ยื่นมือช่วยโลก Give Earth a Hand

หน้า - เมษายน 23, 2553

 

ลงชื่อกับ Greenpeace ในประเทศของคุณ*!

Africa (EN)

Africa (FR)

Argentina

Australia Pacific

Austria

Belgium (NL)

Belgium (FR)

Brazil

Canada (EN)

Canada (FR)

Chile

China (EN)

China (SC)

China SMS (TC)

China (TC)

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

India

Indonesia

Ireland

Israel

Italy

Japan

Lebanon

Luxembourg

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Papua New Guinea

Philippines

Poland

Portugal

Russia

Slovakia

Solomon Islands

Spain

Sweden

Switzerland (DE)

Switzerland (FR)

Thailand

Turkey

United Kingdom

United States

*แต่ถ้าในประเทศของคุณไม่มีกรีนพีซ ก็ สามารถลงชื่อกับ กรีนพีซ สากล ได้

เมื่อคุณลงชื่อแล้ว คุณสามารถส่งวีดิโอนี้ให้เพื่อนทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ต่อไปนี้:

SocialTwist Tell-a-Friend

if (document.getElementsByTagName) { var ahrefs = document.getElementsByTagName('a'); for (var i=0; i