its commitment wasn’t just a fast-fashion fad, agreeing to phase out 11 priority groups of hazardous chemicals and already making progress in this critical direction. The company has shown itself to be a true believer in the ‘right-to-know’ principle, laying out ambitious plans to disclose toxic discharge data from all of its strategic suppliers on the global Institute for Environmental Affairs platform (1).

To keep on trend, we encourage this Detox champion to implement the best current technology available in order to reveal the presence of hazardous chemicals and continue on its current path towards achieving zero discharges by 1st January 2020. Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories

Country of Origin: Sweden

Net Profit (2012): USD $2.398 Million (Est.)

CSR: “At H&M, we think of sustainability as a word of action. It’s an ongoing journey full of heart, drive and passion with sincere direction, constantly pushing the boundaries.” H&M’s Conscious Actions 2012

TAKE ACTION
Congratulate H&M for its fashion-forward action
inditex
Inditex is walking the talk and proving itself to be a Detox trendsetter.

Following its commitment to Detox, the name behind the world’s largest clothing retailer Zara, has shown it is serious about breaking the toxic water cycle, conducting its own tests on the chemical dyes used in its production cycle. This pro-active toxic-free attitude is showing what companies could achieve if they wanted to.

Inditex has taken tangible steps to meet its Detox commitments, agreeing to always apply the best current technology for both detection limits and screening methodology and uploading discharge data from its supply chain on the Institute for Environmental Affairs’ platform (1).

Inditex’s fashion-conscious actions serve as proof to the rest of industry that size doesn’t matter. Retailing giants with global supply chains are proving to their competitors that the toxic-free trend doesn’t have to cost the earth. Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarious, Oysho, Tempe, Uterique

Country of Origin: Spain

Net Profit: USD $3,119 Million (Est.)

CSR: “We believe that in the course of doing business, Inditex must implement sustainable development standards that promote environmental protection, ensure that resources are properly managed and meet society's needs.” Inditex’s Environmental Policy

TAKE ACTION
Tell Inditex to stick to the Detox trend
Levi Strauss & Co.
Levi’s is following through on its promise to go forth and Detox.

The world’s most well-known denim company has embraced the Detox way with fashion fervor, acting with the urgency required on its toxic-free promises. The company is already integrating the precautionary principle into its supply chain, an essential step towards a toxic-free future.

Levi’s counts itself amongst those leading brands willing to recognise the essential right-to-know principle via the Institute for Environmental Affairs platform (1), acting on behalf of the millions affected by toxic pollution by agreeing to publish discharge data from its supply chain facilities online.

We need to ensure Levi’s sticks to its progressive promises and continues down the toxic-free runway, making our clothes a story to be proud of. Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: Levis, Dockers, Signature, Denizen

Country of Origin: USA

Net Profit: USD $144 Million (Est.)

CSR: “Our commitment to sustainability goes far beyond regulatory compliance or minimizing the environmental impact of our business practices. We build sustainability into everything we do, so that our profitable growth helps restore the planet.” Levi Strauss & Co. Planet

TAKE ACTION
Congratulate Levis for going forth for Detox
Limited Brands
Limited Brands is revealing itself to be a fashion conscious Detox leader.

Since following the toxic-free trend, the company has started to walk the talk, setting ambitious but achievable Detox goals and laying out a credible programme towards a supply chain free of hazardous chemicals. This includes a commitment to always apply the highest quality available technology for detection limits and screening methodology.

Limited Brands is taking steps to ensure that the presence of toxic chemicals in our clothes should be no secret and making clear progress towards public disclosure of its discharge data via the Institute for Environmental Affairs platform (1).

We urge Limited Brands to show that pollution free fashion knows no limits, following through on its promises and plans with credible, on the ground implementation and encouraging change amongst the industry laggards. Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: Victoria's Secret, La Senza, Henri Bendel

Country of Origin: USA

Net Profit (2012): USD $850 Million (Est.)

CSR: “We are stewards of the environment. Leaders in our communities. And making positive strides for better business practices.” Limited Brands Responsibility

TAKE ACTION
Tell Limited Brands that Detox knows no limits
mango
Mango is acting as a Detox trendsetter leading the way to fashion without pollution.

