ผ่านไป 1 วันครึ่ง ก็พ้นนครสวรรค์ ถึงชัยนาท จอดแวะที่วัดมะขามเฒ่า เพื่อไหว้พระ และแจกแผ่นพับการรณรงค์ให้แก่ประชาชนผู้แวะเวียน จากนั้นเดินไปสักนิด มีตลาดเล็กๆ พลายและขวัญนำทีมเดินทักทายชาวบ้านและแม่ค้า ถามไถ่ถึงวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาน้ำ ชาวบ้านกล่าวว่าตนมีบ้านอยู่ริมน้ำ จึงผูกพันกับแหล่งน้ำ และขอให้กรีนพีซช่วยอนุรักษ์ เพราะไม่ต้องการให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างริมน้ำ

หลังจากพบปะประชาชน กรีนพีซจัดเสวนากับกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าจีนตอนบน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำ ปัญหาแหล่งน้ำ และวิธีแก้ไข สรุปความได้ว่า ปัญหาของแม่น้ำท่าจีนตอนบน คือ ผักตบชวาที่เติบโตรวดเร็วมาก และไม่มีใครช่วยกำจัด ทำให้อุดตันในแม่น้ำลำคลอง ส่วนน้ำเสียจากเกษตรกรรมมีอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังดีอยู่ ปลอดมลพิษ (แม่น้ำท่าจีนแยกสายมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา จุดเชื่อมต่ออยู่ที่ชัยนาท) น่ายินดีอย่างยิ่งที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนและแม่น้ำท่าจีนมีคุณภาพน้ำที่ดี เพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

พายเรือตามลำน้ำเจ้าพระยาในชัยนาท  คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทมีคุณภาพดี  ไม่แตกต่างจากในนครสวรรค์

คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทมีคุณภาพดี ไม่ต่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงฝนตกน้ำจะมาก สะอาด และมีสีขุ่น ส่วนหน้าแล้งมีสีเขียวใส และสะอาดเช่นกัน เพราะยังเป็นต้นน้ำซึ่งมีชุมชนไม่หนาแน่น และมีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ตอนเช้าวันที่ 3 ฝีพายพายเรือแคนูมาถึงเขื่อนชัยนาท ที่ต้องพบอุปสรรค คือ ผักตบชวาที่หนาแน่น ผักตบชวาเติบโตและขยายตัวรวดเร็วในน้ำนิ่ง ฝีพายต้องพายเรือฝ่าผักตบชวาบริเวณที่ไม่หนาแน่นเข้าสู่ประตูน้ำข้างเขื่อน จากนั้นแบกเรือแคนูขึ้นฝั่ง เพราะผักตบชวาเยอะจนไม่เหลือช่องว่าง ทางหน่วยงานเปิดประตูน้ำให้เรือของเราผ่านไป น้ำหลังเขื่อนสะอาด คุณภาพดีกว่าส่วนอื่น เพราะฝนตกมาก โดยเฉพาะช่วงหลังเขื่อนตอนต้น อย่างไรก็ดีจา่กการถามชาวบ้าน น้ำบางช่วงในชัยนาทมีสีเขียว เพราะเป็นน้ำเสีย

บรรยากาศการพายเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในชัยนาท น่าอภิรมย์เช่นในนครสวรรค์ เพราะน้ำสะอาด ปราศจากกลิ่น ยกเว้นกลิ่นอายความสดชื่น

วันนี้ทีมเรือพายนอนที่สิงห์บุรี พรุ่งนี้จะมาเล่าว่าชาวบ้านสิงห์บุรีแวะมาหากรีนพีซเรื่องอะไร

- ดูภาพสไลด์ความแข็งขันและอดทนของฝีพาย ซึ่งต้องใช้กำลังกายที่มากมายยิ่งนัก

- มีส่วนร่วมกับฝีพาย