ไปปลูกป่าต้นน้ำดอยหลวงเชียงดาวกัน!!

ฟื้นชีวิตป่าต้นน้ำดอยหลวงเชียงดาว ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 นี้ ที่บริเวณป่ากันชนที่ถูกไฟไหม้ในช่วงที่ผ่านมา งานนี้เราจะร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว โดยเป็นการร่วมกันปลูกไม้ป่า 10,000 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 50 ไร่  และเราต้องการพลังอาสาสมัครกรีนพีซมาร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำของไทยผืนนี้

รายละเอียดการเดินทาง กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่แม่ปิง วันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2559

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

     17.00 น.  ทีม กทม. นัดเจอที่สถานีรถไฟสามเสน บริเวณข้างห้องขายตั๋วรถไฟ อาสาสมัครกรุณารับประทานอาหารเย็นก่อนขึ้นรถ พร้อมเตรียมเครื่องดื่มสำหรับการเดินทางถึงเช้า แผนที่สถานีรถไฟสามเสน คลิกที่นี่

     18.10 น. ขึ้นรถไฟ ขบวนรถที่ 1 โบกี้ที่ 9 และ 10 (ก่อนขึ้นรถ อาสาสมัครรับ Tag กระเป๋า และเลขที่นั่งให้เรียบร้อย)

 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

     07.10 น. ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ก่อนเวลาที่ขบวนรถจะมาถึงเชียงใหม่ ขอให้อาสาสมัคร ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อลงจากรถไฟแล้ว สามารถพร้อมที่จะต่อรถโดยสาร

พร้อมรับอาหารเช้า รับประทานบนรถสองแถว

     07.00 น. นัดอาสาสมัครเชียงใหม่ บริเวณหอนาฬิกาสถานีรถไฟเชียงใหม่  (พร้อมลงทะเบียน รับอาหารเช้า และพร้อมเดินทางต่อ ร่วมกัน) แผนที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ คลิกที่นี่

      07.30 น. ออกเดินทางจากสถานนีรถไฟเชียงใหม่ มุ่งหน้าค่ายเยาวชนเชียงดาว

     09.00 น. เดินทางถึงค่ายเยาวชนเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ชี้แจงรายละเอียดการลงพื้นที่ปลูกป่า ที่เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว

     10.00 น. ลงพื้นที่ปลูกป่า จำนวน 100 ไร่ นำกล้าไม้จำนวน 10,000 ต้น ได้แก่ ต้นกล้วย สมอพิเภก มะขามป้อม ขี้เหล็ก ไทร  มะม่วงป่า ประดู่ป่า เพกา ฯลฯ ซึ่งมีคุณสมบัติกักเก็บน้ำ เป็นพืชอาหารสัตว์ป่า และเอื้อประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น

     12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

     13.00 น. ปลูกต่อๆๆๆ

     18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

      08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ลงพื้นที่ปลูกป่าต่อครึ่งวัน

      12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

      13.00 น. สรุปกิจกรรมก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน (***กิจกรรมในค่ายเยาวชนเชียงดาวยังปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพื้นที่***)

     15.00 น. เดินทางออกจากค่ายเยาวชนเชียงดาว

      17.00 น. ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ รับข้าวกล่อง (คนเชียงใหม่สามารถลงรถระหว่างทางได้ ขอให้มีการแจ้งล่วงหน้า) รับข้าวกล่องสำหรับอาหารมื้อเย็น

     18.00 น. เดินทางกลับด้วยขบวนรถไฟที่ 2 เชียงใหม่ – กรุงเทพ

 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559

      06.50 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟสามเสน แยกย้ายกันไปทำงานต่อ

 

ที่นอนในค่ายเยาวชนเชียงดาว

จะเป็นอาคารนอนเรือนใหญ่แยกชายหญิง จะมีที่นอนฟูก หมอน และผ้าห่ม เตรียมไว้ให้เรียบร้อบแล้ว ถ้าใครมีเต๊นท์ก็สามารถนำไปกางได้ แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดที่นอนไว้ให้

สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียม

ขวดน้ำ / กล่องข้าว + ช้อน / ครีมกันแดด/ อุปกรณ์อาบน้ำ / ผ้าเช็ดตัว / ถุงนอน (ถ้ากลัวหนาว) / เสื้อกันฝน / หมวกกันแดด /  รองเท้าผ้าใบ / ยาประจำตัว / ยากันยุง / ไฟฉาย


รายชื่ออาสาสมัคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำดอยหลวงเชียงดาว

นางสาว ดนยารัตน์ บุญญะฐี

นางสาว โสภา ธนสมุทร

นายนที วลัญชพฤกษ์

นาย ปฏิวัติ ไทยสม

ศิริกุล มีแต้ม

ดรัลพร สันติสวัสดิวงศ์

นางสาว รุ่งนภา มุกดา

นาย กฤษฎา พิลาทอง

นางสาว เมทิตา เอกสินธ์

นางสาว ปาจารีย์ นกเล็ก

นาย พิสุทธิ์ อินทสระ

ณัฐรดี สำราญถิ่น

นางสาว กรุณา นาผล

นางสาว ฌานิกา เลิศชัยวรกุล

นาย จักรกฤช งามเจริญ

วันดี จิระณรงค์ศิริ

นางสาว กชพรรณ ลาภพิเชษฐ์ไพบูลย์

นางสาว จิตติมนต์ บุญรวม

นางสาว อารีย์กุล บุญเลิศ

นางสาว มณีรัชฎ์ เสริมสกุล

นางสาว ศิริพร ซุยกิม

นางสาว ชมพูนุช สารแสน

นางสาว อาภานรี ชาวโพธิ์เอน

นาง ธัญพิมล สุวรรณพักตร์

ภาวนา วงศ์อยู่

นาง สุรัสวดี ผลวัฒนะ

นางบุศรา ภวะคงบุญ

ประพันธ์ คุ้มเมธา

พรพรรณ ปลื้มใจ

นางสาว ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์

นางสาว ศรัญญา แสนแพง

นาย อภินันทน์ จิตรเจริญ

นางสาว ธณิวัณย์ คำเป็ง

นางสาว ประทีปชล ชัยเลิศ

นาง บุษบา ศิวะสมบูรณ์

พัชริดา หล้าฤทธิ์

นางสาว มนทกานต์ บัวทองจันทร์

นางสาว จิราภรณ์ เจริญกิจ

นางสาว นิโรบลย์ ไชยลังการ์

นางสาว วรมน เกิดสาย

กันต์กนิษฐ อิทธิชัยมงคล

ณปภัช สอนเย็น

นาย นภัทค์ ตันเจริญ

นางสาว วรนิษฐา ทรัพย์ชนะกุล

นาวสาว รินท์ลภัส แสนสุข

นางสาว รัชดาวรรณ โอบอ้อม

นาย สุรสิทธิ์ เขียวอ่อน

นางสาว เมธาพร เปรมไสย

นาย รัฐพล ภิญโญ

นาย ฐนะวัฒน์ เอี่ยมธนานนท์

นางสาว พิมพร แซ่ลิ้ม

นาย ปวริศ ไตรรัตโนภาส

นางสาว ธันยพร อุปทิ

นางสาว พัฒชา กาแก้วเจริญ

นางสาว ปิยะมาศ ธนูทอง

นาย ภุชงค์ แซ่เล้า

นางสาว พรทิพย์  ธรรมวิชัยพันธ์

นาย ปุริมปรัชญ์ จันทร์สุวรรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อคุณสันติ ยิ่งแก้ว 081-234-2495 / คุณกานต์ วรรธนพินทุ 091-818-1183 

ข้อมูลล่าสุด

 

ทำไมต้องลดการใช้พลาสติก ในเมื่อในหนึ่งวันเราใช้พลาสติกแค่คนละไม่กี่ชิ้น?