In the year since it committed, the Spanish retailer has taken credible and ambitious action towards its Detox commitments. It has come clean about its supply chain, giving local communities, consumers, journalists and officials the information they need to monitor the release of toxics into our water.

Mango has delivered on its commitment to eliminate hazardous perfluorinated compounds (PFCs) (1) from its clothes and to always applying the best technology on the market (including for detection limits and screening methodology). The company is also a leader when it comes to integrating core principles into its processes.

Mango should be congratulated for its progressive and proactive Detox stance and we encourage the company to continue to implement its commitment to people and the environment. Leaders like Mango are setting a new trend for the toxic-addicted industry leaving greenwashers brands like Adidas and Nike in their wake. Find out more.

 • 1. PFCs - Perfluorocarbon / Polyfluorinated Compounds; PFCs include polyfluorinated compounds, such as fluorotelomers, that can serve as precursors that degrade to form perfluorinated carboxylic acids, e.g. PFOA
company information

Brands owned: Mango, H.E., MNG by Mango

Country of Origin: Spain

Net Profit (2012): USD $150 Million (Est.)

CSR: “Our desire is to act sustainably in all our spheres of influence.” Mango sustainability report 2013

TAKE ACTION
Congratulate Mango for setting the Detox trend
Marks & Spencer
Marks & Spencer is taking important first steps down the road to toxic-free fashion.

Marks & Spencer has become an advocate of the right-to-know principle, acting on its commitment to supply-chain transparency by publishing chemical discharge data on the credible Institute for Environmental Affairs platform (1).

M&S is committed to always applying the best current technology available for detecting and screening chemicals and has agreed to integrate the key precautionary and zero discharges principles across its global supply chain.

The company needs to go further in the name of its customers and those affected by toxic water pollution by taking the necessary steps to ensure the complete elimination of hazardous chemicals from its clothes. Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: Marks & Spencer, Per Una, North Coast, Portfolio, Indiglo, Autograph, Blue Harbour, Ceriso, Ultimate, Brazil’s, Occasions, Collezione, Insola

Country of Origin: UK

Net Profit (2012): USD $1,216 Million (Est.)

CSR: “Implementing new business models will necessitate more resilient and transparent supply chains.” How we do business report 2012

TAKE ACTION
Tell M&S to give its best for Detox
puma
Puma sits amongst the top cats when it comes to Detoxing our clothes.

In 2011 Puma leapt ahead of the pack becoming the first ever company to make a Detox commitment, since then the global sportswear giant has stepped up its game and clawed its way to the top of the pile. On transparency, Puma has agreed to report data from its individual suppliers through the global Institute for Environmental Affairs online platform. Meanwhile, it has agreed to integrate the precautionary and zero discharge principles across its global supply chain.

To keep on track, we encourage Puma to continue towards the substitution and elimination of hazardous chemicals such as perfluorinated compounds (PFCs) (1). Find out more.

 • 1. PFCs - Perfluorocarbon / Polyfluorinated Compounds; PFCs include polyfluorinated compounds, such as fluorotelomers, that can serve as precursors that degrade to form perfluorinated carboxylic acids, e.g. PFOA
company information

Brands owned: Puma, Cobra Gold, Tretorm, Volcom

Country of Origin: Germany

Net Profit (2012): USD $113 Million (Est.)

CSR: “At PUMA, we believe that our position as the creative leader in Sport lifestyle gives us the opportunity and the responsibility to contribute to a better world for the generations to come.” PUMA Handbook of Environmental Standards

TAKE ACTION
Tell Puma to stay ahead of the pack
Fast Retailing
Fast Retailing has proven itself to be anything but casual when it comes to Detox.

Since its New Year’s resolution to Detox its supply chain in January 2013, the fashion-forward name behind the Japanese casual wear giant Uniqlo has gone beyond its commitment and played a leading role in the transparency revolution. Fast Retailing is leading the committed companies by publishing chemical discharge data from the majority of its global supply chain on IPE (1).

On the race to “zero discharges” Fast Retailing is ahead of the pack, integrating key principles across its global supply chain and agreeing to use the best technology available for detection limits and screening methodology.

