Thailand blog

เว็บบล็อกของเราจากของประเทศไทยและทั่วโลก ครอบคลุมเรื่องราวทั่วไปของกรีนพีซและข่าวสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สารพิษ การเกษตรยั่งยืน ป่าไม้ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • อยู่กับสารพิษทุกวันที่มาบตาพุด

  Blogpost โดย ธารา บัวคำศรี -- พฤษภาคม 7, 2555 ที่ 12:16

  อุบัติภัยอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดซึ่งเป็นที่รวมของนิคมอุตสาหกรรมขนาดยักษ์หลายแห่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย


  Google แผนที่ - ©2012 Google  read more>

  เหตุโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ของบริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ระเบิดในวั...

 • ทุกวันนี้ชีวิตของเราวนเวียนมากขึ้น มากขึ้น ไปรอบๆ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ “Cloud” เราเช็คอีเมลของ เราจัดเก็บเพลงของเราและแบ่งปันภาพถ่ายและอัพเดทสถานะของเรา มันกลายเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของวิธีการที่เราใช้เชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว... read more>

 • วันสงกรานต์นี้ หยุดคิดเกี่ยวกับ “น้ำ” สักนิด

  Blogpost โดย พลาย ภิรมย์ -- เมษายน 12, 2555 ที่ 15:12

  สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาแต่โบราณ และเป็นหนึ่งในหลากหลายประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ โดยน้ำได้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์ หรือให้ความหมายในหลายมิติ ซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัยที่หมุนเปลี่ยนไป

  “น้ำ”ถูกใช้เป็นตัวแทนแก้กันกับค... read more>

 • ปิดปากถ่านหินที่ปากพนัง

  Blogpost โดย จริยา เสนพงศ์ -- เมษายน 7, 2555 ที่ 11:05

  การระบาดของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังก่อชนวนระเบิดในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ วันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงคุกรุ่นและขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อกา... read more>

 • แปล-ธารา บัวคำศรี

  ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเกือบเป็นประเทศที่ไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ หลังจากที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข 6 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิคาซาวาได้ปิดตัวลงในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เกาะหลักของญี่ปุ่นนั้นไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เปิดด... read more>

 • เสภาพิทักษ์รักษ์ธารา เนื่องในวันน้ำโลก

  Blogpost โดย มนตรี กระจ่างศรี -- มีนาคม 22, 2555 ที่ 11:20

  เนื่องในวันน้ำโลกปีนี้ เน้นให้เห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะเรื่อง"น้ำ" กับ "ความมั่นคงทางด้านอาหาร" เราต้องใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ แต่ตอนนี้แหล่งน้ำของเรากำลังกลายเป็นที่รองรับสารพิษจากกิจกรรมมนุษย์ ซึ่... read more>

 • วันน้ำโลก World Water Day 2012

  Blogpost โดย พลาย ภิรมย์ -- มีนาคม 19, 2555 ที่ 17:35

  “น้ำ”กับ “ความมั่นคงทางอาหาร”..

  เมื่อพูดถึงเรื่องทรัพยากร “น้ำ” ในด้านการบริหารจัดการแล้วนั้น เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเด็นใหญ่ๆ คือ “ด้านปริมาณ” และ “ด้านคุณภาพ” ซึ่งหากเราไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อยากเพียงพอและเราไม... read more>

 • คนงานย้อมผ้ายีนส์ ณ โรงงานแห่งหนึ่งในซินแทง กำลังค้นหาหินที่อยู่ในท่อน้ำเสียที่ใช้ในการขัดสียีนส์คนงานย้อมผ้ายีนส์ ณ โรงงานแห่งหนึ่งในซินแทง กำลังค้นหาหินที่อยู่ในท่อน้ำเสียที่ใช้ในการขัดสียีนส์ 
  © Lu Guang / Greenpeace
  read more>


  โครงการรณรงค์ Detox ได้ทำให้เราได้คิดถึงเสื้อผ้าที่เราใช้และผลกระทบที่ซ่อนเร้นของมัน  การโยนทิ้งเป็นสิ่งไม่ดี และเรามีวิธีดังต่อ...

 • มลพิษบางปู..ปัญหาที่ไม่เคยถูกแก้

  Blogpost โดย พลาย ภิรมย์ -- กุมภาพันธ์ 27, 2555 ที่ 11:28

  มากกว่าสามสิบปีมาแล้วที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบางปูจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเคยติดอันดับสถานที่พักตากอากาศโด่งดังที่มีธรรมชาติป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ของคนไทยต้องกลับกลายเป็นบริเวณที่ถูกจัดว่ามีมลพิษทางน้ำและอากาศระดับรุนแรงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเกิดจาก... read more>

 • เกือบ 1 ปีหลังจากที่เกิดอุบัติภัยฟูกูชิมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่น  ถึงเวลาที่จะต้องมองกลับไปดูที่สิ่งที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง และใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะยืนหยัดกับผู้คนที่ยังคงประสบกับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง เรากำลังเรียกร้องให้ไม่มีโรง... read more>

341 - 350 ของ 642 ผล