ในที่ทำงาน

หน้า - มีนาคม 24, 2553
การปกป้องสิ่งแวดล้อมต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนอกบ้านของคุณเช่นกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานที่โรงงานที่อาจก่อมลพิษมหาศาลให้กับสิ่งแวดล้อมหรือในสำนักงานที่สามารถลดการใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษก็ตาม คุณควรตรวจสอบส่วนประกอบทุกอย่างของชีวิตการทำงานของคุณและทำให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมการทำงานของคุณปลอดภัยสำหรับคุณและโลก

มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ป่าโบราณได้ถูกทำลายลงไปเพื่อนำเนื้อไม้มาแปรรูปและนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วทิ้งในบ้านและที่ทำงาน เช่น กระดาษทิชชู สมุดโทรศัพท์ กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษเขียน ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถทำเพื่อประหยัดกระดาษและรักษาต้นไม้ได้

o    ถ่ายเอกสารหรือปริ๊นท์ทั้ง 2 หน้ากระดาษและใช้กระดาษซ้ำจนกว่าจะใช้ทั้ง 2 หน้าแล้ว

o    ลดการถ่ายสำเนาของเอกสารต่างๆ

o    ซื้อกระดาษรีไซเคิลที่ปราศจากคลอรีนและรีไซเคิลกระดาษสำนักงานเมื่อใช้งานหมดทั้ง 2 หน้าแล้ว

o    ใช้ซองจดหมายซ้ำ

o    ใช้กระดาษแฟกซ์แบบธรรมดาเพื่อที่คุณจะสามารถใช้ซ้ำและรีไซเคิลกระดาษนั้นได้

o    ซื้อแผ่นกรองกาแฟแบบผ้าหรือตาข่ายที่ใช้ได้อย่างถาวรแทนที่กรองกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง

o    ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวแล้ววางไว้ในห้องทำงานเพื่อที่ทุกคนจะสามารถอ่านในช่วงพัก

เครื่องใช้สำนักงาน

o  ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อที่คำนึงถึงประวัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่คุณซื้อสินค้าและบริการ

o    กระตุ้นให้ที่ทำงานของคุณใช้วัสดุทำความสะอาดทางเลือก เช่นสูตรทำความสะอาดในเว็บเพจนี้

o    ใช้กระดาษ คลิบหนีบกระดาษ ที่เย็บหนังสือ เชือก หรือกาวที่ไม่มีสารพิษแทนการใช้เทปยึดติดเมื่อทำได้

o    ใช้กาวแท่งหรือกาวสีขาวแบบธรรมดา หลีกเลี่ยงกาวและน้ำยาที่ปล่อยกลิ่นตัวทำละลาย เช่น น้ำยายาง กาวงานฝีมือ เป็นต้น

o    ใช้สีเทียน ปากกามาร์กเกอร์ของจีน (ดินสอขี้ผึ้ง) และดินสอสีแทนมาร์กเกอร์ที่ใช้ตัวทำละลาย

o    ใช้เทปลบคำผิดที่ครอบคลุมคำผิดทั้งหมดและยกขึ้นโดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย เมื่อคุณต้องใช้ของเหลว ให้ใช้ของเหลวจากน้ำที่ผลิตขึ้นสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

o    ใช้ปากกาที่เติมหมึกได้แทนปากกาแบบใช้แล้วทิ้ง 

เคล็ดลับง่ายๆ

o    ถ้าคุณส่งหีบห่อผ่านบริษัทขนส่ง ให้ติดต่อบริษัทขนส่งทางจักรยานให้ส่งหีบห่อในท้องถิ่น

o    นำถ้วยกาแฟเซรามิกไปยังที่ทำงาน

o    ใส่อาหารกลางวันในภาชนะที่ใช้ซ้ำได้

o    ตรวจหาอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำงานของคุณ และส่งเสริมทางเลือกต่างๆ

o    จัดที่ทำงานของคุณให้ทนต่อสภาพอากาศทุกชนิดเพื่อประหยัดพลังงาน

o    ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

o    ผลักดันให้ที่ทำงานของคุณใช้ก๊อกน้ำแบบแรงดันเพื่อประหยัดน้ำ

o    จัดตั้งโครงการรีไซเคิล

o    จัดให้มีกระดานข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวสิ่งแวดล้อม และเคล็ดลับการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

o    กระตุ้นให้ฝ่ายวางแผนบำนาญของบริษัทคุณไม่ให้ลงทุนกับบริษัทที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

o    ล๊อบบี้ให้บริษัทของคุณก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

o    เดินหรือขี่จักรยานไปทำงาน ใช้ระบบขนส่งมวลชนหรือนั่งรถร่วมกับคนอื่น คุณสามารถประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นมาร่วมนั่งรถบนกระดานข่าวที่ทำงานหรือในชุมชน

o    ทำป้ายติดด้านในของประตูทางเข้าออกที่เขียนว่า "ออกคนสุดท้าย ปิดไฟด้วย"

เป็นอาสาสมัคร บริจาค

หมวด