ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรีนพีซ
Greenpeace Volunteers

กรีนพีซขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจและตอบรับโครงการอาสาสมัครกรีนพีซ เป็นอย่างดี อาสาสมัครมีบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้เราได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัครทั้งหมด 70 ท่าน  สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเลือกในครั้งนี้ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกรีนพีซและร่วมกิจกรรมอาสาสมัครอื่นๆ ครั้งต่อไปได้ โดยทางเราจะแจ้งข่าวสารทางอีเมล เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของกรีนพีซต่อไป


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรีนพีซ ทั้ง 70 ท่าน มีดังต่อไปนี้
 1. คุณกชพร  คำเจริญ
 2. คุณกรนัดดา  กิตติวรภูมิ
 3. คุณกลิกา  มงคล
 4. คุณกิจชูพงศ์  เอกศิริกาญจน์
 5. คุณกีรติณรงค์  อุไรรัตน์
 6. คุณจงจิต  สันติวงศ์วาน
 7. คุณจณิตา  พุทธอินทร์
 8. คุณจักราพิชญ์  อัตโน
 9. คุณจีรวัฒน์  ละอองทอง
 10. คุณฉัตรเกล้า  เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
 11. คุณชญานิศ  กองสุข
 12. คุณชวกรณ  ชาญอาวุธ
 13. คุณช่อทิพย์  ปิ่นวัฒนะ
 14. คุณชัญญานุช  จึงสถาปัตย์ชัย
 15. คุณชีวรัตน์  แก้วแสงขวัญ
 16. คุณณภัทร  อยู่คง
 17. คุณเถาวัลย์  จิออร์โน
 18. คุณทศพล  พรมโวหาร
 19. คุณธันย์ชนก  สมบูรณ์ดำรงกุล
 20. คุณธีรพงศ์  อารัญ
 21. คุณวรินทร์  โรจนบุรานนท์
 22. คุณพนัชกร  มงคลกูลชัย
 23. คุณนุชบา  สุขศรี
 24. คุณบุญญาฤทธิ์  มารศรี
 25. คุณบุญธรรม  อารียานันท์
 26. คุณปติญญา  สายศร
 27. คุณประพนธ์  วงศ์ศักดิ์ภักดี
 28. คุณปริชญา  สรนันต์ศรี
 29. คุณปรีดา  บุญเสนอ
 30. คุณปานชนก  มณีไมตรีจิต
 31. คุณปาริฉัตร  นวมนาม
 32. คุณปิยนช  มากูล
 33. คุณปุณยนุช  สวนเลิศ
 34. คุณพงษ์นรัตน์  ใจเรือง
 35. คุณพงษ์ปณต  คอนทอง
 36. คุณพชร  เชิดชัยวัฒนะ
 37. คุณพาณี  กาญจนพิมล
 38. คุณภควิทย์  พุทธกูล
 39. คุณภัทรานิษฐ์  อาระยะเนติศักดิ์
 40. คุณภัทราวุธ  ภาหา
 41. คุณมนรวี  อิ่มทองคำ
 42. คุณมยุรี  ปิ่นทอง
 43. คุณมาโนช  ศิริวัฒนะกูล
 44. คุณเมทินี  สุทธิจันทร์เดช
 45. คุณยศพล  สุวรรณชัยสกุล
 46. คุณรติรัตน์  ชวนะบุตรวิไล
 47. คุณรัชฎา  เชี่ยวธาดา
 48. คุณวรรณภา  เขียวอ่อน
 49. คุณวรรณี  พรหมเขียว
 50. คุณวรานุช  ทนุบำรุงสุข
 51. คุณวรุตม์  วงศ์ช่วย
 52. คุณวารี  ปิ่นทองหล่อ
 53. คุณศิริพร  กลิ่นหอม
 54. คุณสิริชญา  สอนธรรม
 55. คุณสุปรีญา  ไชยยานันตา
 56. คุณสุพจน์  แซ่เป่อ
 57. คุณสุรวิช  พรหมฝาย
 58. คุณสุวิมล  เมืองจันทร์
 59. คุณเสนีย์  บุญแนบ
 60. คุณหฤทัย  ลิมุเมธี
 61. คุณอฐิตยา  สายศร
 62. คุณอลงกรณ์  จิตนุกูล
 63. คุณอังคณา  คำชู
 64. คุณอีซา อีวานโนวิช  ภูยุทธานนท์
 65. Khun Aurora  Phillips
 66. Khun Namo  Detsuwan
 67. Khun Orapim  Phongphanich
 68. Khun PANIDA  DATESURIYAN
 69. Khun SUPANEE  TEENGAM
 70. Khun Wanna  Suphaphon

ปฏิทินกิจกรรม

 • วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 จะมีการพบปะผู้นำอาสาสมัครและอาสาสมัครกรีนพีซ พร้อมกันเวลา 10.00 น. ห้องเพื่อนหอศิลปกรุงเทพ ฯ ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • วันศุกร์ - อาทิตย์ ที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 Volunteer Camp ณ อาศรมวงศสนิท จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ

 • กำหนดการการประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวผณิตา คงสุข(ปุ๊ก) ผู้ประสานเสริมสร้างกิจกรรมมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โทร. 08-1380-8193

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือก แล้วพบกันค่ะ

ข้อมูลล่าสุด

 

กรุงลอนดอนเริ่มเดินหน้ากวาดล้างปัญหามลพิษครั้งใหญ่

รายการบล็อก จาก Paul Morozzo | พฤศจิกายน 16, 2560

เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มาตรการเก็บค่ามลพิษ (Toxicity Charge or T-charge) ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ในกรุงลอนดอนแล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รถยนต์ที่ซื้อก่อนปี 2549 จะต้องชำระค่ามลพิษเพิ่มเติม 10 ปอนด์ หรือราว 450 ...

สาวน้อยวัยเพียง 11 ปี ผู้ต่อสู้กับภาวะโลกร้อนอย่างกล้าหาญ

รายการบล็อก จาก Hannah Malus | มิถุนายน 29, 2560

อคาเซีย (Acacia Edeluchel) ก็เหมือนกับเด็กวัย 11 ปีทั่วๆไปที่ชอบออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านท่ามกลางธรรมชาติ และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอพร้อมจะสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม อคาเซีย เด็กสาวที่เกิดในแคลิฟอร์เนีย เติบโตมาทั้งในยูทาห์แ...

เป็นอาสาสมัคร ได้อะไรมากกว่าที่คิด

รายการบล็อก จาก รัชดาวรรณ โอบอ้อม | มิถุนายน 14, 2560

เคยถามตัวเอง เราสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้บ้าง? เราจะเริ่มจากตรงไหน? จากที่เริ่มรู้จักกรีนพีซจากสื่อหนังสือพิมพ์ จนกระทั่งได้พบเจอกับน้อง ๆ ที่อธิบายงานรณรงค์และขอรับบริจาคริมทาง จนกระทั่งได้มาเป็นผู้บริจาค และร่วมกิจกรรมกับกรีนพีซ...

1 - 3 ของ 45 ผล