Rainbow Warrior Ship Tour 2018
        พลังงานหมุนเวียนเพื่อทุกคน
        Greenpeace Southeast Asia - Thailand

           สงขลา: 16-21 พฤษภาคม 2561
           ภูเก็ต: 9-12 มิถุนายน 2561
           กระบี่: 13-14 มิถุนายน 2561

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ (Rainbow Warrior) เรือธงของกรีนพีซออกเดินทางมายังประเทศไทยที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 จังหวัดภูเก็ตและกระบี่) ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2561 เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ปลอดภัย ยั่งยืนและเป็นธรรม

 

เรือของกรีนพีซเป็นพลังสำคัญในการทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ ยุติยุคถ่านหิน และผลักดันนโยบายพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2543 โดยที่ชุมชนในภาคใต้ของไทยลุกขึ้นสู้คัดค้านแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นผลสำเร็จ จนถึงปัจจุบันภาคใต้ของไทยยังปลอดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน  และควรจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงทางอาหาร แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงาม และเพื่ออนาคตที่น่าอยู่ของเราทุกคน

ในปีนี้ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้มารณรงค์ที่สองฝั่งทะเลของประเทศไทย ในจังหวัดสงขลา กระบี่ และภูเก็ต ในโครงการ  “Rainbow Warrior Ship Tour 2018 พลังงานหมุนเวียนเพื่อทุกคน” เพื่อเป็นอีกพลังเสียงบอกเล่าถึงเรื่องราวของการเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมของประชาชนเพื่อยุติยุคถ่านหินและเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นธรรม

พบกับเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

จังหวัด

สถานที่

วันที่

ลงทะเบียน
*ไม่มีค่าใช้จ่าย

สงขลา

หาดสมิหลา

16 พฤษภาคม 2561

ร่วมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง
(ไม่ต้องลงทะเบียน)

17-20 พฤษภาคม 2561

ขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

ภูเก็ต

ท่าเรือน้ำลึก

09-12 มิถุนายน 2561

ขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

กำหนดการ

วันเวลา

สถานที่

กิจกรรม

 

16 พฤษภาคม 2561

 

หน้าห้างไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 •  ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานรณรงค์จากหาดใหญ่-สงขลา
หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
 • การแสดงต้อนรับ

 • แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

 • กิจกรรมบนชายฝั่งหาดสมิหลา

17 พฤษภาคม 2561 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
 • กิจกรรมขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์
 • กิจกรรมบนชายฝั่งหาดสมิหลา
18 พฤษภาคม 2561 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
 • กิจกรรมขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

 • เวที“Beach for Life” โดยกลุ่มเยาวชน Songkla Forum บนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

 • กิจกรรมบนชายฝั่งหาดสมิหลา

19 พฤษภาคม 2561 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
 • กิจกรรมขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ บนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

 • เวที ”ปัญญ์ทอล์ค” โดยกลุ่มปันรัก

 • กิจกรรมบนชายฝั่งหาดสมิหลา

20 พฤษภาคม 2561 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
 • กิจกรรมขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

 • กิจกรรมบนชายฝั่งหาดสมิหลา

21 พฤษภาคม 2561 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
 • งาน “อะโบ๊ยหมะ เทใจให้ทะเล”

 • นำเสนอรายงานตือโละปาตานี  วิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

 *กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

**รายละเอียดกำหนดการและกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตจะแจ้งให้ท่านทราบเร็วๆนี้

ทำไมต้องพลังงานหมุนเวียน 100%?

เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี พ.ศ. 2593 พลังงานหมุนเวียน 100% หมายถึงระบบพลังงานที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในสังคมจากการผสมผสาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน อาทิ ลม แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพและชีวมวล เข้ากับเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การพัฒนาระบบสายส่งแบบกระจายศูนย์ รวมถึงระบบเก็บประจุไฟฟ้า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียน 100% ไม่ใช่คำถามเรื่องความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือผลดีในทางเศรษฐกิจอีกต่อไป หากแต่เป็นเรื่องของเจตจำนงทางการเมือง

ระบบพลังงานหมุนเวียน 100% เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดผลกระทบที่เป็นหายนะจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและปรับปรุงสภาพสังคมให้ดีขึ้นโดยเคารพข้อจำกัดทางนิเวศวิทยา ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้โดยที่ไม่ทำลายวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ในขณะที่ผลประโยชน์จากพลังงานฟอสซิลนั้นตกอยู่กับบรรษัทอุตสาหกรรมไม่กี่แห่ง

ภาคใต้ของไทยเป็นเป้าหมายของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความเข้มแข็งของชุมชนบ่อนอก บ้านกรูด และทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงปากพนัง นครศรีธรรมราช คือพลังการต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีชีวิตและระบบนิเวศที่ค้ำจุนทุกชีวิตนำไปสู่การยุติโครงการในที่สุดชุมชนในจังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาต่างยืนหยัดคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินมายาวนานกว่า 5 ปี ในขณะที่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม การท่องเที่ยว ชาวประมง และเกษตรกร ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้กระบี่เดินหน้าไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียน 100%

ประเทศไทยมีศักยภาพใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ขาดแต่เจตจำนงทางการเมืองของผู้กำหนดนโยบายพลังงานรวมถึงกฎหมายและกลไกสนับสนุนที่ชัดเจนและจริงจัง

ร่วมรณรงค์กับ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ เพื่อพลังงานหมุนเวียนของทุกคน

    ลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชมเรือ ที่จังหวัดสงขลา

   ร่วมผลักดันพลังงานหมุนเวียน 100% ของประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด

 

“ควน ป่า นา เล ควรหวงแหน” ปกป้องตือโละปาตานี

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | พฤษภาคม 22, 2561

พลังของประชาชนที่ร่วมกันลุกขึ้นคัดค้านการคุกคามของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย คือพลังสำคัญที่สุดที่ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่โครงการต่าง ๆ ที่เทพา จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ ไม่สามารถดำเนินการได้ และนี่คืออีกครั้งที่ชุมชนออกมา...

กิจกรรม “เดินปักหมุด C-site” 

แกลเลอรี่ภาพ | พฤษภาคม 18, 2561

เรือรณรงค์ เอกลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ

รายการบล็อก จาก วัชรพล แดงสุภา | พฤษภาคม 15, 2561

พรุ่งนี้แล้วที่ "เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์" ซึ่งเป็นเรือธงในงานรณรงค์เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซจะแล่นมาถึงประเทศไทย นี่คือการมาเยือนครั้งแรกของเรือที่สร้างขึ้นใหม่ลำนี้ ก่อนที่เรือจะมาถึง เรามาดูกันสักนิดว่าเราใช้เรือในการทำงานรณ...

1 - 5 ของ 40 ผล