Thailand blog

เว็บบล็อกของเราจากของประเทศไทยและทั่วโลก ครอบคลุมเรื่องราวทั่วไปของกรีนพีซและข่าวสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ สารพิษ การเกษตรยั่งยืน ป่าไม้ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • โครงการ Chao Phraya for All กำลังละเมิดกฏหมายและสิทธิพลเมือง?

  Blogpost โดย รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ -- เมษายน 7, 2560 ที่ 16:15

  ขณะที่รัฐบาลกำลังมุ่งเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา Chao Phraya for All หรือทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยานั้น รัฐบาลกำลังละเมิดกฎหมายและสิทธิพลเมืองหรือไม่?

  นี่คือประเด็นที่กลุ่มสมัชชาแม่น้ำกำลังถกให้สังคมได้ตระหนัก และขอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกโ... read more>

 • อย่าตัดสินกันเพียงแค่เปลือก

  Blogpost โดย วัชรพล แดงสุภา -- เมษายน 5, 2560 ที่ 12:58

  ฤดูกาลแห่งผลไม้หวนกลับมาอีกครั้ง แต่ภายใต้ความหอมหวานนั้นอาจมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ นี่ไม่ใช่แค่อันตรายจากการใช้สารเคมีเกษตรแต่เป็นความล้มเหลวของการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมทั้งระบบ หากคุณสงสัยว่าเพราะเหตุใดเกษตรกรจึงมีฐานะยากจนบางทีคุณอาจพบคำต...

  read more>
 • งบประมาณของทำเนียบขาวที่ร่างไว้มีแนวโน้มที่จะตัดเงินทุนของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) ออกร้อยละ 31 จากงบประมาณทั้งหมด เงินที่ถูกตัดออกไปนี้จะถูกจ่ายให้แก่กระทรวงกลาโหม ไม่ใช่จ่ายคืนให้กับผู้ที่เสียภาษี

  Sherrie Vargson จากเมืองแบรดฟอร์ด...

  read more>
 • Lukas Schulze | Getty Images read more>

  การยกเลิกและการปลดระวางโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในหลายประเทศที่เป็นผู้นำหลักทางเศรษฐกิจนั้นกำลังสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญต่อความพยายามของโลกในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่เกิน 2 องศา และในขณะเดียวกันก็เป็นการ...

 • ปลดแอกจากการผูกขาดพลังงานฟอสซิล สู่พลังงานหมุนเวียนที่เป็นธรรม

  Blogpost โดย รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ -- มีนาคม 28, 2560 ที่ 16:55
  เพราะเหตุใดประชาชนจึงยังไม่มีอิสระในการกำหนดทิศทางของพลังงาน และสามารถเลือกเดินหน้าสู่พลังงานหมุนเวียนที่เป็นธรรม?

  ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ประชาชนในหลายพื้นที่กำลังออกมาเรียกร้องให้ประเทศของตนปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในกิจกรรม Break Free ซึ... read more>

 • คุณจำกิจกรรมนี้ที่เราทำได้ไหม…

  นักกิจกรรมกรีนพีชจัดกิจกรรมเสียดสีเพื่อแสดงให้เห็นถึงการระเบิดของกาแลคซี่ โน้ต 7 พร้อมแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ณ หน้าประตูทางเข้าบริษัทซัมซุง สำนักงานใหญ่ ในเมือง ซูวอน ประเทศเกาหลีใต้

  ….แล้ว...

  read more>
 • ถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงและมีคุณภาพมากขึ้น

  Blogpost โดย วิลเฮลมินา เพเลกรินา และดาวิน ฮัทชินส์ -- มีนาคม 26, 2560 ที่ 7:00

  เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับอาหารเช่นนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าที่คุณคิด และอาจส่งผลกระทบต่อคุณมากกว่าที่คุณรู้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่บราซิลก็ตาม

  Livestock Farm in Brazil. 30 Mar, 2009 © Ricardo Funari / Lineair / Greenpeace

  คุณได้ยินข่าวฉาวโฉ่เกี่ยวกับเนื้อเน่าเมื่อเร็ว ๆ นี้แล้วหรือยัง มันสั่นสะเทือนสังคมและเศรษฐกิจของบราซิลต...

  read more>
 • ถอดบทเรียนการต่อสู้ คนเทพาไม่เอาถ่านหิน

  Blogpost โดย ฐิติกร ศรีชมภู -- มีนาคม 23, 2560 ที่ 16:30

  นับเป็นเวลา เกือบ 3 ปีที่ประชาชนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมต่อสู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือน้ำลึกที่จะเปลี่ยนพื้นที่ประมงและเกษตรกรรมให้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม...

  read more>
 • ว่าด้วยเรื่องน้ำที่หายไป

  Blogpost โดย วริษา สี่หิรัญวงศ์ -- มีนาคม 22, 2560 ที่ 8:20

  ทุกคนคงจะตระหนักถึงความสำคัญของน้ำกันอยู่แล้ว แต่ทุกคนทราบหรือไม่ว่า

  ประโยคที่ว่า “โลกของเราประกอบด้วยน้ำ 70%” แท้จริงแล้วมีเพียง 3% หรือน้อยกว่านั้นที่เป็นน้ำจืด และ 2.5% ของน้ำจืดนั้นแข็งตัว ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ดังนั้นจึงมีน้ำจืดเพียง 0.5% ที่จะ...

  read more>
 • จับตาผืนป่าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันป่าไม้โลก

  Blogpost โดย ธารา บัวคำศรี -- มีนาคม 21, 2560 ที่ 8:27

  ผืนป่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิต ป่าให้ความชื้น ความร่มเย็นและถ่ายเทออกซิเจน รวมถึงรักษาสมดุล วัฏจักรคาร์บอน ต้นไม้ช่วยกันลมและกันแดด ต้นไม้หยั่งรากลงบนผืนดิน ดูดซับและชะลอการไหลของน้ำ ป่าไม้เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้าง...

  read more>

41 - 50 ของ 800 ผล