International companies with global supply chains like Fast Retailing are proving that they can bring about the transformational change we need to Detox our water. Why do greenwashers like Nike and adidas keep holding the industry back? Find out more.

 • 1. The Chinese Institute for Environmental Affairs (IPE) – IPE is the only credible global chemical discharge disclosure platform.
company information

Brands owned: Uniqlo, Compti des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, PLST, Princess Tam Tam, Theory

Country of Origin: Japan

Net Profit (2012): USD $740 Million (Est.)

CSR: “CSR-related aims should be inseparable from a company's business operations. Otherwise, firms run the risk of falling out of public favor.” FR website

TAKE ACTION
Congratulate Uniqlo for setting the Detox trend
Valentino Fashion Group
Valentino has shown its competitors that toxic-free fashion shouldn’t be a luxury.

Since throwing down the gauntlet to its luxury competitors earlier this year, the Italian high-fashion giant continues to make real progress towards its comprehensive commitment. Valentino is committed to applying the best available technology for chemical screening methodology and detection limits to ensure zero discharges across its supply chain. The company should also be congratulated for being ahead of schedule on its agreement to rid its supply chain of all perfluorinated compounds (PFCs) (1).

While out of touch luxury brands like Armani refuse to clean up their act, Valentino’s industry-leading commitments prove that beautiful fashion needn’t cost the earth. To ensure it retains its title as a Detox leader, we encourage Valentino to stay on trend towards the implementation of its toxic-free commitment. Find out more.

 • 1. PFCs - Perfluorocarbon / Polyfluorinated Compounds; PFCs include polyfluorinated compounds, such as fluorotelomers, that can serve as precursors that degrade to form perfluorinated carboxylic acids, e.g. PFOA
company information

Brands owned: Valentino, M Missoni

Country of Origin: Italy

Net Profit: Not found

CSR: “In line with the Valentino Fashion Group’s long-term sustainability program, the Valentino Fashion Group recognizes the urgent need for eliminating industrial release of all hazardous chemicals.” Valentino Detox Commitment

TAKE ACTION
Urge Valentino to stay on trend
กลุ่มอดิดาส
กลุ่มอดิดาสอ้างว่า “เข้าร่วมด้วย” ในการล้างสารพิษ แต่กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านกีฬานี้กลับพิสูจน์ให้เห็นว่า ดีแต่พูด

สองปีหลังจากที่ เดินหน้า เป็นบริษัทในกลุ่มผู้ริเริ่มแรกๆในการล้างสารพิษ อดิดาสกลับล้มเหลวอย่างมากที่จะเดินตามคำมั่นสัญญาที่จะล้างสารพิษที่ได้ให้ไว้ โดยบริษัทฯ จะต้องกำจัดสารพิษที่สำคัญออกจากห่วงโซ่การผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ยังไม่แสดงถึงความตระหนักอย่างชัดเจนต่อหลักการที่สำคัญที่ว่า ไม่มีระดับของสารพิษที่ยอมรับได้ในทางสิ่งแวดล้อม อีกด้วย แม้จะมีการตั้งเป้าแนวโน้มสู่อนาคตที่ปราศจากสารพิษ แต่อดิดาสกลับยังคงเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบของตน

และสิ่งที่เลวร้ายมากก็คือ อดิดาสกลับอ้างว่าตนเป็นวีรบุรุษแห่งแฟชั่นที่ปราศจากสารพิษ มีกำบังคือคำมั่นสัญญาที่เป็นเพียงกระดาษที่จะลดการปล่อยสารพิษให้เป็นศูนย์ (Zero Discharge of Hazardous Chemicals: ZDHC) และอวดอ้างว่าเป็นผู้นำด้านแฟชั่นที่มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว อดิดาสกลับเป็นตัวถ่วงและเหนียวรั้งผู้นำแฟชั่นรายอื่นๆที่จะมุ่งเดินหน้าสู่การล้างสารพิษ อีกทั้งกลับใช้การลดการปล่อยสารพิษให้เป็นศูนย์ หรือ ZDHC เป็นวิธีการฟอกเขียว (greenwash) อีกด้วย ซึ่งก็เพื่อหลีกเลี่ยงและไม่ดำเนินการที่จำเป็นอย่างเป็นรูปธรรมที่จะล้างสารพิษในห่วงโซ่การผลิตของตนนั่นเอง

