Climate solution? It's an energy revolution!

เรื่องเล่างานรณรงค์ของกรีนพีซ

ข้อมูลล่าสุด

 

ทะเลคือชีวิต ไร้ปลา ไร้อนาคต

เรื่องราว | สิงหาคม 6, 2556 ที่ 17:03

ทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอ่าวไทยนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวประมงมาช้านาน และชาวประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และมีท้องทะเลเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาตลอดมา

ทะเลคือชีวิต ไร้ปลา ไร้อนาคต

เรื่องราว | สิงหาคม 6, 2556 ที่ 17:03

ทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอ่าวไทยนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวประมงมาช้านาน และชาวประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และมีท้องทะเลเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาตลอดมา

ความเห็นของกรีนพีซต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน

เรื่องราว | กรกฎาคม 24, 2556 ที่ 9:30

กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชนในการผลักดันให้รัฐบาลออกกฏหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในกา...

ความเห็นของกรีนพีซต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน

เรื่องราว | กรกฎาคม 24, 2556 ที่ 9:30

กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชนในการผลักดันให้รัฐบาลออกกฏหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในกา...

ไฟฟ้าดับทั่วใต้ กรีนพีซยัน “ถ่านหินไม่ใช่คำตอบ”

เรื่องราว | พฤษภาคม 24, 2556 ที่ 15:54

กรุงเทพฯ, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - เหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนมากกว่าแปดล้านคนในจังหวัดภาคใต้ตกอยู่ในความมืดนั้น รัฐบาลไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม

ไฟฟ้าดับทั่วใต้ กรีนพีซยัน “ถ่านหินไม่ใช่คำตอบ”

เรื่องราว | พฤษภาคม 24, 2556 ที่ 15:54

กรุงเทพฯ, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - เหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนมากกว่าแปดล้านคนในจังหวัดภาคใต้ตกอยู่ในความมืดนั้น รัฐบาลไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เผาป่าสะเทือนถึงผืนทะเล

เรื่องราว | พฤษภาคม 23, 2556 ที่ 11:20

เด็ดดอกไม้เพียงหนึ่งดอกสะเทือนถึงดวงดาว ผีเสื้อร่างน้อยกระพือปีกจากประเทศบราซิลก่อให้เกิดพายุใหญ่ในอีกซีกโลกหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในอีกหนึ่งเดือนภายหลัง

เงินยังไม่ใช่คำตอบ....ลำห้วยคลิตี้ต้องฟื้นฟู

เรื่องราว | เมษายน 1, 2556 ที่ 17:00

จากเหตุการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 15 ปีผ่านมาเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้คนไทยกว่าครึ่งประเทศรู้จักหมู่บ้านคลิตี้แห่งนี้

11 - 20 ของ 591 ผล