กรีนพีซ ร่วมกับแกนนำบ่อนอกออกแถลงการณ์ต่อต้านถ่านหิน

เรื่องราว - ธันวาคม 15, 2548
กรีนพีซ และองค์กรประชาชนมากกว่า 20 แห่ง จากออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไทย ร่วมกันออกแถลงการณ์ต่อต้านถ่านหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านเกิดของเจริญ วัดอักษร แกนนำต่อต้านถ่านหินผู้ซึ่งถูกลอบสังหาร และเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และสถาบันการเงินระหว่างประเทศสนับสนุนเงินทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด

ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า แถลงการณ์ต่อต้านถ่านหินมีขึ้นในโอกาสสัปดาห์ประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อยุติภาวะโลกร้อน และมีขึ้นหลังจากการประชุมประเทศภาคีสมาชิกในสนธิสัญญาเกียวโต ที่เมืองมอนทรีอัล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการที่ประเทศกำลังพัฒนากำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน กรีนพีซ มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรในการต่อสู้เพื่อต่อต้านการปล่อยมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

                                                                                                                                  

ที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาเกียวโตประสบความสำเร็จในการทำให้สนธิสัญญาเกียวโตมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นให้ประเทศกำลังพัฒนาและสถาบันการเงินระหว่างประเทศหันไปลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดและยุติการลงทุนในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

มะลิวัลย์ นาควิโรจน์ เลขาธิการกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ กล่าวว่า การลอบสังหารเจริญ วัดอักษร ผู้นำชุมชนบ่อนอกในการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นบทพิสูจน์ว่า มีผลประโยชน์มหาศาลในภูมิภาคเอเชียที่กลุ่มทุนต้องการครอบครอง แต่ยังมีบุคคลที่ยอมเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนใหญ่ ภาวะโลกร้อนกำลังสังหารชีวิตผู้คน 150,000 คนทั่วโลกในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในภูมิภาคเอเชีย (1) แถลงการณ์ครั้งนี้ส่งสัญญาณจากประชาชนในภูมิภาคเอเชียไปถึงรัฐบาลทั่วโลกในการต่อกรกับภาวะโลกร้อน เราไม่ต้องการถ่านหิน เราต้องการพลังงานสะอาด ปลอดภัย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังรับมลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งล้วนได้เงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และ ธนาคารแห่งญี่ปุ่นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ แถลงการณ์วันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ประชาชนในภูมิภาคเอเชียไม่ต้องการเป็นผู้รับภาระจากภาวะโลกร้อนอีกต่อไป ข้อเรียกร้องในปฎิญญามีดังต่อไปนี้

 

·                    หยุดให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และมุ่งให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด

·                    บังคับใช้มาตรการใดๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะจากโครงการพัฒนาพลังงานที่ได้รับเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

·                    กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเข้มงวด เพื่อใช้ประเมินโครงการพัฒนาพลังงานต่างๆ ในอนาคต

·                    ให้แน่ใจว่า อุปสรรคต่างๆ ที่จะขัดขวาการใช้พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน จะได้รับการแก้ไขให้หมดไปโดยเร็วที่สุด

·                    ให้แน่ใจว่า การลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นประเด็นเร่งด่วนของภัยคุกคามที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

 

ข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายหลักของทัวร์ปฎิวัติพลังงานสะอาดเป็นเวลา 4 เดือนของกรีนพีซครั้งนี้ ซึ่งได้รับคำมั่นสัญญาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ที่จะทบทวนทิศทางของแผนพัฒนาพลังงาน เราจะยืนยันในข้อเรียกร้องเหล่านี้ในนามแถลงการณ์ประชาชนเพื่อการยุติถ่านหินและเพื่อพลังงานสะอาด

 

กรีนพีซนำเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ออกเดินทางรณรงค์เพื่อปฎิวัติพลังงานสะอาดในออสเตรเลีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไทย เรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายเลิกใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสกปรกเช่น ถ่านหิน และพัฒนาพลังงานสะอาดให้มากขึ้น ในประเทศไทย กรีนพีซ และเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่กรุงเทพฯ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่ตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลาทั้งสิ้น 15 วัน

 

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระ เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยสันติวิธี เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจำเป็นยิ่งต่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม และสันติภาพของโลก

 
หมายเหตุ

 1.         

ฟิลิปปินส์

กลุ่ม Responsible Ilonggos for Sustainable Energy (RISE) จังหวัด Iloilo

กลุ่ม Cebu Alliance for Renewable Energy (CARE) จังหวัด Cebu

กลุ่ม Task Force Macalajar เมือง Cagayan de Oro City จังหวัด Misamis Occidental

กลุ่ม Koalisyon Ng mga Mamayan Kontra sa TIPCO coal fired power plant Mabalacat จังหวัด Pampanga

กลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้า Negrosanons (NACP) จังหวัด Negros Occidental

กลุ่มประชาชนต่อต้านโรงไฟฟ้า (PPAC) เมือง Pulupandan จังหวัด Negros Occidental

กลุ่มพันธมิตรเพื่อพลังงานสะอาด (COALFREE) เมือง Concepcion จังหวัด Iloilo

กลุ่ม Visayas for Renewable Energy (Vfree) Visayas Regional Coalition

กลุ่ม Nagpakabana – Naga จังหวัด Cebu

กลุ่มพันธมิตร Toledo NGOs และ Pos เมือง Toledo จังหวัด Cebu

กลุ่ม Banatenhons ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมือง Banate จังหวัด Iloilo

กลุ่ม Pinoy Kontra พันธมิตรแห่งชาติของ NGOs และ ชุมชนต่อต้านถ่านหิน

 

ออสเตรเลีย

กลุ่ม Mudgee District Environment

กลุ่ม สภา Central West Environment

กลุ่ม Anvil Hill Project Watch

 

ไทย

เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นมาบตาพุด จังหวัดระยอง

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เครือข่ายคนไม่เอาถ่านหิน ประเทศไทย

 

2. องค์การอนามัยโลก ภาวะโลกร้อนและสุขภาพชุมชน: ความเสี่ยงและการตอบสนอง 2003