ร่วมเป็นอาสาสมัคร

คุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ เพียงร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนพร้อมกับกรีนพีซ
พลังของคุณ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ทุกนาที

สมัครเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ
มีงานอาสาที่กรีนพีซรอคุณอยู่มากมาย
เพียงสละเวลาไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันหยุด
คุณจะได้ประสบการณ์ชีวิตอันยิ่งใหญ่
งานง่ายๆ ตั้งแต่ติดซองจดหมายส่งข่าวสิ่งแวดล้อม
ไปจนถึงร่วมลงเรือกรีนพีซไปรณรงค์ยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี
เพื่อก้าวสู่การเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมตัวจริง
เพื่อนของเราหลายคนเริ่มงานที่กรีนพีซ จากการเป็นอาสาสมัคร

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องโลกได้ทุกวัน สิ่งเล็กๆ ที่คุณทำในวันนี้ ย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต เพียงช่วยกันปฎิบัติต่อโลกอย่างอ่อนโยน

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ และด้วยสันติวิธิ เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำเสนอแนวทางแก้ไขที่จำเป็นต่ออนาคตที่ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร โปรดติดต่อ 081 935 3327 หรือที่