ถึงเวลาที่อดิดาสจะต้องหยุดการฟอกเขียวแล้ว และหันมาร่วมล้างสารพิษ โดยเดินหน้าสร้างแฟชั่นชั้นนำที่สะอาดและปราศจากสารพิษอย่างจริงจัง อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัท

เจ้าของแบรนด์: adidas, Reebok, Taylor Made

ประเทศ: เยอรมนี

กำไรสุทธิ (พ.ศ. 2555): 1,607 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท CSR: ““เราดำเนินธุรกิจและเดินหน้าไปพร้อมๆกับการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวทางที่ดีกับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้เราบรรลุความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” จากรายงานความยั่งยืนของอดิดาส (Adidas Sustainability) .

TAKE ACTION
Tell adidas to go ‘all in’ for Detox
LiNing
LiNing has failed to meet its commitment with the urgency or the credible action it promised.

Despite its early promise as a pioneering Chinese brand, LiNing's inadequate Detox programme and refusal to walk the talk continues to undermine the toxic-free progress being made by fashion-forward names like Fast Retailing and Mango.

As China’s leading sports brand, LiNing has a responsibility to implement change, not only on behalf of its customers, but on behalf those impacted by the effects of its toxic trail from its supply chain facilities. LiNing continues to be all word and no action, failing to deliver on its promises and refusing to take individual, corporate responsibility.

However, unlike some of its competitors, it has at least taken the first step to coming clean by admitted its toxic problem. We urge the LiNing to match its paper promises with real on the ground delivery to bring about the toxic-free future we urgently need around the world. Find out more.

company information

Brands owned: LiNing, Z-Do, Aigle, Double Happiness, Lotto, Kason

Country of Origin: China

Net Profit (2012): USD $319 Million (Est.)

CSR: “The Group believes that its commitment to being a responsible corporate citizen helps to bring long-term benefit to not only its employees, but also the community and the environment.”
Li Ning 2012 CSR Report

TAKE ACTION
Tell LiNIng to walk the talk
Nike, Inc.
Nike paints itself as a Detox leader but it continues to hide its toxic truth.

Despite its fashion-forward claims, Nike has made little progress since its Detox commitment in 2011. The company has no credible plan to eliminate priority hazardous chemicals, it refuses to recognise the critical principle that there are no environmentally acceptable levels of hazardous chemicals and is unwilling to embrace a transparency revolution across its global supply chain. What does Nike have to hide?

Greenwashers like Nike continue to use the ineffective Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) industry group as a smokescreen to mask their lack of individual action and ambition to clean up our clothes. These fashion fakes are hiding behind weak commitments whilst portraying themselves to consumers as fashion conscious, industry leaders. What’s more, Nike is standing in the way of progress, lowering the level of Detox via the ZDHC and holding back the true Detox leaders.

Nike refuses to be held accountable for its toxic problem and continues to champion a commitment lacking the credibility, ambition and individual action that we urgently need. Nike, it’s time to come clean, stop greenwashing and, when it comes to Detox, Just Do It. Find out more.

company information

Brands owned: Nike, Converse, Hurley International, Jordan, Nike Golf

Country of Origin: USA

Net Profit (2012): USD $2,200 Million (Est.)

CSR: “As environmental, social and economic challenges in our world proliferate, they demand our best performance. We’re using the power of our brand, the energy and passion of our people and the scale of our business to create meaningful change.” Nike Responsibility, September 2013

TAKE ACTION
Tell Nike to ‘Just Do It’
จิออจิโอ อาร์มานี่ (Giorgio Armani)
กลุ่มแฟชั่นชั้นนำที่รั้งท้ายในเรื่องการล้างสารพิษ

เกือบหนึ่งปีที่กรีนพีซสากลได้เสนอรายงาน Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของอาร์มานี่กับมลพิษทางน้ำ แต่อาร์มานี่นอกจากจะไม่แสดงเจตจำนงค์และไม่มีคำมั่นสัญญาใดๆในเรื่องนี้แล้ว กลับยังคงหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอีกด้วย ขณะที่คู่แข่งในตลาดก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า แฟชั่นที่ปราศจากสารพิษควรจะต้องเป็นแนวทางที่สำคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี้ การเพิกเฉยของอาร์มานี่และไม่ดำเนินการอย่างจริงจังแต่อย่างใดแสดงให้เห็นถึงการไร้รับความรับผิดชอบของอาร์มานี่

