ตำแหน่งงานว่าง

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รณรงค์เพื่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม เราต้องการผู้ร่วมงานที่ทุ่มเทกับงานหนักและมีความเป็นมืออาชีพที่ผู้บริจาค คาดหวังจากองค์กรรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลก หากคุณคิดว่าคุณเหมาะสม โปรดดูตำแหน่งงานว่างต่อไปนี้

 

 

GUIDANCE IN COMPLETING YOUR APPLICATION FORM

1. Read the recruitment pack carefully before filling up your application form. Recruitment pack contains information about Greenpeace, about the job you are applying for, and brief information on employment condition. 

2. Fill up all items in the application form. Remember that this will be our basis for shortlisting candidates. Curriculum Vitae (CVs) will not be accepted.

3. Make sure you email the form to the correct email address (), addressed to the HR Department, and ensure that your application form arrives before the closing date. Application forms received after the closing date will not be honored. 

4. If you have questions, kindly email 

Thank you and we look forward to receiving your application letter and completed application form.