วันนี้อาสาสมัครกรีนพีซส่งข้อความ "อาเซียน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" หน้าโรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล ในกรุงเทพฯ สถานที่จัดประชุมรัฐมนตรีพลังงา่นอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy; AMEM) การรณรงค์ในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มด้วยอาสาสมัครกรีนพีซยิงกาวเพื่อติดป้ายลูกศรที่มีข้อความ "ASEAN Lead the Energy [R]evolution" ป้ายลูกศรชี้เข้าสู่สถานที่จัดประชุม เป็นสัญลักษณ์กระตุ้ันเตือนให้รัฐมนตรีพลังงานนานาประเทศแสดงความเป็นผู้นำและเจตจำนงทางการเพื่อทำให้ประเทศไทยมุ่งสู่อนาคตแห่งพลังงานหมุนเวียนที่ สะอาด ปลอดภัย ยั่งยืน และ เลิกการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ และเลิกทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนติดกับในวงจรอุบาทว์ของเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ที่สกปรก อันตราย และ ราคาแพง

นอกจากนี้อาสาสมัครยังถือป้าย "หยุดถ่านหิน" "หยุดนิวเคลียร์" และป้ายที่ 3 คือ "เพิ่มเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 40% ภายในปี 2563" อาสาสมัครไม่คาดว่าการรณรงค์จะราบรื่นเช่นนี้ โดยมีเวลาติดป้ายอย่างเพียงพอ ไม่มีตำรวจจำนวนมากหรือเจ้าหน้าที่ที่เคร่งเครียด นอกจากนี้คนที่เดินผ่านไปมาก็ตอบรับอย่างดี

กรีนพีซยินดีที่อาเซียนผนวกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานเป็นประเด็นหลักของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานที่ประเทศสิงคโปร์ และเห็นด้วยกับการตั้งเป้าหมายที่สูงส่งของอาเซียนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคให้เป็นร้อยละ 10 ภายในปี 2553 แต่เป็นเรื่องแย่ตรงที่คำประกาศดังกล่าวยังคงเป็นเพียงกระดาษ อาเซียนล้มเหลวที่จะแปรเปลี่ยนเป้าหมายดังกล่าวนั้นให้เป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจริงในภูมิภาค และขณะนี้เวลาใกล้หมดลงแล้ว

รัฐบาลในอาเซียนต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ และทำหน้าที่เพื่อให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เพิ่มขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่ โดยการเลือกพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และขยายประสิทธิภาพทางพลังงาน ในขณะเดียวกัน การใช้พลังงานควรเพิ่มขึ้นอย่างสมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ครั้งนี้ โดยลงชื่อเรียกร้องการปฏิวัติพลังงานได้ ที่นี่