ในสวน

หน้า - มีนาคม 24, 2553
ความเขียวขจีแม้เพียงเล็กน้อยบนโลกของเราช่วยทำให้อากาศสะอาด ทำให้มีออกซิเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน และช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แม้ว่าคุณจะมีเนื้อที่เล็กน้อยในบ้านของคุณ การป้องกันและส่งเสริมให้พื้นที่นั้นมีความหลากหลาย และรักษาให้ปราศจากสารเคมีจะช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น และทำให้คุณ ครอบครัวของคุณ และสัตว์ในพื้นที่นั้นปลอดภัยจากสารพิษอันตราย

ในช่วงที่แห้งแล้ง อย่าทำให้น้ำเสียเปล่าไปกับสนามหญ้าที่เริ่มมีสีน้ำตาลแล้ว เพราะมันจะฟื้นเองหลังฝนกลับมาตกตามปกติ

สนามหญ้า

o    ตั้งใบมีดตัดหญ้าไว้ที่ระดับสูง ความสูงระดับต่ำสุดของหญ้า คือ 2 นิ้วครึ่ง ถ้าสั้นกว่านี้จะทำให้ยากต่อการดูแล ทำให้เกิดวัชพืชและโรคต่างๆ และทำให้ต้องเข้าไปแทรกแซงดูแลมากขึ้น นอกจากนี้หญ้าที่ยาวกว่ายังช่วยป้องกันรากต้นไม้ทำให้มีร่มเงามากขึ้นและป้องกันการระเหยของน้ำ

o    รักษาความคมของใบมีดเครื่องตัดหญ้าเอาไว้ เพราะใบมีดที่ทู่จะทำให้หญ้าขาด เป็นการทำลายหญ้า ซึ่งทำให้หญ้าที่ถูกทำลายต้องการน้ำมากกว่าหญ้าที่มีสุขภาพดี

o    เอาที่ดักหญ้าออกจากเครื่องตัดหญ้า ดวงอาทิตย์และฝนจะสลายหญ้าที่ถูกตัดและทำให้คุณมีปุ๋ยแบบทันท่วงที หรือคุณอาจใช้หญ้าที่ถูกตัดทำปุ๋ยหมัก

o    ให้เลือกปลูกหญ้าที่ปรับตัวได้ดีและต้านทานโรค เช่น หญ้านวลน้อยและหญ้ามาเลเซียที่นิยมปลูกกันทั่วไป

o    ในช่วงที่แห้งแล้ง อย่าทำให้น้ำเสียเปล่าไปกับสนามหญ้าที่เริ่มมีสีน้ำตาลแล้ว เพราะมันจะฟื้นเองหลังฝนกลับมาตกตามปกติ

o    ลองปลูกดอกไม้ ต้นไม้ พืชคลุมดิน และ ผัก แทนหญ้า เพราะหญ้าเป็นระบบนิเวศน์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ การปลูกพันธุ์หญ้า 1 พันธุ์บนพื้นที่กว้างขวางทำให้เกิดวัชพืช แมลง และพืชและสัตว์ต่างๆ

การปลูกต้นไม้เคียงคู่กันเป็นสิ่งสำคัญของการทำสวนแบบอินทรีย์ มีต้นไม้หลายชนิดที่ขับไล่แมลงและปกป้องต้นไม้อื่นๆ ที่อ่อนแอ ปลูกมันฝรั่งและกะหล่ำไว้ด้วยกันเพื่อลดการทำลายโดยแมลงปีกแข็ง

การทำสวนแบบอินทรีย์

การทำสวนแบบอินทรีย์เริ่มด้วยดินที่คุณใช้ ดินที่มีคุณภาพดีทำให้ต้นไม้มีสุขภาพดี ซึ่งสามารถป้องกันวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคต่างๆ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยเป็นตัวบำรุงดินที่ดีที่สุด เพราะช่วยปรับปรุงสภาพทางกายภาพและชีววิทยาของดิน ทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การระบายน้ำที่ดี และสารอาหารสำหรับพืชทั้งตัวหลักและรอง

ใช้จอบหรือเสียมเพื่อพลิกและทะลายดิน การขุดดินเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสภาพดินเนื่องจาก

o    ช่วยให้รากฝังลึก โดยไม่ถูกขัดขวางโดยหินและกลุ่มก้อนของพื้นดินที่แข็ง

o    ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำและการหมุนเวียนของอากาศที่ดี

o    ช่วยให้ปุ๋ยหมักและวัสดุอินทรีย์อื่นๆ เข้าสู่ดิน

o    การขุดดินทำให้แมลงที่กินรากต้นไม้ที่อันตรายไม่มารบกวน

การปลูกต้นไม้เคียงคู่กันเป็นสิ่งสำคัญของการทำสวนแบบอินทรีย์ มีต้นไม้หลายชนิดที่ขับไล่แมลงและปกป้องต้นไม้อื่นๆ ที่อ่อนแอ

ดอกดาวเรืองฝรั่งเศสขับไล่แมลงบางชนิดที่ชอบมารบกวนมะเขือเทศและมันฝรั่ง คุณควรปลูกดาวเรืองฝรั่งเศสไว้ทั่วทั้งสวนของคุณ

o    ให้ปลูกมันฝรั่งและกะหล่ำไว้ด้วยกันเพื่อลดการทำลายโดยแมลงปีกแข็ง

o    กระเทียมขับไล่ตัวอ่อนของแมลงอันตรายหลายชนิดและสามารถปลูกรวมกับพืชชนิดใดก็ได้ ยกเว้นหัวหอม

o    หัวหอมขับไล่แมลงหลายพันธุ์และควรปลูกกระจายทั่วทั้งสวน

แต่พืชบางชนิดก็ไม่ดีต่อกันและกัน ให้หลีกเลี่ยงการปลูกบร็อกโคลีและกะหล่ำดอกไว้ใกล้กัน รวมถึงพืชหลายชนิดที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างมาก

เคล็ดลับง่ายๆ

o     ถ้าคุณต้องรดน้ำน้ำสนามหญ้าและสวนของคุณ ให้รดในตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเพื่อป้องกันน้ำระเหย การรดน้ำรดน้ำสัปดาห์ละเพียงเล็กน้อยยังดีกว่าการรดน้ำมากๆ เป็นเวลาสั้นๆ หลายๆ ครั้ง

o     ให้ปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นไว้ในสวน เพราะต้องการน้ำและการบำรุงรักษาน้อยกว่าพันธุ์พืชนอกท้องถิ่น

o     ให้ปลูกพืชคลุมดินหรือใช้หญ้าฟางใบไม้ปุ๋ยในสวนของคุณเพื่อลดการใช้น้ำ (นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชด้วย)

o     ใช้เวลานอกบ้านในตอนเย็นเก็บวัชพืชในสนามหญ้าของคุณด้วยมือในช่วงต้นฤดู

o     วางถังน้ำไว้ใต้ทางน้ำลงของรางน้ำเพื่อดักเก็บน้ำเมื่อฝนตก คุณสามารถใช้น้ำนี้เพื่อใช้รดต้นไม้ในบ้าน ในสวน หรือใช้ล้างรถ

เป็นอาสาสมัคร บริจาค