Thailand blog

เว็บบล็อกของเราจากของประเทศไทยและทั่วโลก ครอบคลุมเรื่องราวทั่วไปของกรีนพีซและข่าวสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สารพิษ การเกษตรยั่งยืน ป่าไม้ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • ข้อความต้นฉบับจากคณะกรรมการรางวัลโนเบล
  รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ. 2552


  คณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ. 2552 แก่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา เพราะประธานาธิบดีโอบามาได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเสริมคว... read more>
 • ในขณะที่การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ กะโผลกกะเผลกมาถึงจุดสิ้นสุดในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 กรีนพีซขอเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศที่ร่ำรวยตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ

  การเจรจาในครั้งนี้คืบหน้าจากเนื้อหาของตั... read more>
 • นอร์เวย์เป็นผู้นำแล้ว ใครจะก้าวตามมา

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- ตุลาคม 9, 2552 ที่ 9:31
  ข่าวด่วนจากเว็บไซต์ Adopt A Negotiator : วันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหลายที่เกิดขึ้น โดยความใฝ่ฝันของเราได้กลายเป็นจริง ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในซีกโลกเหนือได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเ้รือนกระจ... read more>
 • ผมอยู่ในกรุงเทพฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อรายงานข่าวการประชุมของสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขณะเดินทางไปกินอาหารมื้อเช้าในเช้าวันแรกในกรุงเทพฯ ผมเห็นถนนเต็มไปด้วยสีสันของผู้คนหลายพันคนที่ถือสวมเครื่องแต่งกาย ถือป้ายผ้า โทรโข่ง และ กลอง พวกเ... read more>
 • เราเรียกร้องคำตอบ!

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- ตุลาคม 2, 2552 ที่ 9:10

  ผู้หญิงจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินรณรงค์รอบที่ประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในกรุงเทพฯ เมื่อวานนี้


  เราเรียกร้องคำตอบ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ซึ่งมีการรณรงค์ 3,000 เหตุการณ์ ใน 134 ประเทศ ประชาชนหลาย... read more>
 • วันนี้ เป็นวันแรกที่ตัวแทนจาก 180 ประเทศ ร่วมประชุมด้านภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติในกรุงเทพฯ เพื่อจัดทำร่างข้อตกลงด้านภาวะโลกร้อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่จะสรุปผล ณ การประชุมสุดยอดโลกร้อน ที่กรุงโคเปนเฮเกน และวันนี้ เด็กไทย 5 คน ได้ส่งมอบกระปุกออมสินช้างน... read more>
 • แล้วการเดินกับช้าง ก็สิ้นสุดลง

  Blogpost โดย Rin -- กันยายน 28, 2552 ที่ 9:23
  เริ่มต้น ทำไมถึงเดินกับช้าง? ทำไมถึงเป็น'ช้าง' ?
  หลายๆคนคงสงสัย เหตุผลชัดเจนง่ายๆเลยนะคะ คือว่า:

  1. ช้างเป็นสัตว์ Super Keystone เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญ เป็น 'ร่มเงา' เป็นที่พึ่งพาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ

  2. ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของ... read more>
 • เรื่องของ 'ช้าง'

  Blogpost โดย Rin -- กันยายน 27, 2552 ที่ 20:42
  คุณรู้ไหมคะ ช้างไทย รวมถึงช้างอีกทั้ง 4 ประเภทของเอเซีย (ซึ่งมีช้างสุมาตรา ช้างศรีลังกา ช้างบอเนียว และ ช้างอินเดีย) กำลังเผชิญปัญหาการลดลงของถิ่นที่อยู่อาศัยที่ช้างจะสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยตััวของมันเอง

  บล็อกเรื่องราวของช้างคราวนี้ ขอให้ความรู้เล็ก... read more>
 • แด่การหยุดยั้งความโง่เขลา

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- กันยายน 25, 2552 ที่ 15:36 (0 comments)


  ภาพยนตร์ Age of Stupid ยุคแห่งความโง่เขลา กล่าวว่า นักการเมืองทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความร่ำรวยส่วนตน เช่น การไม่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนทั้งที่มีศักยภาพมาก แต่สนับสนุนบริษัทน้ำมัน ที่ทำให้ทั้งวงจรชีวิตของความเป็นอ... read more>
 • ภายใต้ใบหน้าสีเทานั้น

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- กันยายน 24, 2552 ที่ 16:36 (0 comments)
  โดย ชายเลนดรา ยัสวัน

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน คาราวาน “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” มีส่วนร่วมกับประชาชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานที่จังหวัดจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองทั้งวันปลอดรถโลก (Car-Free Day) และ วันปกป้องแม่น้ำของจังหวัด

  นี่เป็นวันแรกในต... read more>

371 - 380 ของ 475 ผล