นำ Feed ลงมือทำ ไปใส่ไว้ในบล็อคหรือเว็บไซต์ของคุณ

หน้า - กรกฎาคม 22, 2552

ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา เราแสดงรายการเรื่องง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ประมาณครึ่งโหล เพื่อร่วมรณรงค์กับกรีนพีซ คุณสามารถนำรายการนั้นไปไว้ในเว็บไซต์ของคุณได้โดยใช้โค้ดด้านล่าง รายการนี้จะมีสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราใส่เพิ่มเข้าไป

ถ้าคุณเพียง paste ไว้ในเว็บไซต์ของคุณ จะปรากฏเป็นแบนเนอร์ทรงสูง กว้าง 160 พิกเซล ดังข้างล่าง

(แต่ถ้าคุณเขียน CSS เป็น คุณสามารถเปลี่ยนความกว้าง สี และ รูปแบบของลิงก์ ได้อย่างที่คุณชอบ แต่ถ้าคุณไม่รู้ CSS เพียง copy และ paste เท่านั้น)

ขอบคุณที่ร่วมรณรงค์กับเรา

/* begin styles for RSS Feed */ .rss-box-action { margin: 0em; width: 160px; background-color: #D3FBCA; /* Change above line to changer background color of the panel */ border: 1px solid ##5F74CC; } .rss-box-action .update_picl {display : none;} .rss-box-action .rss-items { margin-top:0px; padding:0.25em; 0.25em; margin-left:0px; color:##0099ff; } .rss-box-action p.rss-title { padding:0.25em; } .rss-box-action .rss-title { text-decoration: none; font-family: verdana, sans-serif; font-size: .9em; background-color:#96DA83; /* change above for color of title box */ color:#003300; font-weight:bold; margin: 0px; padding:0em; text-align: left; } .rss-box-action .rss-item { font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 0.9em; font-weight : normal; list-style:none; padding-bottom:.25em; } .rss-box-action .rss-item a { padding-left: 10px; background: url(http://www.greenpeace.org/resources/gcms/assets/graphics/act-arrow.png) no-repeat 0 3px; color: #1B6B2C; font-size: .9em; font-weight: bold; text-decoration: none; } .rss-box-action .rss-item a:hover { color: #F60; } .rss-box-action .rss-date { font-size: .9em; font-weight : normal; color: #F60; } .rssheader { width: 160px; background-color:#238c00; margin-bottom: 0px; color: #FFF; font-family: verdana; font-size: x-small; }

สิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้

คัดลอกโค้ดต่อไปนี้