กรีนพีซได้รับภาพส่งประกวดทั้งหมดมากกว่า 450 ภาพ ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ดี ๆ สะท้อนหลากหลายมุมมองปัญหา ตั้งแต่วิกฤตปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรม สารเคมีปนเปื้อน ขยะถูกทิ้งในน้ำ น้ำเสียจากบ้านเรือน และสภาพแห้งแล้ง รวมถึงผลกระทบจากน้ำเสีย และภาพบ่งบอกวิกฤตเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น ที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาและให้แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตน้ำที่ก่อโดยมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

แม้ว่ากรีนพีซอยากจะมอบรางวัลแด่ผู้ที่ส่งประกวดภาพถ่ายทุกท่านที่ได้พยายาม เสาะหาถ่ายภาพ "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ในมุมมองต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยรางวัลมีจำกัด ภาพที่ได้รับรางวัลจึงมีเพียง 13 ภาพเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ซึ่งคัดจากภาพที่ได้รับเลือกเข้ารอบแรกจำนวน 50 ภาพจาก 450 ภาพโดยคณะกรรมการ และใช้วิธีการให้คะแนนภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1
ชื่อภาพ: ดำอันตราย
สถานที่ถ่ายภาพ: เขตอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: ต่อพงษ์ เหมวิเชียรพันธุ์
จุด เด่น: แม้ว่าจะเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นภาพที่แปลกใหม่น่าสนใจค้นหาความหมาย สามารถตีความได้ต่างๆ นา ๆ แสดงให้เห็นวิกฤตมลพิษน้ำเน่าเสีย น้อมนำให้คิดถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดจากผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผู้ก่อมลพิษที่ไม่คิดถึงผลกระทบภายนอก แสวงหากำไรจากการสร้างสังคมบริโภค กระตุ้นเร้าความอยากให้กับมนุษย์จนบริโภคเกินความพอดีเกินความจำเป็น ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำที่เคยสะอาด กลับกลายเป็นสีดำหรือตรงกันข้าม ถูกสังเวยให้กับการกระทำของผู้ขาดจิตสำนึกและสังคมบริโภคนิยม

รางวัลที่ 2
ชื่อภาพ: Floating Mini Mart
สถานที่ถ่ายภาพ: ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยสุขสวัสดิ์ 49 อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: ศักรินทร์ ปัทมชูติ
จุด เด่น: เป็นภาพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการบริโภคของสังคมมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่แปรงสีฟัน กล่องโฟม ปากกา ขวด ห่อบรรจุภัณฑ์ รองเท้า และถุงพลาสติก เป็นต้น เมื่อหมดอายุการใช้งานก็ถูกทิ้งตามที่ต่าง ๆ และล้วนไหลลงมารวมกันสู่ลำน้ำลำคลองที่กลับกลายมาเป็นแหล่งรวมขยะ แสดงให้เห็นถึงสองปัญหาใหญ่ หนึ่งการผลิตสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างปัญหาหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม สองปัญหาการขาดจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 3
ชื่อภาพ: สะท้อนน้ำสะท้อนชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: ชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ
จุด เด่น: น้ำสีดำที่เป็นฉากสะท้อนภาพปัญหาของเมือง ภาพที่สื่อถึงการปลี่ยนแปลงในบางมุมของเมืองที่อยู่ระหว่าง “เก่า” และ “ใหม่” แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงเป็นปัญหาที่รุมเร้าและไม่เคยได้รับการเหลียวแล...

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1
ชื่อภาพ: ผลกระทบเมืองอุตสาหกรรม
สถานที่ถ่ายภาพ: จังหวัดระยอง
ถ่ายโดย: วรชาติ สดศรี

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2
ชื่อภาพ: ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา
สถานที่ถ่ายภาพ: ชุมชนบางโคล่ ริมน้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 เขตบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

รางวัลชมเชยอันดับที่ 3
ชื่อภาพ: ท่อไม่ระบายน้ำ
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอปากน้ำ สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: ชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ

รางวัลชมเชยอันดับที่ 4
ชื่อภาพ: ท่อน้ำทิ้ง
สถานที่ถ่ายภาพ: คลองหลอด แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: จุรีรัตน์ ลิ้มโชคพานิช

รางวัลชมเชยอันดับที่ 5
ชื่อภาพ: วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ถ่ายโดย: สัญชัย บัวทรง

รางวัลชมเชยอันดับที่ 6
ชื่อภาพ: กุ้งหอยปูปลา หายไปไหน
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอปากน้ำ สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: ต่อพงษ์ เหมวิเชียรพันธุ์

รางวัลชมเชยอันดับที่ 7
ชื่อภาพ: Floating Market
สถานที่ถ่ายภาพ: คลองหน้าวัดบางแก้ว เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถ่ายโดย: ศักรินทร์ ปัทมชูติ

รางวัลชมเชยอันดับที่ 8
ชื่อภาพ: Dry Land
สถานที่ถ่ายภาพ: จังหวัดขอนแก่น
ถ่ายโดย: ดำรงค์ จุลถาวรทรัพย์

รางวัลชมเชยอันดับที่ 9
ชื่อภาพ: วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: เขตนวนคร แขวงรังสิต
ถ่ายโดย: ภูวไนย พลไชย

รางวัลชมเชยอันดับที่ 10
ชื่อภาพ: วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต
สถานที่ถ่ายภาพ: อำเภอบางปู สมุทรปราการ
ถ่ายโดย: พัชรินทร์ แสนยัน

กรี นพีซขอขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งภาพเข้าประกวดรวมทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรมประกวดในครั้งนี้ ทุกภาพถ่ายที่กรีนพีซได้รับท่านล้วนมีประโยชน์ต่อการการรณรงค์ต่อสู้ปัญหา สิ่งแวดล้อม โดยเป็นทั้งข้อมูลสะท้อนถึงลักษณะของปัญหา สถานที่ที่มีปัญหา ผลกระทบที่เกิด และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี กรีนพีซอาจมีการนำภาพอื่นๆ ที่ไม่ได้รับรางวัลข้างต้นไปใช้เป็นสื่อรณรงค์เกี่ยวกับวิกฤตน้ำและงานจัด แสดงภาพถ่ายเช่นเดียวกับภาพที่ได้รับรางวัล ในกรณีดังกล่าวกรีนพีซจะแจ้งต่อผู้ถ่ายภาพให้ทราบและจะระบุชื่อผู้ถ่ายภาพใน รูปทุกรูปที่มีการนำไปใช้ ทางกรีนพีซจะแจ้งและประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมที่ต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น การจัดแสดงภาพถ่าย กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ขอให้พวกเราร่วมช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้ปลอดภัยจาก ภัยคุกคามมลพิษและร่วมเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ มลพิษและผลกระทบที่ตนก่อ ส่งความคิดเห็นผ่านทางเกี่ยวกับการจัดประกวด และปัญหา "วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต" ได้ด้านล่าง ขอบคุณครับ