เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามกับกรีนพีซถือเป็นงานที่ทำ เพื่อตอบแทนสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และเป็นการร่วมงานกับองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด องค์กรหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งในกรีนพีซ เพราะว่าเรารับเงินบริจาครายเดือนจากผู้บริจาครายบุคคลทั่วไปเท่านั้น

การทำงานกับกรีนพีซ

  • คุณจะสนุกกับการทำงาน
  • อยู่ในบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่
  • มีช่วงเวลาการทำงานที่ยึดหยุ่น
  • ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานการจ้างงานทั่วไป

หากคุณชอบสนทนากับบุคคลทั่วไป และชอบทำงานนอกสถานที่ รวมถึงใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว "คุณ คือ คนที่เราต้องการ"

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามที่เต็มไปด้วยแรง บันดาลใจ และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนเพื่อปกป้องโลกเราไว้ สามารถพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลา สมัครได้ที่นี่

 

ภาพถ่ายกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ระดมทุนกรีนพีซ 


รายละเอียดกำหนดการและสถานที่ทำงานเจ้าหน้าที่ระดมทุน คลิกที่นี่