ในชุมชนของคุณ

หน้า - มีนาคม 24, 2553

 อาสาสมัครกรีนพีซกว่า 100 คน ร่วมแสดงพลัง ส่งข้อความรณรงค์ต้านโลกร้อน พร้อมชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วน ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อาสาสมัครกรีนพีซกว่า 100 คน ร่วมแสดงพลังส่งข้อความรณรงค์ต้านโลกร้อน พร้อมชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วน ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

o เขียนจดหมายถึงชุมชนในท้องถิ่นของคุณเรียกร้องให้ส่งเสริมโครงการความมีประสิทธิภาพทางพลังงาน เสนอเงินจูงใจแก่ลูกค้าเพื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน และเริ่มวางแผนการมอบทางเลือกอื่นแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์

o    มีส่วนร่วมในกลุ่มสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณที่ทำงานในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่อากาศในท้องถิ่นและมลพิษในน้ำ ไปจนถึงโครงการรีไซเคิลในชุมชน

o    ล๊อบบี้นักการเมือง สมาชิกสภา และผู้มีตำแหน่งในบริษัท บอกพวกเขาเกี่ยวกับความห่วงใยของคุณและขอให้พวกเขามีวิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

o    ถ้าคุณมีหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมใดที่คุณห่วงใย ให้เริ่มการรณรงค์ด้วยตัวเอง

o    จัดให้มีการทำความสะอาดชายหาด

o    เริ่มโครงการทำปุ๋ยหมักในชุมชน คุณสามารถขายปุ๋ยหมักให้กับคนทำสวนและสถานที่เพาะต้นไม้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของคุณ

o    ทำให้ชุมชนของคุณเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการขี่จักรยาน

o    เริ่มการแลกเปลี่ยนสีทาบ้านกับเพื่อนบ้านของคุณ ใช้โอกาสนี้ในการให้การศึกษาเพื่อนและเพื่อนบ้านของคุณเกี่ยวกับการใช้สีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

o    จัดตั้ง "หน่วยตระเวนมลพิษ" เพื่อรายงานสัญญาณที่บ่งถึงมลพิษในแม่น้ำ ทะเลสาบ อากาศ และพื้นดินในชุมชน

o    จัดโครงการปลูกต้นไม้

o    ดำเนินการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเทศบาล ถามหน่วยงานเกี่ยวกับหลอดไฟที่ใช้ การดูแลสนาม นโยบายการจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ แล้วใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมได้ในการแนะนำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทำสำเนาผลการสำรวจให้คนที่คุณเจรจาด้วย และส่งสำเนาไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

o    จัดให้มีการระดมทุนและบริจาคเงินที่ได้ให้กับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างเช่น กรีนพีซ

ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณทำได้ในบ้านและชุมชนของคุณเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและโลก หากคุณมีความคิดอื่นๆ ในเริ่มการรณรงค์ของคุณเองและบอกเราเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ

อาสาสมัครกรีนพีซจัดแสดงการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เป็นอาสาสมัคร บริจาค