English Text is After Thai
คำนวณคาร์บอนไดออกไซต์ที่คุณปล่อยออกมาในชีวิตประจำวันได้ที่นี่

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เอ็มมี่ ฮาร์ฟิลด์ ผู้อำนวยการบริหาร และนายธารา บัวคำศรี นักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำพิธีเปิดคลินิกโลกร้อนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ให้คำมั่นโดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับกรุงเทพฯ3 ก.ย. 50 - กรุงเทพฯ, ประเทศไทย — นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดตัวคลินิกโลกร้อนของกรีนพีซซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบพลังงานหมุนเวียน มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถคำนวณปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งแต่ละคนปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันได้ (personal carbon footprint)

เอ็มมี่ ฮาฟิลด์ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจำเป็นต้องเริ่มการปฏิวัติพลังงานตั้งแต่ตอนนี้ (1) เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น เซลแสงอาทิตย์และกังหันลม เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง แต่แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเร็วที่สุดที่จะลดปัญหาภาวะโลกร้อนคือการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ กรีนพีซจะใช้คลินิกโลกร้อนเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ชาวกรุงเทพฯ ในเรื่องความสำคัญของการกระทำของแต่ละคน(2) ขณะเดียวกัน ก็ทำงานเชิงนโยบายและเจรจาหว่านล้อม ผลักดันรัฐบาลในเรื่องพันธะกรณีภายใต้พิธีสารเกียวโตและเป้าหมายการลดแก๊สเรือนกระจกให้มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

คลินิกโลกร้อนของกรีนพีซประกอบด้วยแผงเซลแสงอาทิตย์ขนาด 1.6 กิโลวัตต์ติดตั้งไว้บนหลังคา และระบบกังหันลมความเร็วต่ำขนาด 1 กิโลวัตต์ที่ทำในประเทศ ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานหลักที่นำไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องคำนวณปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องพิมพ์ การจัดแสดงสื่อผสม ระบบไฟส่องสว่าง พัดลมและระบบระบายอากาศ ทั้งนี้ เพื่อสาธิตให้เห็นถึงการใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนที่ทำงานแยกเป็นอิสระ

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวระหว่างการเปิดตัวคลินิกโลกร้อนของกรีนพีซว่า “เมืองใหญ่ทั่วโลกใช้พลังงานราวร้อยละ 75 ของโลก และปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาราวร้อยละ 80 ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรุงเทพฯ ของเราก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และการปะทะของคลื่นสูงตามแนวชายฝั่งทะเล กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2555 และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดคลินิกโลกร้อนซึ่งเป็นกิจกรรมดี ๆ ของกรีนพีซที่ช่วยสนับสนุนแผนปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร”

ในเดือนพฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ ได้ร่วมกับผู้บริหารเมืองใหญ่ทั่วโลกอีก 14 เมืองในการประชุมสุดยอดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงนิวยอร์ค เมืองใหญ่ต่าง ๆ ได้แก่ เบอร์ลิน ชิคาโก ฮุสตัน โจฮันเนสเบอร์ก การาจี ลอนดอน เมลเบอร์น นิวยอร์ค เม็กซิโกซิตี้ โรม ซานเปาโล โซล โตเกียวและโตรอนโต ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ร่วมตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลง

เอ็มมี่ ฮาฟิลด์ กล่าวสรุปว่า “ในขณะที่เมืองต่าง ๆ และคนแต่ละคนได้ลงมือทำเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เราคาดหวังรัฐบาลให้ลงมือทำมากขึ้นกว่านี้ การปฏิบัติของคนแต่ละคนที่มีความประสงค์จะร่วมแก้ไขปัญหานั้นควรจะสอดคล้องไปกับระเบียบวาระของรัฐบาลที่มีลักษณะก้าวหน้าในการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและสร้างกลไกเชิงสถาบันในเรื่องประสิทธิภาพพลังงาน แต่หากพยายามที่จะผลักดันพลังงานถ่านหินและนิวเคลียร์ ก็หมายถึงรัฐบาลกำลังล้มเหลวที่จะปฏิบัติการต่อประเด็นท้าทายในช่วงเวลานี้”

คำนวณคาร์บอนไดออกไซต์ที่คุณปล่อยออกมาในชีวิตประจำวันได้ที่นี่

-----------English------------

Greenpeace launches Climate Clinic

Bangkok Governor pledges emission reduction targets for the city

Bangkok, THAILAND — Bangkok Governor, Mr. Apirak Kosayothin inaugurated the Greenpeace Climate Clinic, a unique renewable energy powered, mobile and interactive climate change education center today. The Greenpeace Climate Clinic offers an opportunity for Bangkokians to calculate their personal carbon footprint on a computer that runs on solar and wind power installed on top of the container that houses the center.

“The effects of climate change are already starting to pile up, we need to kick start an Energy revolution (1). Renewable energy like wind and solar power is part of the answer, but the fastest and most cost effective way to combat global warming is to simply use less energy” said Emmy Hafild, Executive Director, Greenpeace Southeast Asia. “With the Climate Clinic, Greenpeace will raise awareness amongst the residents of Bangkok on the importance of individual action (2) while we continue to lobby and pressure governments to commit to Kyoto Protocol and binding greenhouse gas reduction targets in coming months.” She added.

A 1.6 kW Solar PV system and a 1 kW Wind turbine are the main source of power for the climate clinic. The clinic has different kind electrical appliances such as a computer that is mainly used for carbon footprint calculation, printer, multimedia players, lighting, electric fan and ventilation system. The climate clinic is a model for stand-alone renewable energy system.“Large cities worldwide consume 75 per cent of the world's energy and produce 80 per cent of greenhouse gases that are responsible for climate change, effects of which Bangkok has already begun to experience, like the rise in temperature, unseasonal showers and storm surges affecting the city.” said Mr. Apirak Kosayothin at the inauguration.

“Accordingly, Bangkok Metropolitan Authority is drafting an ambitious action plan aimed to reduce Bangkok’s greenhouse gas emissions by 15% by 2012, and I am very happy to inaugurate this Greenpeace’s initiative that will supplement our efforts.”In May 2007 Governor Apirak Kosayothin joined the heads of 14 of world’s largest cities at a Climate summit in New York including Berlin, Chicago, Houston, Johannesburg, Karachi, London, Melbourne, New York, Mexico City, Rome, Sao Paulo, Seoul, Tokyo and Toronto that have set greenhouse gas reduction targets.

"While cities and individuals do their share in helping avert climate change, we expect national governments to do more. The simple acts that people are willing to take for the climate should be matched with an aggressive government agenda to develop renewable energy systems and institutionalize energy efficiency. By pushing coal and nuclear energy, the government is failing to live up to the challenges of the times." Emmy Hafild concluded.

------
ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบันทึกปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533 พ.ศ.2538 และ พ.ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า "โลกกำลังร้อนขึ้นจริงหรือ" เป็น "ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรงและต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง

ท่านสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนการรณรงค์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนได้ที่ กรีนพีซ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ -http://www.greenpeace.or.th


พันธกิจของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาด ด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี"


Greenpeace Southeast Asia's Mission Statement
"Safeguard environmental rights,
Expose and stop environmental crimes,
Advance clean development. "


กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : http://www.greenpeace.or.th