แต่หากอาร์มานี่เห็นว่าตนเป็นแฟชั่นระดับแนวหน้าของโลก ก็ควรรีบดำเนินการเพื่อล้างสารพิษในห่วงโซ่การผลิตของตนให้ได้อย่างเร่งด่วน และเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำในการกำหนดเทรนด์แฟชั่น โดยต้องให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังและเชื่อถือได้

นางแบบที่เดินแบบให้อาร์มานี่จะยังคงสนับสนุนอาร์มานี่อยู่หรือไม่ หากรู้ว่าแบรนด์โปรดใช้สารพิษที่อันตราย?

ข้อมูลบริษัท

เจ้าของแบรนด์: Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Collezioni

ประเทศ: อิตาลี

กำไรสุทธิ (พ.ศ. 2555): 460 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตัวเลขประมาณการ)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท CSR: “):“ในฐานะที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลก อาร์มานี่ เอ็กซเชนจ์ มีความเชื่อมั่นว่า แนวทางและวิธีการทำงานของเรามีความสำคัญเท่ากับงานที่ออกมา เรายึดมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาตรฐานและระบบต่างๆของเราเพื่อให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความคาดหวังทั้งในเรื่องจรรยาบรรณในการทำงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม” จากรายงานความรับผิดชอบของบริษัทอาร์มานี่ เอ็กซเชนจ์ กันยายน พ.ศ. 2556

TAKE ACTION
Tell Armani to come clean
bestseller
Bestseller is lagging behind the industry leaders and can’t shake its toxic addiction.

Last year Greenpeace International uncovered Bestseller’s links to the toxic problem in its Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up report revealing the presence of hazardous chemicals in its clothes. Greenpeace believes the presence of hazardous chemicals in our clothes is completely unacceptable.

Surely large companies with a global reach like Bestseller are in a perfect position to lead from the front and clean up their global supply chain with a credible, individual Detox solution.

Leading players in the industry have proven that toxic-free fashion doesn’t cost the earth so why can’t companies like Bestseller take credible and ambitious steps to kick their chemical addiction?

company information

Brands owned: Jack & Jones, Junarose, Mamalicious, Name It, Object Collectors Item, Only, Outfitters Nation, Pieces, Vero Moda, Vila Clothes

Country of Origin: Denmark

Net Profit (2012): USD $218 Million (Est.)

CSR: “Sustainability is an integrated part of our business…We believe that responsible products are on the future agenda, and we expect to increase the use of sustainable materials...” Bestseller Sustainability Report 2012

TAKE ACTION
Tell Bestseller to catch up
Only the Brave
Only the Brave doesn’t understand that Stupid is toxic fashion, Smart is a Detox solution.

When we tested the company’s products last year Greenpeace International revealed the presence of hazardous chemicals such as nonylphenol ethoxylates (NPEs) which break down in the environment to form hazardous chemicals.

Despite global pressure to clean up its act and catch up with its competitors by agreeing to Detox its clothes, the name behind brands such as Diesel, Viktor & Rolf, has shown itself to be an industry laggard. The company has refused to act on its toxic addiction and is slowing the fashion world’s progress towards fashion without pollution.

We call on Only the Brave to join the trendsetting fashionistas heeding the public’s calls for fashion without hazardous chemicals and make a credible Detox commitment for a toxic-free future.

company information

Brands owned: Diesel, Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, Marni

Country of Origin: Italy

Net Profit (2012): Not found

CSR: “Brave actions for a better world” Only The Brave, September 2013

TAKE ACTION
Urge Only The Brave to be smart
Gap Inc.
Though Gap claims to “be bright”, when it comes to Detox it is still in the dark.

