หลังเลิกเรียน

หน้า - มีนาคม 24, 2553
ทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อม มีคำแนะนำมากมายในเว็บไซต์นี้ที่คุณสามารถทำตามได้ เพียงแค่ขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ และยังมีหลายสิ่งที่สามารถทำได้ในวิธีของตัวเองในทุกๆ วัน เพื่อช่วยปกป้องโลก ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเล็กน้อย

ประหยัดน้ำ

o    อย่าปล่อยให้น้ำไหลใขณะที่คุณไม่ได้ใช้

o    อาบน้ำฝักบัวในเวลาสั้นๆ แทบอาบน้ำในอ่าง

o    ใช้เครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้าเมื่อมีจานเต็มเครื่องแล้วเท่านั้น

ประหยัดพลังงาน

o    เปิดไฟเมื่อจำเป็นและปิดไฟเมื่อไม่ใช้เพื่อประหยัดพลังงาน

o    หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ ให้เดิน ขี่จักรยาน หรือใช้ระบบขนส่งมวลชนเท่าที่จะทำได้

o    จัดให้มี "รถโรงเรียนเดินได้" โดยวางแผนเส้นทางที่ทำให้คุณสามารถรับผู้คนในขณะที่คุณเดินไปโรงเรียน

o    ปิดประตูหน้าต่างในหน้าหนาว

o    สวมเสื้อกันหนาวแทนการเปิดเครื่องทำความร้อน

หลีกเลี่ยงของเสียและสารพิษ

o    คิดหาวิธีการนำสิ่งของมาใช้ซ้ำก่อนโยนทิ้ง เช่น โถสำหรับใส่อาหารและเศษกระดาษสำหรับจดโน้ต

o    ใช้กระดาษรีไซเคิลแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก

o    เก็บอาหารเหลือไว้แทนที่จะทิ้งไป

o    ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้หีบห่อบรรจุน้อยที่สุด

o    บริจาคเสื้อผ้าเมื่อไม่ใส่แล้วแทนที่จะทิ้งไป

o    ใช้ห้องสมุดประชาชนเพื่ออ่านหนังสือและนิตยสารหรือบริจาคหนังสือและนิตยสารเมื่อไม่อ่านแล้ว

o    นำเป้สะพายหลังไปจับจ่ายด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก

ช่วยเหลือโลก

o    ปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ปริมาณมหาศาลและสร้างออกซิเจน ในขณะเดียวกันก็ทำให้อากาศที่เราหายใจนั้นบริสุทธิ์ ปลูกด้วยเมล็ดในกระถางในบ้าน และนำไปปลูกข้างนอกในหน้าฝน เมล็ดพืชต้องการการดูแลอย่างมากใน 2 ปีแรก รวมถึงต้องการน้ำ ไม้ค้ำยัน เศษใบไม้ใบหญ้า ดังนั้นคุณจะเห็นต้นไม้เติบโตและเป็นไปตามวงจรชีวิตตามธรรมชาติในขณะที่คุณดูแลมัน

o    ใช้กล่องนมเก่าๆ เพื่อทำเป็นที่ให้อาหารนก คุณจะเห็นนกมาจิกกินอาหาร จำไว้ว่าคอยเต็มที่ให้อาหารให้เต็มเสมอ เมื่อเหล่านกรู้ว่ามันกินอาหารที่บ้านคุณได้ พวกมันจะกลับมาเรื่อยๆ

ทำให้โรงเรียนคุณเป็นสีเขียว

ที่โรงเรียน

การปกป้องโลกสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่โรงเรียน ต่อไปนี้เป็นความคิดในการชวนให้เพื่อนและครูของคุณมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องโลก

o    ห่ออาหารกลางวันด้วยกล่องที่ใช้ซ้ำได้

o    ก่อนซื้ออุปกรณ์การเรียน ให้สำรวจดูก่อนว่าคุณมีอะไรเหลือใช้จากเทอมที่แล้วบ้าง

o    เริ่มรณรงค์ไม่ให้คนในโรงเรียนทิ้งขยะเรี่ยราด

o    เป็นสมาชิกชมรมสิ่งแวดล้อมถ้ามี หรือเริ่มก่อตั้งเอง

o    ผลักดันให้การศึกษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของทุกวิชาในโรงเรียน

o    ระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนและครู คุณสามารถทำโครงการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ที่สนามหญ้าโรงเรียนไปจนถึงแม่น้ำและที่อื่นๆ

o    เรียกร้องให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแบบปราศจากสารพิษ ตรวจดูน้ำยาทำความสะอาดของโรงเรียน การดูแลสนามหญ้า และสีทาตึก แล้วเสนอชมรมสิ่งแวดล้อมของคุณให้จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียน

เป็นอาสาสมัคร บริจาค