Climate solution? It's an energy revolution!

เรื่องเล่างานรณรงค์ของกรีนพีซ

ข้อมูลล่าสุด

 

คำชี้แจงของกรีนพีซสากลต่อข้อกล่าวหาของหน่วยงานรัสเซีย

เรื่องราว | กันยายน 23, 2556 ที่ 4:00

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เรืออาร์กติก ซันไรส์ ของกรีนพีซได้ประท้วงอย่างสันติที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน Prirazlomnaya ของก๊าซพรอม เพื่อหยุดยั้งการขุดเจาะน้ำมันที่บริเวณน่านน้ำอาร์กติกเป็นครั้งแรกของโลก

หัวไทร นครศรีฯ ลมดีขนาดนี้ ทำไมต้องพึ่งถ่านหิน?

เรื่องราว | สิงหาคม 14, 2556 ที่ 7:01

หลังจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งชาวชุมชนต่างๆ ในภาคใต้เชื่อว่าเป็นเจตนาทำให้ไฟฟ้าดับเพื่ออ้างไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขึ้นในพื้นที่ชุมชน และเป็นไปตามคาดขณะนี้กฟผ.กำลังเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอหัวไทร...

ทะเลคือชีวิต ไร้ปลา ไร้อนาคต

เรื่องราว | สิงหาคม 6, 2556 ที่ 17:03

ทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอ่าวไทยนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวประมงมาช้านาน และชาวประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และมีท้องทะเลเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาตลอดมา

ทะเลคือชีวิต ไร้ปลา ไร้อนาคต

เรื่องราว | สิงหาคม 6, 2556 ที่ 17:03

ทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอ่าวไทยนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวประมงมาช้านาน และชาวประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และมีท้องทะเลเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาตลอดมา

ความเห็นของกรีนพีซต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน

เรื่องราว | กรกฎาคม 24, 2556 ที่ 9:30

กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชนในการผลักดันให้รัฐบาลออกกฏหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในกา...

ความเห็นของกรีนพีซต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน

เรื่องราว | กรกฎาคม 24, 2556 ที่ 9:30

กรีนพีซในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรีนพีซมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชนในการผลักดันให้รัฐบาลออกกฏหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในกา...

ไฟฟ้าดับทั่วใต้ กรีนพีซยัน “ถ่านหินไม่ใช่คำตอบ”

เรื่องราว | พฤษภาคม 24, 2556 ที่ 15:54

กรุงเทพฯ, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - เหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนมากกว่าแปดล้านคนในจังหวัดภาคใต้ตกอยู่ในความมืดนั้น รัฐบาลไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม

ไฟฟ้าดับทั่วใต้ กรีนพีซยัน “ถ่านหินไม่ใช่คำตอบ”

เรื่องราว | พฤษภาคม 24, 2556 ที่ 15:54

กรุงเทพฯ, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - เหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนมากกว่าแปดล้านคนในจังหวัดภาคใต้ตกอยู่ในความมืดนั้น รัฐบาลไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติม

11 - 20 ของ 593 ผล