เดินรณรงค์ที่แม่น้ำบางปะกง (ช้างคาราวาน วันที่ 9)

หน้า - กันยายน 24, 2552
20 กันยายน 2551, ฉะเชิงเทรา - คาราวานช้างนำโดยกรีนพีซเดินรณรงค์กับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา ราว 100 กม. ทางเหนือของกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ของจังหวัด ลุ่มน้ำบางปะกงให้น้ำในการชลประทาน การเกษตร การบริโภค และอุตสาหกรรม ผลการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้โดย WWF กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 350.org เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ tcktcktck เผยว่า ชาวเอเชียกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมากที่สุด จากผลกระทบภาวะโลกร้อนอันรุนแรงทั้งหลาย “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” เป็นคาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 15 วัน ร่วมกับช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจะเดินทางผ่านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 1 วันก่อนการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ ก่อนการประชุมสุดยอดโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้นำโลก โดยเฉพาะบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ เห็นชอบข้อตกลงที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และให้จัดหาเงินทุนบรรเทาและปรับตัวจากประเทศพัฒนาให้กับประเทศกำลังพัฒนา เริ่มด้วยเงินทุนปกป้องป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบ้านของสายพันธุ์พืชและสัตว์ 20% ของโลก รวมถึงช้างเอเชีย

พระนั่งบนหลังช้าง ในขณะที่คาราวานช้างนำโดยกรีนพีซเดินรณรงค์กับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ของจังหวัด ลุ่มน้ำบางปะกงให้น้ำในการชลประทาน การเกษตร การบริโภค และอุตสาหกรรม ผลการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้โดย WWF กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 350.org เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ tcktcktck เผยว่า ชาวเอเชียกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมากที่สุด จากผลกระทบภาวะโลกร้อนอันรุนแรงทั้งหลาย “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” เป็นคาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 15 วัน ร่วมกับช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจะเดินทางผ่านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 1 วันก่อนการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ ก่อนการประชุมสุดยอดโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน

คลิกที่รูปเพื่ออ่านคำบรรยาย