ข้อมูลล่าสุด

 

ผลสำรวจ คนไทยร้องผู้ผลิตต้องรับผิดชอบขยะอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องราว | มิถุนายน 7, 2549 ที่ 5:00

กรีนพีซ เปิดรายงานผลสำรวจทัศนคติผู้บริโภคไทยต่อการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พบเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบขยะอิเล็กทรอนิกส์

เกษตรกรไทยและฮาวายร่วมกับอาสาสมัครกรีนพีซ

ภาพ | มิถุนายน 5, 2549 ที่ 5:00

เกษตรกรไทยและฮาวายร่วมกับอาสาสมัครกรีนพีซ และชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ปลูกมะละกอปลอดจีเอ็มโอ 60 ต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมปลูกมะละกอปลอดจีเอ็มโอถวายในหลวง

เรื่องราว | มิถุนายน 5, 2549 ที่ 5:00

เกษตรกรไทยและฮาวายร่วมกับอาสาสมัครกรีนพีซ และชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี (1) ปลูกมะละกอปลอดจีเอ็มโอ 60 ต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรกรฮาวายให้การต่อศาลถึงหายนะของมะละกอจีเอ็มโอ

เรื่องราว | พฤษภาคม 30, 2549 ที่ 5:00

การสืบพยานคดีประวัติศาสตร์ว่าด้วยมะละกอจีเอ็มโอสิ้นสุดแล้ว วันนี้เกษตรกรจากฮาวายขึ้นเป็นพยานปากสุดท้าย ที่ศาลอาญา กรุงเทพฯ ในคดีกรมวิชาการเกษตรฟ้องนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ 3 ข้อกล่าวหา ซึ่งหากพิจารณาว่ามีความผิดจริงจะได้รับโทษสูงสุด...

น้ำท่วมในภาคเหนือของประเทศไทย

แกลเลอรี่ภาพ | พฤษภาคม 27, 2549

อาสาสมัครกรีนพีซกำลังทำลายต้นมะละกอจีเอ็มโอฟาร์มในปูน่า

ภาพ | พฤษภาคม 26, 2549 ที่ 16:03

อาสาสมัครกรีนพีซกำลังทำลายต้นมะละกอจีเอ็มโอฟาร์มในปูน่า เกาะฮาวาย

ฮาวายส่งสัญญาณเตือนภัยทั่วโลก

เรื่องราว | พฤษภาคม 26, 2549 ที่ 5:00

กลุ่มเกษตรกร และนักสิ่งแวดล้อมชาวพื้นเมืองฮาวาย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกรีนพีซ เข้าจัดการการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในสวนเกษตรอินทรีย์แห่งหนึ่งในรัฐฮาวายที่พบการปนเปื้อนมาจากสวนมะละกอจีเอ็มโอซึ่งปลูกเป็นการค้าบริเวณข้างเคียง โดยอาสาสมัครในชุดป้องกันส...

คณะกรรมการสิทธิฯ ขึ้นสืบพยานคดีมะละกอจีเอ็มโอ

เรื่องราว | พฤษภาคม 23, 2549 ที่ 5:00

คดีประวัติศาสตร์พืชจีเอ็มโอเริ่มต้นสืบพยานอีกครั้งที่ศาลอาญากรุงเทพฯ วันนี้ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรฒน์ จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นให้การ ประเด็นการตรวจสอบการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอ ที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ ถูกฟ้องในคดีอาญา...

474512

ภาพ | พฤษภาคม 22, 2549 ที่ 5:00

2131 - 2140 ของ 2611 ผล