เคล็ดลับสีเขียวที่คุณทำได้ทุกวัน

หน้า - มีนาคม 24, 2553

น้ำ

o    ซ่อมก๊อกน้ำ โถส้วม หรือท่อน้ำที่รั่ว เพราะแม้แต่น้ำที่หยดเพียงเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำปริมาณมากเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง

o    ล้างรถในวิธีธรรมชาติ นั่นคือรอให้ฝนล้าง

o    ติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ

นักปั่นจักรยานกว่าสองพันคนเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันคาร์ฟรีเดย์ หรือวันปลอดรถ ลดโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรีนพีซ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นที่แต่ละคนต้องลงมือทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมนี้นำขบวนโดยจักรยานที่ตกแต่งเป็นรูปรถเมล์มีข้อความ

พลังงาน

o    อนุรักษ์พลังงานโดยเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในตอนกลางคืน

o    ใช้หลอดไฟแบบคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

o    หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ ให้เดิน ขี่จักรยาน หรือ ใช้รถโดยสารสาธารณะเมื่อเป็นไปได้

o    หลีกการใช้อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ (หรือใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้หากหลีกเลี่ยงไม่ได้)

o    ซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่จะดีสำหรับเศรษฐกิจในท้องถิ่นเท่านั้น แต่จะช่วยประหยัดพลังงานด้วยเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ต้องถูกขนส่งมาจากอีกซีกโลกสำหรับคุณ

ของเล่นที่ทำจากพีวีซี ที่เป็นพิษร้ายแรง

สารพิษ

o    ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปราศจากสารพิษในบ้านของคุณ

o    ตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ ไม้ และแก้ว

o    หลีกเลี่ยงการใช้โพลีไวนีล คลอไรด์ (พีวีซี หรือ ไวนีล) ในบ้านของคุณ วงจรชีวิตทั้งชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซีจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและบ้านของคุณ เครื่องใช้ที่ทำจากพีวีซี ได้แก่ ม่านห้องน้ำ วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง หรือแม้แต่ของเล่นเด็กบางอย่าง

o    หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ที่มีสารแอโรซอล

o    ใช้น้ำมันละหุ่งหรือน้ำมันแร่เพื่อหล่อลื่นสวิตช์ไฟและบานพับแทนการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีตัวทำละลาย

o    เลือกใช้สีทาบ้านลาเท็กซ์ที่ทำจากน้ำแทนสีที่ทำจากตัวทำละลาย

o    อย่าใช้สีทาบ้านที่ทำจากตะกั่ว

o    ให้แน่ใจว่าบ้านคุณมีการระบายอากาศที่ดีและมีความชื้นที่สมดุลเพื่อป้องกันราและโรคเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

ของเสีย

o    อย่าทิ้งของเสียมีพิษ เช่น สีทาบ้าน น้ำทันทินเนอร์ และของเหลวจากรถยนต์ในถังขยะหรือท่อระบายน้ำ ให้ตรวจสอบกับสถานบำบัดของเสียใกล้บ้านเพื่อกำจัดให้เหมาะสม และให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคต

o    นำถุงไปเองเมื่อไปจับจ่าย ถ้าคุณเอาุถุึงพลาสติกไป ให้ใช้จนกว่าจะขาด

o    นำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักและใช้เป็นดินที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำหรับสวนของคุณ

o    หลีกเลี่ยงการซื้อของที่มีการหีบห่อมากเกินไป

o    ใช้แก้ว กล่องอาหาร แบตเตอรี่ ปากกา มีดโกน ฯลฯ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

o    ใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ใช้กระดาษรีไซเคิล ที่ฟอกโดยไม่ใช้คลอรีนเมื่อคุณต้องใช้กระดาษ)

เป็นอาสาสมัคร บริจาค