คำถาม-คำตอบ (Q & A)

คำถาม:

  1. การระดมทุนคืออะไร
  2. ทำไมต้องระดมทุนโดยใช้รูปแบบของการพูดคุยโดยตรง หรือที่เรียกว่า DDC (Direct Dialogue Campaigner)
  3. สาขาวิชาสำหรับผู้ที่สนใจงานนี้จำเป็นต้องจบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่
  4. หากไม่มีประสบการณ์สามารถทำงานนี้ได้หรือไม่
  5. หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นสามารถติดต่อกรีนพีซได้อย่างไร

 

  • คำถาม: การระดมทุนคืออะไร

    คำตอบ: การระดมทุนคือการรวบรวมเงินโดยการรับบริจาค เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

  • คำถาม: ทำไมต้องระดมทุนโดยใช้รูปแบบของการพูดคุยโดยตรง หรือที่เรียกว่า DDC (Direct Dialogue Campaigner)

    คำตอบ:  เป็นวิธีการระดมที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดจากกรีนพีซทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งวิธีการนี้ได้ผลก็เพราะได้มีการอธิบายถึงความเป็นมาขององค์กร และการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ และสามารถตอบคำถามได้ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรอีกด้วย

  • คำถาม: สาขาวิชาสำหรับผู้ที่สนใจงานนี้จำเป็นต้องจบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่

    คำตอบ: ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมีใจรักในงานที่ทำแล้วสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยได้ และที่สำคัญคือ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงประเด็นได้

  • คำถาม: หากไม่มีประสบการณ์สามารถทำงานนี้ได้หรือไม่

    คำตอบ:  ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ เพราะกรีนพีซมีระบบการอบรมที่สามารถทำให้ผู้ที่สนใจเข้าใจงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้

  • คำถาม:  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นสามารถติดต่อกรีนพีซได้อย่างไร

    คำตอบ:  ติดต่อได้ที่  02 357 1921 ต่อ 113 หรือ 0877170856 หรือ

    สำนักงานประเทศไทย ตั้งอยู่ที่
    1371 อาคารแคปปิตอล ชั้น G  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

    และมีสถานที่ติดต่อในฝ่ายงานระดมทุน 4 พื้นที่ คือ

    1. ภาคตะวันออก(นครราชสีมา) 
    352 ดิ โอเชี่ยน เรสซิเดนซ์  หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

    2. ภาคใต้(หาดใหญ่ สงขลา)
    52/27 หมู่ 3 ซอย 2 บ้านทุ่งรี ถนนทุ่งรี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

    3. ภาคเหนือ(เชียงใหม่)
    199/9 ห้อง 106 ภิญโญพิงค์แมนชั่น ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

    4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)

    57/20 อพาร์ทเมนท์สุขใจ ชั้น 1 ห้อง 105 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000