รายการบล็อก จาก มานิตา กมลพงศธร | พฤศจิกายน 22, 2560

หลายๆ คนอาจจะเคยคิดว่าปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกและผลกระทบจากขยะพลาสติกเป็นเรื่องไกลตัว ในหนึ่งวันเราแทบไม่ได้ใช้พลาสติก เวลาทิ้งก็แยกประเภทขยะ ถุงที่ใช้ก็นำมารีไซเคิล แต่จริงๆ แล้วสาเหตุและปัญหาของขยะพลาสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด ...

เป็นอาสาสมัคร ได้อะไรมากกว่าที่คิด

รายการบล็อก จาก รัชดาวรรณ โอบอ้อม | มิถุนายน 14, 2560

เคยถามตัวเอง เราสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้บ้าง? เราจะเริ่มจากตรงไหน? จากที่เริ่มรู้จักกรีนพีซจากสื่อหนังสือพิมพ์ จนกระทั่งได้พบเจอกับน้อง ๆ ที่อธิบายงานรณรงค์และขอรับบริจาคริมทาง จนกระทั่งได้มาเป็นผู้บริจาค และร่วมกิจกรรมกับกรีนพีซ...

อาสาทำแนวกันไฟป่า ช่วยป่าเชียงดาวได้อย่างไร

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | มีนาคม 9, 2560

คน 200 คน จะมาช่วยปกป้องป่าต้นน้ำเชียงดาว 380 ไร่จากไฟป่า ได้อย่างไร ปัญหาหมอกควันพิษที่มักเกิดขึ้นช่วงต้นปีของทุกปี คือหนึ่งในปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ และยังส่งผลกระทบก่อให้เกิดวิกฤตภัยแล้งเนื่องจากชุ่มชื้นและความอุ...

แนวป้องกันไฟเพื่อลมหายใจของเชียงดาวและเราทุกคน

รายการบล็อก จาก อานันท์ นาคนงนุช | กุมภาพันธ์ 24, 2560

จากการที่ได้รับเชิญชวนในฐานะอาสาสมัครให้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า ที่ค่ายเยาวชนดอยหลวงเชียงดาว ป่าต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย พี่อ้วน นิคม...

พ่อของแผ่นดิน ร่มโพธิ์แห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | ตุลาคม 17, 2559

“ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญ เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช...

ในธรรมชาติมีตัวเรา ในตัวเรามีธรรมชาติ

รายการบล็อก จาก ผณิตา คงสุข | สิงหาคม 15, 2559

ในธรรมชาติมีตัวเรา ในตัวเรามีธรรมชาติ เป็นคำง่ายแต่ลึกด้วยความหมายเพื่อการพิจารณาของพี่นิคม พุทธา เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำปิงตอนบน ที่กล่าวในภารกิจปลูกซ่อมต้นไม้ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว เมื่อวันที่ 13 และ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ...

คนปลูกป่า: สองเรื่องราวไม่ธรรมดาของคนเล็กเปลี่ยนโลก

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | มิถุนายน 29, 2559

คนตัวเล็ก ๆ ที่เชื่อมั่นและลงมือทำ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ และนี่คือสองเรื่องราวของคนปลูกป่าด้วยตนเอง เรื่องแรกคือ เรื่องราวของชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการปลูกป่าด้วยมือของเขาเพียงคนเดียว...

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว

แกลเลอรี่ภาพ | มิถุนายน 7, 2559

คนละไม้คนละมือเติมต้นไม้ในป่าว่าง ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | มิถุนายน 6, 2559

// “ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากมาย แต่ทำไมเรารักษาป่าไม้ไม่ได้ การปลูกป่าตรงนี้เป็นจุดเล็ก ๆ แต่เราน่าจะส่งเสียงต่อไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้” --- คุณนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิงตอนบน ...

1 - 10 ของ 14 ผล