Thailand blog

เว็บบล็อกของเราจากของประเทศไทยและทั่วโลก ครอบคลุมเรื่องราวทั่วไปของกรีนพีซและข่าวสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สารพิษ การเกษตรยั่งยืน ป่าไม้ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • รู้รักษ์สายน้ำ ในวันลอยกระทง ...และตลอดไป

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- พฤศจิกายน 2, 2552 ที่ 10:50

  คนสมัยก่อนดูแลรักษาสายน้ำเป็นอย่างดี คือ มีความกตัญญู แต่เมื่อเวลาผ่านไปแหล่งน้ำกลับสกปรกมากขึ้น เพราะความมักง่าย โรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และประชากรที่หนาแน่นขึ้น

  "สมัย ร.7 มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย และเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย แต่สังคมไทย... read more>

 • ผลัก!

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- ตุลาคม 26, 2552 ที่ 8:15
  24 ตุลาคม 2552

  คุณจะผลักโลกเป่าลมลูกใหญ่ไปบนถนนในหัวหินได้ไกลแค่ไหน?

  หลายกิโลเมตรได้ไหม วันนี้เราได้พยายามและกลิ้งไปได้ไกล 200 เมตร

  วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ที่หัวหิน

  ผู้นำประเ้ทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 คนกำลังประชุ...
  read more>
 • ข้อความต้นฉบับจากคณะกรรมการรางวัลโนเบล
  รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ. 2552


  คณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ. 2552 แก่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา เพราะประธานาธิบดีโอบามาได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเสริมคว... read more>
 • ในขณะที่การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ กะโผลกกะเผลกมาถึงจุดสิ้นสุดในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 กรีนพีซขอเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศที่ร่ำรวยตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ

  การเจรจาในครั้งนี้คืบหน้าจากเนื้อหาของตั... read more>
 • นอร์เวย์เป็นผู้นำแล้ว ใครจะก้าวตามมา

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- ตุลาคม 9, 2552 ที่ 9:31
  ข่าวด่วนจากเว็บไซต์ Adopt A Negotiator : วันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหลายที่เกิดขึ้น โดยความใฝ่ฝันของเราได้กลายเป็นจริง ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในซีกโลกเหนือได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเ้รือนกระจ... read more>
 • ผมอยู่ในกรุงเทพฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อรายงานข่าวการประชุมของสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขณะเดินทางไปกินอาหารมื้อเช้าในเช้าวันแรกในกรุงเทพฯ ผมเห็นถนนเต็มไปด้วยสีสันของผู้คนหลายพันคนที่ถือสวมเครื่องแต่งกาย ถือป้ายผ้า โทรโข่ง และ กลอง พวกเ... read more>
 • เราเรียกร้องคำตอบ!

  Blogpost โดย Niz for Peace on a Dead Planet -- ตุลาคม 2, 2552 ที่ 9:10

  ผู้หญิงจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินรณรงค์รอบที่ประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในกรุงเทพฯ เมื่อวานนี้


  เราเรียกร้องคำตอบ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ซึ่งมีการรณรงค์ 3,000 เหตุการณ์ ใน 134 ประเทศ ประชาชนหลาย... read more>
 • วันนี้ เป็นวันแรกที่ตัวแทนจาก 180 ประเทศ ร่วมประชุมด้านภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติในกรุงเทพฯ เพื่อจัดทำร่างข้อตกลงด้านภาวะโลกร้อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่จะสรุปผล ณ การประชุมสุดยอดโลกร้อน ที่กรุงโคเปนเฮเกน และวันนี้ เด็กไทย 5 คน ได้ส่งมอบกระปุกออมสินช้างน... read more>
 • แล้วการเดินกับช้าง ก็สิ้นสุดลง

  Blogpost โดย Rin -- กันยายน 28, 2552 ที่ 9:23
  เริ่มต้น ทำไมถึงเดินกับช้าง? ทำไมถึงเป็น'ช้าง' ?
  หลายๆคนคงสงสัย เหตุผลชัดเจนง่ายๆเลยนะคะ คือว่า:

  1. ช้างเป็นสัตว์ Super Keystone เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญ เป็น 'ร่มเงา' เป็นที่พึ่งพาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ

  2. ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของ... read more>
 • เรื่องของ 'ช้าง'

  Blogpost โดย Rin -- กันยายน 27, 2552 ที่ 20:42
  คุณรู้ไหมคะ ช้างไทย รวมถึงช้างอีกทั้ง 4 ประเภทของเอเซีย (ซึ่งมีช้างสุมาตรา ช้างศรีลังกา ช้างบอเนียว และ ช้างอินเดีย) กำลังเผชิญปัญหาการลดลงของถิ่นที่อยู่อาศัยที่ช้างจะสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยตััวของมันเอง

  บล็อกเรื่องราวของช้างคราวนี้ ขอให้ความรู้เล็ก... read more>

391 - 400 ของ 497 ผล