ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล

หน้า - มีนาคม 23, 2553

ลด

เป็นเรื่องจริงที่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อโลกได้คือใช้ให้น้อยลง หัวใจของวิกฤตสิ่งแวดล้อมคือสังคมผู้บริโภค คำถามที่คุณสามารถใช้ถามตัวเองก่อนซื้อสินค้าได้ ได้แก่ คุณและคนอื่นที่คุณซื้อสินค้าให้จำเป็นต้องใช้สิ่งนี้จริงๆ หรือ มีผลิตภัณฑ์อื่นไหมที่ใช้งานได้เหมือนกันแต่ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงมากกว่า สินค้าชิ้นนั้นจะมีอายุยาวนานหรือไม่ ตัวคุณรู้หรือไม่ว่าสินค้าชิ้นนั้นใช้วิธีใดในการผลิต จะถูกนำไปใช้อย่างไร ถูกกำจัดอย่างไร ผลิตที่ไหน ภายในสภาพแวดล้อมอย่างไร วัสดุที่ใช้นำกลับไปใช้ได้ใหม่หรือไม่และได้รับการเก็บเกี่ยวในวิธีการแบบยั่งยืนหรือไม่

วันนี้นักกิจกรรมกรีนพีซที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางพายเรือรณรงค์โครงการ

ใช้ซ้ำ

เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ เพราะการที่เราอาศัยอยู่ใน "สังคมที่กำจัดได้" ทำให้เราถูกกระตุ้นให้ซื้อสินค้า "ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่" แม้ว่าสินค้าชิ้นที่เรามีอยู่สามารถซ่อมแซมได้ เมื่อเราซื้อ เราควรซื้อสินค้าที่ทนทาน และเราควรดูแลรักษาและซ่อมแซมเมื่อจำเป็น หากเราทำเช่นนี้ ไม่เพียง  แต่่สิ่งของหลายชิ้นจะใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตเท่านั้น แต่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้เรื่อยๆ หากบางอย่างใช้ไม่ได้แล้วจริงๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของมัน ลองพยายามคิดสร้างสรรค์ว่าจะใช้มันทำอะไรอย่างอื่นได้ เมื่อคุณไม่ต้องการใช้มันแล้ว ลองคิดว่ามีคนอื่นไหมที่สามารถใช้มันได้

กองขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้างถนนในเมืองกุ้ยหยู ประเทศจีน

กองขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้างถนนในเมืองกุ้ยหยู ประเทศจีน

รีไซเคิล

แทนที่จะทิ้งสินค้าชิ้นหนึ่งเมื่อคุณหรือคนอื่นไม่สามารถใช้งานมันได้แล้ว ให้นำมันไปรีไซเคิล และแม้ว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะต้องใช้พลังงาน และกระบวนการในการเปลี่ยนบางอย่างไปสู่อีกอย่างนั้นมักจะก่อให้เกิดผลิตผลพลอยได้ แต่ก็ยังดีกว่าการทิ้งสินค้าไปบนพื้นที่ถมขยะหรือเผา

ลองหาข้อมูลว่าวัสดุอะไรที่สามารถรีไซเคิลได้ในพื้นที่อาศัยของคุณ และควรทำความสะอาดและคัดแยกวัสดุต่างๆ ก่อนนำไปวางริมถนนเพราะคนเก็บขยะจะไม่แยกขยะรีไซเคิลที่ปนกับหรือมีขยะที่รีไซเคิลไม่ได้

เป็นอาสาสมัคร บริจาค