In April 2013 Greenpeace International uncovered further evidence linking Gap Inc. to hazardous chemical pollution. Toxic Threads: Polluting Paradise revealed the company’s ties to a polluting supplier releasing a cocktail of hazardous chemicals into the local water supply in Indonesia. While its competitors like Zara listened to the global calls to clean up the industry with credible Detox action, Gap continues to look the other way.

Though the company claims to be cleaning up its act, hiding behind the ineffective Zero Discharge of Hazardous Chemicals industry group’s paper commitments, there is a gap between its words and its actions. It is time Gap took full individual responsibility for its toxic addiction and caught up with the rest of the industry to become the fashion-forward company its customers expect it to be.

company information

Brands owned: Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta, INTERMIX

Country of Origin: USA

Net Profit (2012): USD $1,135 Million (Est.)

CSR: “For Gap Inc., environmental responsibility means far more than being “green” or selling green products. We view it as connected to every aspect of our business, from the manufacture of our clothes to how they are packaged and shipped to the design of our stores. As a global retailer, we have the potential to make a difference on critical environmental issues.” Gap Inc, Social and Environmental Responsibility, September 2013

TAKE ACTION
Tell Gap to
‘be bright’
metersbonwe
When it comes to Detox, Metersbonwe is anything but “different".

Since Greenpeace International's Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up report uncovered the company’s continued toxic addiction last year, Metersbonwe has yet to take any credible action to come clean about its toxic supply chain and make a credible, individual Detox commitment. Companies like Metersbonwe continue to make their customers unwilling accomplices in the release of hazardous chemicals into our environment.

We need Metersbonwe to act with the urgency the situation calls for, putting a stop to hazardous water pollution across its processes and products. While Detox leaders such as Fast Retailing and G-Star take strides towards a toxic-free future, industry laggards like Metersbonwe have been left in the dust.

company information

Brands owned: Metersbonwe

Country of Origin: China

Net Profit (2012): USD $155 Million (Est.)

CSR: “The company sees environmental protection as an important part of its sustainable development strategy, actively takes the environmental responsibility, increases resource utility rate and strengthens waste management.” Metersbonwe (2011). Metersbonwe 2011 CSR report, p.8.

TAKE ACTION
Tell Metersbonwe
to“be different”
for Detox
pvh
When it comes to Detox, Phillips-Van Heusen (PvH) has fallen out of fashion.

After being implicated in the toxic scandal in Greenpeace International's Dirty Laundry report, PvH, the company behind fashionable names like Calvin Klein and Tommy Hilfiger, claimed to be committed to a toxic-free future. Its actions since have proved otherwise. Greenpeace’s product testing results also showed that PvH is telling its consumers fairytales when it comes to its clean production techniques and toxic-free clothes.

This toxic addict has failed to act with the individual corporate responsibility its shareholders, consumers and the affected local communities deserve. Under the guise of the Zero Discharge of Hazardous Chemical industry group’s weak collective commitments, PvH refuses to reveal its toxic trail and is unwilling to commit to an individual, Detox solution.

Unlike leading companies such as Benetton, implementing real Detox solutions to the toxic problem, PvH has failed to take the credible, individual steps to really tackle its toxic addiction.

company information

Brands owned: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo, Olga, Warner's, GH Bass & Co

Country of Origin: USA

Net Profit (2012): USD $486.4 Million (Est.)

CSR: “It is an honor to lead a company that is first and foremost about people — whether it is our own associates, our supply chain partners, our customers, or the broader communities where we live and conduct business.” CSR 2012 - CEO Message, September 2013

TAKE ACTION
Tell PvH to clean up its act
vancl
Vancl hasn’t taken responsibility for its implication in the toxic water cycle.

Despite Greenpeace International’s report Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up revealing a link between the Chinese brands products and toxic pollution, the company has so far refused to acknowledge its role in the toxic scandal. As a leading Chinese company, it not only has a responsibility to its consumers but must act on behalf of those suffering directly from the effects of toxic pollution in China.

Vancl and its suppliers cannot continue to treat our public waterways as a toxic waste dump. We urge them to join the Detox leaders forging a path towards a toxic-free future on behalf of consumers and affected local populations around the world.

company information

Brands owned: Vancl

Country of Origin: China

Net Profit (2012): Not found

CSR: Nothing found on their website

TAKE ACTION
Tell Vancl to
clean up its
toxic habit