สารพิษในเส้นใย - ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

กรีนพีซได้ซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจาก 20 แฟชั่นแบรนด์ดังเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 และทำการทดสอบ โดยตัวอย่างผลการทดสอบจะแสดงไว้ในหน้านี้ ซึ่งจากที่ได้ตรวจสอบมานั้นหนึ่งในสารพิษที่เราพบ คือ สารกลุ่มโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท ซึ่งจะแตกตัวเป็นสารเคมีอันตรายและสารรบกวนฮอร์โมนตกค้างยาวนานในห่วงโซ่อาหาร มีคุณสมบัติรบกวนการทำงานระบบฮอร์โมนในสิ่งมีชีวิต

อย่างไรก็ตาม ระดับของสารเคมีที่ตรวจพบในเส้นใยของเสื้อผ้านั้นไม่อยู่ในระดับที่ร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ แต่สารเคมีเหล่านี้มีขอบเขตของผลกระทบทางสารพิษที่เป็นภัยต่อสุขภาพและร่างกายของมนุษย์เมื่อถูกปล่อยสู่แหล่งน้ำ หนทางเดียวในการต่อกรกับสารพิษเหล่านี้ คือ แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ จะต้องหยุดการใช้สารเคมีดังกล่าวอย่างถาวร และใช้ทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า

คุณเองสามารถชมรูปภาพตามลิงค์ด้านล่าง และช่วยแชร์เรื่องราวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการกดดันให้แบรนด์เหล่านี้ยุติการปล่อยสารพิษ และหันมาร่วม “ล้างสารพิษ” สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานฉบับเต็ม หรือเข้าไปที่หน้า สารเคมีหลักที่ต้องกำจัดThank you for sharing!

Please follow us on:

Follow us on Pinterest follow us on tumblr

Detox