สายน้ำ สายใจ สายใยแห่งธรรมชาติ

ภาพที่ 1 เดินภาวนารับฟังเสียงจากกลางน้ำ
ภาพที่ 1 เดินภาวนารับฟังเสียงจากกลางน้ำ

ภาพที่ 2 กิจกรรมภาวนาริมน้ำ
ภาพที่ 2 กิจกรรมภาวนาริมน้ำ

การเดินธรรมยาตราจากต้นน้ำปิงที่ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จบจนถึงอ่าวไทย เป็นการเดินเท้าที่ยาวนานด้วยศรัทธาที่มีต่อสายน้ำ เรียนรู้ผ่านสายน้ำ รับรู้เรื่องราวต่างๆ และปลุกจิตสำนึกผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ  

การเดินธรรมยาตราได้เริ่มเดินมาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นระยะเวลากว่าสองเดือนโดยเริ่มต้นการเดินทางจาก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำแม่ปิง มาจนถึงอำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 7 มกราคม 2554

การมาถึงของขบวนธรรมยาตรานี้ ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนชาวนครสวรรค์เรื่องของสายน้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านพักป่าไม้บริเวณสะพานเดชาติวงศ์  โดยมีกิจกรรมภาวนาบนผืนผ้า และวงเสวนาในหัวข้อเดินสู่อิสรภาพ โดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นิทรรศการภาพถ่ายความผูกพัน 5 ลุ่มน้ำ กิจกรรมศิลปและดนตรีจากกลุ่มช้างน้อย และการภาวนาริมสายน้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานเดชาติวงศ์

พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า โดยเป็นการร่วมเดินภาวนาตามเส้นทางริมน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นทุกวัน ความศรัทธาต่อสายน้ำได้เริ่มขึ้นอย่างสงบแต่แฝงไปด้วยพลังใจอันเปี่ยมล้น การก้าวเดินไปแต่ละก้าวอย่างมิรู้เหนื่อยเกิดความปิติสุขอย่างไม่น่าเชื่อ เส้นทางการเดินลัดเลาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปจนถึงตลาด ทำให้เราตระหนักรู้ว่า ในชุมชนกลางน้ำเริ่มมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จากคำบอกเล่าของคนขับเรือข้ามฟากที่มีชีวิตอยู่ริมแม่น้ำตั้งแต่เล็กจนโต เกิดจากชุมชนและตลาดริมแม่น้ำที่ปล่อยน้ำเสียจากตลาดโดยไม่ผ่านระบบบำบัดใดๆเลย

ภาพที่ 3 วงสนทนา
ภาพที่ 3 วงสนทนา

กิจกรรมภาคเช้าต่อด้วยการจัดวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการหยิบยกเรื่องของความศรัทธาแห่งสายน้ำขึ้นมาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งศรัทธาของสายน้ำในแต่ละคน โดยมีการเล่าถึงหนังสือชื่อ “สาสน์จากวารี” โดย ดร. มาซารุ เอะโมโตะ เกี่ยวกับการทดลองนำน้ำจากที่ต่างๆมาแช่แข็งแล้วนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าน้ำที่มาจากต้นน้ำมีผลึกน้ำแข็งที่สวยงาม ต่างจากน้ำที่นำมาจากปลายน้ำที่มีการปนเปื้อนที่ผลึกน้ำแข็งมีรูปร่างบิดเบี้ยว ซึ่งต่างจากผลึกน้ำแข็งที่มาจากต้นน้ำอย่างชัดเจน และได้มีการทดลองนำน้ำที่ติดกระดาษที่มีคำต่างๆเช่น “ขอบคุณ,รัก” “คุณทำร้ายฉัน,ฉันจะฆ่าคุณ”ปรากฏว่าเมื่อนำผลึกน้ำแข็งที่ได้จากน้ำที่ติดฉลาก “ขอบคุณ,รัก”มาส่องกล้องดูพบว่าผลึกน้ำแข็งมีความสวยงามต่างจากขวดที่ติดคำว่า“คุณทำร้ายฉัน,ฉันจะฆ่าคุณ” ที่ผลึกน้ำแข็งกลับมีรูปร่างที่บูดเบี้ยวเหมือนหน้าคนกำลังร้องไห้  พี่พลาย ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษจากกรีนพีซยังได้เล่าเสริมถึงประสบการณ์แห่งศรัทธาของสายน้ำคงคาที่ประเทศอินเดีย ว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมแม่น้ำคงคาของประเทศอินเดียถึงไม่เน่าเสียทั้งๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาเป็นจำนวนมาก ทั้งกินและใช่น้ำจากแม่น้ำคงคาและประกอบกิจทางศาสนาที่แม่น้ำคงคา ( ชาวฮินดูทีความเชื่อว่า เมื่อตายไปแล้ว ต้องนำศพไปเผาที่ริมแม่น้ำคงคา จึงจะได้ขึ้นสวรรค์ กล่าวกันว่าควันไฟที่เผาศพนี้ไม่เคยดับชั่วนาตาปี กว่าสี่พันปีมาแล้ว ) อาจเป็นเพราะชาวอินเดียมีความศรัทธาที่แรงกล้าต่อสายน้ำและการภาวนาริมแม่น้ำคงคาของประชาชน จึงทำให้แม่น้ำคงคาไม่เน่าเสียก็เป็นได้   ในวงสนทนาทุกๆคนในวงสนทนาได้บอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งความศรัทธาแห่งสายน้ำของแต่ละคนและการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนปัญหาและคำถามในใจที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมา 


ภาพที่ 4 แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเคยเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดอันเป็นอาหารของผู้คน และยังเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของชาวไทยมาโดยตลอด แต่ในวันนี้สายน้ำเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มเปลี่ยนไปจากอดีต สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาบางช่วงไม่มีน้ำในหน้าแล้ง การปนเปื้อนของสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชน การกระทำของเราทุกคนมีส่วนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนโฉมไปจากอดีตจากหน้ามือเป็นหลังมือ ถึงเวลาหรือยังที่เราทุกคนจะหันกลับมาช่วยกันปกปักษ์รักษาสายน้ำที่ยิ่งใหญ่สายนี้ สายน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาล....สายน้ำเจ้าพระยา

 

เยี่ยมชมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook : ธรรมยาตรา ศรัทธาแห่งสายน้ำ
www.doichiangdaocampingsite.com www.smartsmile-school.com
การพบกันของสายน้ำ อ.ประมวล เพ็งจันทร์
เพลงต้นเจ้าพระยา - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ธร รมยาตรา ลำน้ำแม่ปิง - ข่าวสดออนไลน์ 28ธค53
ธรรมยาตรา ศรัทธาสู่สายน้ำ - ทีวีไทย 20ธค53
ขุนเขาลุ่มน้ำแม่ปิง - เกริ่น เขียนชื่น
ภาพฝัน ริมฝั่งสองนทีของสายน้ำแม่ปิง - เกริ่น เขียนชื่น
ก้าวย่างพิเศษดอยหลวง - เกริ่น เขียนชื่น
พิธีกรรมการบูชาพระอุปคุต - เกริ่น เขียนชื่น
สิบห้าชีวิตจากขุนเขา - เกริ่น เขียนชื่น
มิตรภาพระหว่างทางสายน้ำแม่ปิง กับหมา หมา