คำถาม-คำตอบ (Q & A)

คำถาม:

 1. การระดมทุนคืออะไร
 2. ทำไมต้องระดมทุนโดยใช้รูปแบบของการพูดคุยโดยตรง หรือที่เรียกว่า DDC (Direct Dialogue)
 3. สาขาวิชาสำหรับผู้ที่สนใจงานนี้จำเป็นต้องจบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
 4. หากไม่มีประสบการณ์สามารถทำงานนี้ได้หรือไม่
 5. หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นสามารถติดต่อกรีนพีซได้อย่างไร

 

 • คำถาม: การระดมทุนคืออะไร

  คำตอบ: การระดมทุนคือการรวบรวมเงินโดยการรับบริจาค เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 • คำถาม: ทำไมต้องระดมทุนโดยใช้รูปแบบของการพูดคุยโดยตรง หรือที่เรียกว่า DDC (Direct Dialogue)

  คำตอบ:  เป็นวิธีการระดมที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดจากกรีนพีซทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งวิธีการนี้ได้ผลก็เพราะได้มีการอธิบายถึงความเป็นมาขององค์กร และการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ และสามารถตอบคำถามได้ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรอีกด้วย

 • คำถาม: สาขาวิชาสำหรับผู้ที่สนใจงานนี้จำเป็นต้องจบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่

  คำตอบ: ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมีใจรักในงานที่ทำแล้วสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยได้ และที่สำคัญคือ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงประเด็นได้

 • คำถาม: หากไม่มีประสบการณ์สามารถทำงานนี้ได้หรือไม่

  คำตอบ:  ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ เพราะกรีนพีซมีระบบการอบรมที่สามารถทำให้ผู้ที่สนใจเข้าใจงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้

 • คำถาม:  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นสามารถติดต่อกรีนพีซได้อย่างไร

  คำตอบ:  ติดต่อได้ที่  02 357 1921 ต่อ 113 หรือ 0877170856 หรือ

  สำนักงานประเทศไทย ตั้งอยู่ที่
  1371 อาคารแคปปิตอล ชั้น G  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  และมีสถานที่ติดต่อในฝ่ายงานระดมทุน 4 พื้นที่ คือ

  1. ภาคตะวันออก(นครราชสีมา) 
  352 ดิ โอเชี่ยน เรสซิเดนซ์  หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000

  2. ภาคใต้(หาดใหญ่ สงขลา)
  52/27 หมู่ 3 ซอย 2 บ้านทุ่งรี ถ.ทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  3. ภาคเหนือ(เชียงใหม่)
  54,54/1ตึกสุริวงค์บุ๊กเซ็นเตอร์(ห้อง 110) ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)

  57/20 อพาร์ทเมนท์สุดใจ ชั้น 1 ห้อง 105 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000