กำหนดการปฐมนิเทศเยาวชนกรีนพีซ

หน้า - ตุลาคม 21, 2556
30 พฤศจิกายน 2556

9:30 ลงทะเบียน

10:00 เปิดกิจกรรม

10:10 “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ” ทำความรู้จักและแนะนำตัว

10:30 “ล้วงลับกรีนพีซ” กรีนพีซคือใคร ทำอะไร มีกลยุทธ์ในการรณรงค์อย่างไร

11:15 “ทำไมต้องเป็นหนู ?” บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 “กว่าจะรักษ์….สิ่งแวดล้อม” เส้นทางสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครรุ่นพี่

13:30 “มีสมอง ต้องลองดู” กิจกรรมสนุกๆที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนหัวใจสีเขียวได้ลองลงมือทำ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม 

14:30 สรุปกิจกรรม

15:00 จบการปฐมนิเทศเยาวชนกรีนพีซ

* ตารางกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
สถานที่ - บ้านเซเวียร์ (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
43 พหลโยธิน
ราชวิถีซอย 12
กรุงเทพฯ 10400
 แผนที่